7 nowych dotacji z PARP
Przewiń do artykułu
Menu

W dzisiejszym przeglądzie przybliżamy aż 7 nowych źródeł, z których dotacje na rozwój swoich firm pozyskać mogą mikro-, mali i średni przedsiębiorcy.


Są to konkursy, w których nabór wystartuje do września bieżącego roku, wdrażane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Warto przeanalizować, czy prowadzona działalność kwalifikuje się do któregokolwiek z nich, bo we wszystkich przedmiotem dofinansowania są bezzwrotne dotacje w kwocie od kilku tysięcy do nawet kilku milionów złotych!

 

Poniżej przedstawiamy informacje o:
1.    Poddziałanie 2.3.2: Bony na innowacje dla MŚP
2.    Poddziałanie 2.3.4: Ochrona własności przemysłowej
3.    Poddziałanie 3.1.5: Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - 4 Stock
4.    Poddziałanie 3.2.1: Badania na rynek
5.    Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
6.    Poddziałanie 1.3.1: Wdrażanie innowacji przez MŚP
7.    Działanie 1.4: Wzór na konkurencję

 

Zbyt zawiłe? Pomożemy!

Planergia Sp. z o. o. to zespół doświadczonych ekspertów, którzy z łatwością wyjdą naprzeciw indywidualnym oczekiwaniom klientów wobec potrzeby pozyskania zewnętrznych środków finansowych, w tym szczególnie dofinansowań unijnych.

 

planergia logo

Planergia Sp. z o. o.
ul. Ligocka 103 bud. 6, 40-568 Katowice
tel.: 32 727 51 91, kom.: 732 888 349, 531 446 916
e-mail: biuro@planergia.pl
Jesteśmy do Państwa dyspozycji!

 

Pod adresem dotacje.planergia.pl znajduje się formularz kontaktowy, który przyspieszy proces kontaktu z naszym konsultantem.

 

1/ Poddziałanie 2.3.2: Bony na innowacje dla MŚP

Projekty objęte dofinansowaniem w ramach działania muszą być związane z zakupem usługi polegającej na opracowaniu: nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu; nowej lub znacząco ulepszonej technologii produkcji; nowego projektu wzorniczego; nowej lub znacząco ulepszonej usługi.

 

Wsparcie będzie udzielane na finansowanie usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę naukową, przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług).

 

Alokacja przewidziana na te poddziałanie to 62,5 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 70 proc. dla średnich przedsiębiorców oraz 80 proc. dla mikro i małych przedsiębiorców. Minimalna kwota wydatków kwalifikowanych na jeden projekt to 60 000 zł, maksymalna zaś - 400 000 zł, każdorazowo w formie bezzwrotnej dotacji.

 

Ogłoszenie konkursu ma nastąpić w dniu 5 maja 2016 r., z kolei wnioski będą zbierane od 6 czerwca 2016 br. Nabór zostanie zamknięty 30 stycznia 2017 roku.

 

2/ Poddziałanie 2.3.4: Ochrona własności przemysłowej

Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące:

- uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej,
albo
- realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego".

 

Planowana minimalna wartość projektu 10 000 zł, zaś maksymalna 1 000 000 zł. Poziom dofinansowania to nawet 50 proc., bez względu na wielkość przedsiębiorstwa i miejsce realizacji projektu. Przewidziana alokacja: 50 mln zł.

 

Ogłoszenie konkursu nastąpi 15 czerwca 2016 r., zaś rozpoczęcie naboru wniosków: 18 lipca 2016 r.
Temin ostateczny składania wniosków: 20 stycznia 2017 r.

 

3/ Poddziałanie 3.1.5: Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego
- 4 Stock   

Instrument będzie realizowany w trybie konkursowym. Jest skierowany do spółek sektora MŚP. Polega na wsparciu przedsiębiorstwa w zakresie przygotowania niezbędnej dokumentacji do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym lub dłużnym z rynku GPW, New Connect, zagranicznych rynków regulowanych, rynku obligacji Catalyst.

 

Przewidziana alokacja: 10,6 mln. Poziom dofinansowania: do 50 proc. Maksymalna kwota dofinansowania zróżnicowana będzie w zależności od wyboru rynku kapitałowego oraz skutecznego pozyskania środków.

 

Ogłoszenie konkursu ma nastąpić w październiku 2016 r. Rozpoczęcie naboru wniosków spodziewane jest miesiąc później. Zakończy się prawdopodobnie w listopadzie 2017 roku.

 

4/ Poddziałanie 3.2.1: Badania na rynek

W ramach działania dofinansowywane będą inwestycyjne polegające na wdrożeniu wyników prac B+R, których efektem musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług. Przedmiotem projektu mogą być też eksperymentalne prace rozwojowe oraz doradztwo.

 

Na jego realizację zabezpieczono 1 000 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania jest różnicowany zależnie od części projektu. Część badawcza - maksymalnie 450 tys. zł, Część doradcza - maksymalnie 500 tys. zł. Część badawcza, doradcza i inwestycyjna dofinansowanie maksymalnie – 20 mln zł. Maksymalna wielkość kosztów kwalifikowanych projektu: 50 mln EUR. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu to 10 mln zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych na eksperymentalne prace rozwojowe: 1 mln zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych na doradztwo: 1 mln zł.

