Fotowoltaika dla Ciebie!

Rosnące ceny energii to problem, który może rozwiązać instalacja fotowoltaiczna, czyli Twoja własna mikroelektrownia! Dopasujemy instalację do Twoich potrzeb, znajdziemy oferty wiarygodnych wykonawców oraz dobierzemy źródło finansowania.

 1 Artykuły, poradniki, kalkulator fotowoltaiczny - wszystko dla Ciebie, przygotowane przez ekspertów.
 2 Znajdź firmy i wykonawców. Porównaj oferty, które spłyną prosto na Twoją skrzynkę mailową.
 3 Znajdź najlepsze źródło finansowania dla swojej inwestycji.

Menu
 

Wśród sygnatariuszy podpisanego w Berlinie apelu za wycofaniem restrykcji w imporcie chińskich ogniw i paneli fotowoltaiczncyh do Unii Europejskiej jest Wacker - czołowy europejski producent polikrzemu wykorzystywanego m.in. do produkcji ogniw fotowoltaicznych, a także czołowe niemieckie koncerny d…

 

Gdyby nie fakt, iż rzecz dotyczy zdrowia nas wszystkich, tego, czym oddychamy, w jakim klimacie będziemy żyć, wreszcie – czy, kiedy i ile zapłacimy za niefrasobliwość w traktowaniu zielonej energii, to temat byłby już tak samo śmieszny, jak i nudny. Niestety, nie jest. Epopeja polska pod naz…

 

Prawo i Sprawiedliwość już wcześniej zgłaszało pomysł wprowadzenia moratorium na budowę farm wiatrowych, który nie znalazł jednak dotąd odzwierciedlenia w przyjętym prawodawstwie. Teraz posłowie PiS wracają do sprawy moratorium. Co ciekawe, pomysł wprowadzenia moratorium na budowę elektrowni…

 

Komisja Europejska opublikowała raport, w którym podsumowano stan realizacji poszczególnych, krajowych celów OZE na rok 2020 w państwach Unii Europejskiej. W komunikacie na ten temat KE zaznacza, że w przypadku Polski realizacja celu jest niepewna mimo, że według danych Eurostatu, udział OZE…

 

Każda instalacja odnawialnego źródła energii, realizowana w ramach programu Prosument, musi spełniać określone wymagania techniczne, które podane zostały przez NFOŚiGW.   A zatem, jakie warunki muszą spełniać tak same urządzenia do systemów OZE, jak i ich producenci, ażeby sprostać wy…

 

Zasady przyłączania do sieci mikroinstalacji regulowane są w ustawie Prawo energetyczne. Podstawową zasadą jest obowiązek przedsiębiorstwa energetycznego do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z wytwórcami OZE, na zasadzie równoprawnego traktowania i pierwszeństwa dla tych instalacji, jeżeli ist…

 

Bój idzie już nie tylko o to jak będziemy produkować energię, ale kto na tym zarobi – piszą dziennikarze portalu.  Ile trzeba mieć, aby zainwestować w lokalną elektrownię?   Pierwszą bitwę - o to czy będziemy produkować energię z węgla czy źródeł odnawialnych – ekolodzy mogą uzna…

 

Bój idzie już nie tylko o to jak będziemy produkować energię, ale kto na tym zarobi – piszą dziennikarze portalu WysokieNapiecie.pl. Ile trzeba mieć, aby zainwestować w lokalną elektrownię?   Pierwszą bitwę - o to czy będziemy produkować energię z węgla czy źródeł odnawialnych – ekolo…

 

Bój idzie już nie tylko o to jak będziemy produkować energię, ale kto na tym zarobi – piszą dziennikarze portalu WysokieNapiecie.pl. Ile trzeba mieć, aby zainwestować w lokalną elektrownię?   Pierwszą bitwę - o to czy będziemy produkować energię z węgla czy źródeł odnawialnych – ekolo…

 

Bój idzie już nie tylko o to jak będziemy produkować energię, ale kto na tym zarobi – piszą dziennikarze portalu WysokieNapiecie. Ile trzeba mieć, aby zainwestować w lokalną elektrownię?   Pierwszą bitwę - o to czy będziemy produkować energię z węgla czy źródeł odnawialnych – ekolodzy…

 

W ostatnim czasie wiele mówi się o ustawie o OZE. Wzmożona dyskusja koncentruje się na kwestii stawek gwarantowanych i programu Prosument, a ostatnio nowelizacji przedstawionej przez Ministerstwo Gospodarki. Ustawa o OZE, która weszła w życie 4 maja, wprowadza także szereg uregulowań prawnyc…

 

