Bony na innowacje dla Małopolski!
Przewiń do artykułu
Menu

Ważna informacja dla osób wyczekujących rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy w Małopolsce. 23 listopada nabór ten został otwarty.


Instytucją Pośredniczącą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 jest Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) w Krakowie. To ono przekazało dobrą nowinę. Informację potwierdził Zarząd Województwa Małopolskiego (ZWM).

 

Kiedy?

Chodzi konkretnie o Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje. System elektroniczny e-RPO (dostępny TUTAJ) został udostępniony 23 listopada. Pozostanie otwarty do 22 stycznia 2016 roku do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).


Planowane są dwa rozstrzygnięcia konkursu:
·    Pierwsze rozstrzygnięcie konkursu przewidywane jest w grudniu 2015 r.
·    Planowany termin ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu to marzec 2016 r.


Przez rozstrzygnięcie konkursu należy rozumieć podjęcie uchwały ZWM w sprawie listy ocenionych projektów, zawierającej przyznane oceny i wskazującej projekty, które spełniły kryteria wyboru projektów. Z uwagi na charakter oceny i okres trwania naboru przewiduje się dokonanie kliku rozstrzygnięć konkursu.

 

Dla kogo?

O dofinansowanie mogą się starać przedsiębiorstwa z sektora MŚP zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych.

 

W ramach Poddziałania 1.2.3 RPO WM można realizować następujący typ projektu:
·    mały bon na innowacje – do 50 000 PLN wydatków kwalifikowanych
·    duży bon na innowacje – do 100 000 PLN wydatków kwalifikowanych


Wsparcie w ramach bonu na innowacje może zostać przeznaczone wyłącznie na zakup:
·    usług badawczo-rozwojowych związanych z opracowywaniem, rozwojem lub praktycznym zastosowaniem nowego lub ulepszonego produktu, usługi, bądź zmian procesowych,
·    usług w zakresie wzornictwa,
·    usług ochrony własności intelektualnej w związku z przygotowaniem zgłoszenia patentowego lub zgłoszeniem patentowym.

 

Ile?

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 3 515 548,00 PLN.


Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 90 proc.


Maksymalną dopuszczalną kwotę wydatków kwalifikowanych projektu rozbito na następujące rodzaje:
·    dla małego bonu na innowację maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 50 000 PLN,
·    dla dużego bonu na innowację maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 100 000 PLN.


Szczegółowe informacje, regulaminy oraz niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego: KLIKNIJ TUTAJ.


Skorzystaj z pomocy doświadczonych ekspertów w pozyskaniu zewnętrznych środków finansowych, w tym szczególnie środków unijnych: www.dotacje.planergia.pl.

 

Baner finanse 1

 
Planergia poleca:
Autor artykułu:
planergia

Czym się zajmujemy? Łączymy z energią... Odnawialne źródła energii, energooszczędne budownictwo, termomodernizacja i skuteczna walka z niską emisją - u nas znajdziesz wszystko, co potrzbne aby sprawnie, bezpiecznie i efektywnie przeprowadzić i sfinansować swoją inwestycję. Planergia Informacje, Technologie i Finanse są dla Ciebie!

info@planergia.pl