Agroenergia 2020 – fotowoltaika dla rolników
Przewiń do artykułu
Menu

W IV kwartale 2020 roku ruszy kolejny nabór do programu Agroenergia. Zmodyfikowano zasady!
 

Nabór wniosków potrwa do wyczerpania środków i odbywać się będzie w trybie ciągłym. Dofinansowanie dostępne będzie w formie dotacji finansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program priorytetowy polega na wsparciu działań mających m. in. zmniejszyć emisję CO2 oraz zwiększyć zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych i ilość zaoszczędzonej energii cieplnej.


Cel programu

Celem Programu Priorytetowego „Agroenergia” jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym i ograniczenie negatywnego wpływu działalności rolniczych na środowisko naturalne.


Dla kogo?

Beneficjentem programu może zostać osoba fizyczna (właściciel lub dzierżawca) nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia wynosi do 300 ha. Co najmniej rok przed złożeniem wniosku osoba ta powinna prowadzić osobiście gospodarstwo.

Kolejną grupą beneficjentów są osoby prawne (właściciele lub dzierżawcy) nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych wynosi do 300 ha. Również w tym wypadku osoba powinna prowadzić działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania.


 

Przeczytaj także: Mój Prąd, Czyste Powietrze i wyczerpująca się pula dotacji

 


Na co?

Dofinansowaniu podlegają instalacje fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe oraz pompy ciepła (w tym wypadku tylko pod warunkiem przeprowadzenia audytu energetycznego) służące zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych o mocy zainstalowanej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW.

Można również starać się o dofinansowanie instalacji hybrydowej, tj.: fotowoltaiki wraz z pompą ciepła lub elektrowni wiatrowej wraz z pompą ciepła, sprzężonych w jeden układ.

W ramach realizowanej instalacji fotowoltaicznej bądź elektrowni wiatrowej dofinansowaniu może podlegać towarzyszący magazyn energii elektrycznej.

Dofinansowaniu nie podlegają projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji.


Ile?

Na instalacje lub urządzenia o mocy wynoszącej od 10 kW ale mniej niż 30 kW można uzyskać dofinansowanie rzędu 20% kosztów inwestycji (nie więcej niż 15,000 zł). Na instalacje i urządzenia o wyższej mocy (30 kW i więcej), wysokość dofinansowania to 13% kosztów (nie więcej niż 25,000 zł).


Najważniejsze warunki dofinansowania:

• Przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
• Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji po zakończonej inwestycji.
• Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.
• Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych.

Źródło:

Grafika:

 
Planergia poleca:
Autor artykułu:
planergia

Czym się zajmujemy? Łączymy z energią... Odnawialne źródła energii, energooszczędne budownictwo, termomodernizacja i skuteczna walka z niską emisją - u nas znajdziesz wszystko, co potrzbne aby sprawnie, bezpiecznie i efektywnie przeprowadzić i sfinansować swoją inwestycję. Planergia Informacje, Technologie i Finanse są dla Ciebie!

info@planergia.pl