Jak podaje Rzeczpospolita, NFOŚiGW planuje do czerwca zmodyfikować zasady przyznawania dofinansowania w ramach programu Prosument.    O zmianach opowiada Dorota Zawadzka-Stępniak, wiceprezes NFOŚiGW – Z jednej strony zaproponowaliśmy możliwość finansowania instalacji do produkcj…

 

Na konferencji ministrów ds. energii,uczestnicy spotkania podpisali się pod postanowieniami Międzynarodowej Karty Energetycznej. Wśród państw, które parafowały dokument, znalazła się Polska.   - Międzynarodowa Karta Energetyczna to nie tylko wyznacznik zmieniającej się globalnej arch…

 

Wg PORTPC i SPIUG istnieją realne podstawy do zakwestionowania przez Komisję Europejską transpozycji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD).Stowarzyszenie Producentów i Importerów Grzewczych (SPIUG) oraz Polska Organizacja Rozwoju Technolog…

 

Najbliższe miesiące, dzięki wejściu w życie ustawy o OZE, mogą okazać się przełomowe dla rynku odnawialnych źródeł energii. Chociaż zapowiedź kolejnej nowelizacji ustawy może trochę hamować optymizm firm z branży.   Dziś zainstalowana moc OZE w Polsce przekracza 6 GW. Większość pochod…

 

Ministerstwo Gospodarki, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, opublikowało 15 maja projekt nowelizacji ustawy o OZE. W myśl propozycji, zmianie ulegnie cena zakupu energii elektrycznej w ramach taryf gwarantowanych. O tym i innych pomysłach resortu pisaliśmy tutaj. Dzisiaj skupimy s…

 

Ministerstwo Gospodarki po 11 dniach od wejścia w życie ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) przedstawiło projekt nowelizacji. Zmiany nie będą korzystne dla Prosumentów. W myśl nowelizacji osoby produkujące prąd z odnawialnych źródeł dla własnych potrzeb i odprowadzające nadwyżkę ene…

 

Ministerstwo Gospodarki przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE)), która weszła w życie zaledwie 11 dni temu. To próba znalezienia kompromisu w urzędniczym wydaniu. Prosumentom nie pomoże.   Projekt nowelizacji ustawy o OZE zakłada, że taryfy gwara…

 

Decyzją Rady Unii Europejskiej z początku maja, utworzona zostanie tzw. rezerwa stabilizacyjna uprawnień do emisji CO2. Co będzie konsekwencją tej nowej regulacji? Najistotniejszą zmianą, którą wprowadza powyższy przepis, jest przeniesienie wyższych opłat za emisję dwutlenku węgla na odbiorc…

 

Jeśli chcesz zostać prosumentem i wytwarzać prąd na własne potrzeby, a jego nadwyżki sprzedawać do sieci, to musisz najpierw zawrzeć specjalną umowę z operatorem sieci. Mikroinstalacja to system odnawialnych źródeł energii, którego moc zainstalowana nie przekracza 40 kW. …

 

Zrównanie praw domów pasywnych i near-zero energy buildings (budynków o niemal zerowym zużyciu energii) w celu sprawnego i jednolitego wdrożenia Dyrektywy UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków na terenie całej Europy.   Podpisz petycję.   We wszystkich kraja…

 

Części z komputera, stare telefony, smartfony, radia, telewizory, wszelkiego rodzaju żarówki i kable. To elektrośmieci, których nie wolno wyrzucać do zwykłych kontenerów. O tym mówi prawo. Pojęcie elektrośmieci jest bardzo szerokie i obejmuje wiele klas produktów - nie tylko te wymienione wy…

 

Części z komputera, stare telefony, smartfony, radia, telewizory, wszelkiego rodzaju żarówki i kable. To elektrośmieci, których nie wolno wyrzucać do zwykłych kontenerów. O tym mówi prawo. Pojęcie elektrośmieci jest bardzo szerokie i obejmuje wiele klas produktów - nie tylko te wymienione wy…

 

Taryfy gwarantowane (Feed-in-Tariffs) to mechanizm polityki państwa mający na celu przyspieszenie inwestycji w zakresie technologii odnawialnych. Mechanizm ten przyczynia się do osiągnięcia celu poprzez oferowanie długoterminowych kontraktów dla producentów energii odnawialnej. Taryfy gwaran…

 

Opublikowane przez RWE Polska studium: „Scenariusze rozwoju technologii na polskim rynku energii do 2050 roku” wskazuje energetykę prosumencką jako jeden z najbardziej perspektywicznych sektorów polskiej energetyki. Według raportu, w 2050 r.     ” …

 

Podpisana wczoraj (11 marca) przez prezydenta Bronisława Komorowskiego ustawa o OZE pozwoli uzyskać do 2020 r. 15 proc. udział energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii. W podpisanej przez prezydenta ustawie znalazł się tzw. zapis prosumencki. Dzieli on prosumentów na dwie grupy - naj…