Witaj w Planergii

Czym. się zajmujemy? Łączymy z energią... Odnawialne źródła energii, świadome, energooszczędne budownictwo, termomodernizacja i skuteczna walka z niską emisją - u nas znajdziesz wszystko, co potrzebne aby sprawnie, bezpiecznie i efektywnie przeprowadzić i sfinansować swoją inwestycję. Planergia Informacje, Technologie i Finanse są dla Ciebie!

 1 Artykuły, poradniki, ciekawostki, kalkulator efektywności - wszystko dla Ciebie, przygotowane przez ekspertów.
 2 Znajdź firmy i wykonawców. Porównaj oferty, które spłyną prosto na Twoją skrzynkę mailową.
 3 Znajdź najlepsze źródło finansowania dla swojej inwestycji

Menu
 

Całkiem niedawno informowaliśmy o możliwym zwiększeniu liczby banków, które będą rozdysponowywały środki w ramach programu Prosument, realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szerzej o sprawie można przeczytać w tym artykule . Dziś tę wiadomość potwierdzi…

 

Z programu Kawka, stawiającego za cel poprawę jakości powietrza, ze szczególnym zwróceniem uwagi na sieci ciepłownicze, będą mogły skorzystać miasta liczące co najmniej 5 tys. mieszkańców. Do tej pory dolna granica wynosiła 10 tys. Do wykorzystania pozostaje 120 mln złotych. Jak podała PAP, …

 

W kwietniu ruszył nabór wniosków do programu „Prosument”. Czy warto zostać prosumentem? Które technologie OZE będą odpowiednie dla Twojego domu? Jak obliczyć koszty instalacji? Gdzie znaleźć sprawdzonych wykonawców? Jak sfinansować całą inwestycję? Skąd wziąć odpowiedzi na tak wiele pytań, szczegól…

 

Dobra wiadomość dla gmin zainteresowanych mikroinstalacjami OZE - właśnie ruszyły nabory wniosków o dotacje finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Miejskich na lata 2007-2013.   Realizacja przedsięwzięcia stała się możliwa dzięki oszczędnościom uzyskanym w unijnym programie PROW, któ…

 

Możliwe jest przeprowadzenie nowego naboru banków, które będą współuczestniczyły w realizowaniu programu Prosument – dowiedziała się Rzeczpospolita.   Zgodnie z dalszą częścią informacji przekazanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nabór miałby się odbyć…

 

O zrównoważonym rozwoju miasta i jego bezpieczeństwie energetycznym, działaniach proekologicznych, w tym związanych z ograniczeniem niskiej emisji, rozmawiamy z burmistrzem Piaseczna Zdzisławem Lisem: - Jesteście nowoczesną, przyjazną środowisku naturalnemu gminą. Ilość projektów proekologi…

 

O kredyt z dopłatą możemy ubiegać się w bankach, które współpracują z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Aktualną listę banków można znaleźć na stronie internetowej NFOŚiGW.   Na dzień dzisiejszy są to: - Bank Ochrony Środowiska S.A. - Bank Polskiej Spółdzielc…

 

W związku z zapisami Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE) każdy z nas będzie miał możliwość produkcji energii na własny użytek i jej sprzedaży do sieci po ustalonej cenie (tzw. taryfy gwarantowane). Własną energię w mikroinstalacjach można wytwarzać już teraz, jednak temat nie doczek…

 

Wspomniany w rozdziale 1. system wsparcia budownictwa energooszczędnego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma na  celu  ułatwić  budowę  budynków  mieszkalnych o niskim zużyciu energii. W ramach programu beneficjent może uzyskać dopłatę do: …

 

Od 24 kwietnia BOŚ Bank rusza z przyjmowanie wniosków o dofinansowanie z programu Prosument. Poniżej przedstawiamy warunki, na których można otrzymać wsparcie na budowę instalacji odnawialnych źródeł energii. Dofinansowanie w formie kredytu wraz z dotacją łącznie do 100 proc. kosztów kwalifi…

 

Każda instalacja odnawialnego źródła energii realizowana w ramach programu „Prosument” musi spełniać obligatoryjne wymagania określone wymagania techniczne, które określone zostały przez NFOŚIGW. A zatem, jakie warunki muszą spełniać tak same urządzenia do systemów OZE, jak i ich producenci,…

 

Chcąc uzyskać dofinansowanie na budowę instalacji OZE z programu Prosument, należy zgromadzić sporą ilość niezbędnych dokumentów i zgłosić się z nimi do dowolnego oddziału BOŚ Banku, który te wnioski przyjmuje. Pierwszym etapem, który przyszły prosument musi pokonać, jest uzyskanie kredytu n…

 

BOŚ S.A. poinformował, że termin startu programu Prosument został przesunięty o ponad dwa tygodnie – z 7 na 24 kwietnia 2015 roku. Przesunięcie terminu jest odpowiedzią Banku na postulaty branży – przedstawicieli rynku mikroinstalacji OZE, uczestniczących pod koniec marca w dyskusji otwartej…

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wsparł dotacją Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, który otrzymał pieniądze na doposażenie magazynu przeciwpowodziowego, będącego w dyspozycji Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego. Przekazana dotacja stanowić bę…

 

Środki na cele związane z poprawą efektywności energetycznej, instalacjami wykorzystującymi OZE oraz gospodarką niskoemisyjną będą dostępne w ramach IV osi priorytetowej.    Zgodnie z założeniami RPO WSL, wsparcie zostanie przeznaczone na realizację projektów dotyczących wytwarza…

 

Pomimo, iż wszystkie programy operacyjne zostały już zaakceptowane przez Komisję Europejską, w wielu regionach nadal trwają prace nad uszczegółowianiem dokumentów.  Dopiero po ich zakończeniu możemy spodziewać się opublikowania harmonogramów oraz ogłoszenianaboru wniosków konkursowych. &…

 

Pierwszych 14 zadań realizowanych w ramach drugiej edycji Programu KAWKA zostanie dofinansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. KAWKA, czyli „Program Priorytetowy Poprawa Jakości Powietrza – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywn…

 

InstrumentFast Track To Innovationw ramach  program Horyzont 2020 umożliwia przedsiębiorcom chcącym wdrażać innowacyjne rozwiązania pozyskanie wsparcia nawet do wysokości 3 mln EUR.   Szybka Ścieżka do Innowacji została zaplanowana jako rozwiązanie mające przynieść trwałe efekty …

 

Mitów na temat węgla jest wiele. Szczególnie wiele legend funkcjonuje wokół wpływu spalania węgla na środowisko, a areną, na której różne strony okładają się tymi mitami stał się w ostatnich tygodniach Kraków — walczący wciąż o zakaz palenia węglem. Jedni chcieliby widzieć w węglu źródło wsz…

 

Przedstawiciele beneficjentów z woj. śląskiego otrzymali z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dokumenty o nazwie: Potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności. Beneficjenci zadeklarowali zrealizowanie…

 

Regularnie aktualizujemy naszą wyszukiwarkę źródeł finansowania. Pełną listę wraz z wyszukiwarką znajdziecie tutaj. Aktualnie, dodane zostały następujące możliwości dotacyjne (szczegóły po kliknięciu w link): 1.Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, szamb oraz podłączeń budy…