Biogazownie z dotacją do 30 procent
Przewiń do artykułu
Menu

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podjął decyzję, która powinna zainteresować potencjalnych inwestorów w biogazownie. Inwestycje w budowę tego typu instalacje będą mogły być dofinansowywane w formie dotacji wynoszącej maksymalnie 30 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji.


Tak jak do tej pory osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia mogą również liczyć na uzupełnienie dofinansowania w formie niskooprocentowanej pożyczki (0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3 proc. w stosunku rocznym) do łącznej wysokości 80 proc. kosztów kwalifikowanych zadania.


Jak wyjaśnia Andrzej Pilot, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach: Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych w znacznym stopniu zmniejsza szkodliwe oddziaływanie energetyki na środowisko naturalne, głównie poprzez ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, zwłaszcza gazów cieplarnianych.


Zdaniem Andrzeja Pilota, w sektorze odnawialnych źródeł energii na Śląsku największy potencjał do rozwoju mają energia słoneczna oraz biomasa. Ta druga, pochodząca m.in. z oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów czy rolnictwa może być energetycznie wykorzystana w biogazowniach.


Mikrobiogazownie mogą znaleźć zastosowanie w większości gospodarstw rolnych, dlatego też to one w niedalekiej przyszłości mogą zyskać większą popularność. Jako, że na Śląsku ilość gospodarstw rolnych jest stosunkowo duża, stąd chęć do wprowadzenia zachęt do realizacji inwestycji w tego typu instalacje, aby możliwe stało się uzyskiwanie znacznej produkcji energii z odnawialnych źródeł.


rys. smileofthefuture.org


Rozpowszechnienie mikrobiogazowni leży w interesie całego kraju. Dzięki wyprodukowanej w takich instalacjach energii cieplnej i elektrycznej Polsce łatwiej będzie zrealizować zobowiązania wynikające z pakietu klimatyczno-energetycznego. Idea wpisuje się również w postanowienia zawarte w strategicznych dokumentach województwa śląskiego dotyczących ochrony środowiska, takich jak „Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającym na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji”.


oprac. DM


Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 

Banery  finansowanie 120x550-16-15

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 
Planergia poleca:
Autor artykułu:
planergia

Czym się zajmujemy? Łączymy z energią... Odnawialne źródła energii, energooszczędne budownictwo, termomodernizacja i skuteczna walka z niską emisją - u nas znajdziesz wszystko, co potrzbne aby sprawnie, bezpiecznie i efektywnie przeprowadzić i sfinansować swoją inwestycję. Planergia Informacje, Technologie i Finanse są dla Ciebie!

info@planergia.pl