 

Poziom dofinansowania również jest względny. Część badawcza – maksymalnie 45 proc. dla małego przedsiębiorcy oraz 35 proc. dla średniego przedsiębiorcy. Część doradcza – maksymalnie 50 proc. Część inwestycyjna – zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

 

Ogłoszenie konkursu nastąpi 27 kwietnia 2016 r., a nabór wniosków ruszy 1 czerwca 2016 r. Zakończenie naboru wniosków: 31 sierpnia 2016 r.

 

5/ Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

W ramach realizacji działania będzie udzielane wsparcie przedsiębiorcom uczestniczącym w branżowych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym. Instrument ukierunkowany jest na promowanie polskich marek produktowych poprzez Markę Polskiej Gospodarki przy zaangażowaniu przedsiębiorstw:

•    posiadających innowacyjny produkt/usługę (markę produktową, która ma szanse stać się marką globalną, rozpoznawalną na rynkach zagranicznych),
•    prowadzących działalność eksportową,
•    prowadzących samodzielną działalność badawczo-rozwojową, lub które zakupiły/ wdrożyły odpowiednie rozwiązania innowacyjne.

 

Alokacja 1 naboru : 100 mln. Alokacja 2 naboru : 200 mln. Poziom dofinansowania: do 50 proc. lub do 85 proc.

 

W ramach pierwszej alokacji ogłoszenie konkursu nastąpi 16 maja 2016 r., rozpoczęcie naboru wniosków 24 czerwca 2016 r., a zakończenie - 5 sierpnia 2016 r

W ramach drugiej alokacji ogłoszenie konkursu przewiduje się na październik 2016 r., rozpoczęcie naboru wniosków na listopad 2016 r., a zakończenie - na grudzień 2016 r.

 

6/ Poddziałanie 1.3.1: Wdrażanie innowacji przez MŚP

Wsparcie projektów prowadzących do stworzenia innowacyjnych (na poziomie kraju) produktów lub usług poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R.

 

Dofinansowywane będą projektu przewidujące przygotowanie produktu do wdrożenia, zakup praw patentowych, technologii, know-how, licencji związanych z wdrożeniem wyników prac badawczych, przeprowadzenie prac dostosowawczych, wdrożenie obejmujące inwestycje: zakup, montaż i uruchomienie maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej.

 

Uwaga! Z tego działania mogą skorzystać tylko mikro, mali i średni przedsiębiorcy wchodzący w skład ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego!

 

Przewidziano dwie alokacje, obie po 60 mln złotych. Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych to 1 mln zł. Maksymalna wartość dofinansowania - 7 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania: do 70 proc. (pomoc inwestycyjna) oraz do 85 proc. (zakup usług doradczych) wydatków kwalifikowanych.

 

Konkurs w ramach pierwszej alokacji zostanie ogłoszony w maju br. Rozpoczęcie naboru wniosków ma się rozpocząć miesiąc później. Zakończenie naboru wniosków: lipiec 2016 r.

 

Konkurs w ramach drugiej alokacji zostanie ogłoszony w październiku 2016 roku. Wnioski będzie można składać od listopada, z terminem końcowym przypadającym na grudzień br.

 

7/ Działanie 1.4: Wzór na konkurencję

Dofinansowanie rozłożone będzie rozłożone na dwa etapy wsparcia obejmujące:

•    Etap I - diagnoza firmy w formie audytu wzorniczego na podstawie którego zostanie opracowana strategia wzornicza zawierająca rekomendacje dalszych działań związanych ze stosowaniem wzornictwa w firmie
•    Etap II - wdrożenie strategii wzorniczej opracowanej w I etapie, tj. przeprowadzenie działań z wykorzystaniem procesów projektowania, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji.

 

Etap I – 100 tys. zł poziom dofinansowania do 85 proc. Etap II – 3 mln zł poziom dofinansowania do 70 proc.

 

Ogłoszenie konkursu w ramach Etapu II: kwiecień 2016 r. Rozpoczęcie naboru wniosków: maj 2016 r., zakończenie: kwiecień 2017 r.

 

Ogłoszenie konkursu w ramach Etapu I: lipiec 2016 r. Rozpoczęcie naboru wniosków: wrzesień 2016 r., zakończenie: październik 2016 r.

 

Pełny harmonogram naboru wniosków PARP na rok 2016 dostępny jest pod adresem: parp.gov.pl

 

PLANERGIA ULOTKA-01

 
Planergia poleca:
Autor artykułu:
planergia

Czym się zajmujemy? Łączymy z energią... Odnawialne źródła energii, energooszczędne budownictwo, termomodernizacja i skuteczna walka z niską emisją - u nas znajdziesz wszystko, co potrzbne aby sprawnie, bezpiecznie i efektywnie przeprowadzić i sfinansować swoją inwestycję. Planergia Informacje, Technologie i Finanse są dla Ciebie!

info@planergia.pl