Dolnośląskie: 400 mln zł na walkę z niską emisją
Przewiń do artykułu
Menu

Dolny Śląsk na poważnie zajął się walką z niską emisją. Skąd taki wniosek? Z poważnej kwoty przeznaczonej na ten cel przez samorząd wojewódzki – mowa o ponad 400 mln złotych.

 

Zanim jednak zostanie odtrąbiony sukces pozostaje jeszcze sporo pracy do wykonania. Lokalne władze muszą wprowadzić dodatkowe regulacje prawne. Z pewnością nie obejdzie się także bez atrakcyjnej kampanii promocyjnej, która podniesie społeczną świadomość Dolnoślązaków i sprawi, że otworzą się na nowoczesne rozwiązania.

 

Podjęcie zdecydowanych kroków wymusza na samorządach notorycznie występujące przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczenia powietrza w wielu miastach i miejscowościach w regionie. Jeszcze na początku listopada ubiegłego roku mówiło się o rekordowym zanieczyszczeniu powietrza w Legnicy, czego rezultatem było ogłoszenie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu komunikatu o ryzyku wystąpienia poziomu alarmowego (300 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10.

 

Kilka miesięcy później nie jest wiele lepiej. Według wskazań systemu monitoringu Inspekcji Ochrony Środowiska z 12 kwietnia br., w 10 na 18 stacji pomiaru rozmieszczonych w całym województwie jakość powietrza jest „umiarkowana”. Niepokoi nie tylko wartość indeksu dla pyłu PM10, ale także PM2,5.

 

W styczniu wrocławski urząd miejski przesłał podpisany przez prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza list do marszałka województwa dolnośląskiego, w którym apeluje o wprowadzenie specjalnej uchwały anty-smogowej podobnej do tej, jaką wprowadzono w Małopolsce.

Informowaliśmy o tym w tym artykule.

 

Co konkretnie zamierzają dolnośląskie władze? Oprócz kampanii edukacyjnej zorientowanej na ukazanie konsekwencji palenia „byle-czym” w piecach, ruszyć ma dystrybucja pieniędzy unijnych przeznaczonych na produkcję czystej energii z odnawialnych źródeł (OZE) – wiatru, słońca, wody itd.

 

– Samorząd województwa przeznaczył na wsparcie produkcji energii z odnawialnych źródeł ponad 103 miliony euro. Dzięki tym pieniądzom w naszym regionie powstaną nowoczesne instalacje energetyczne, które praktycznie nie będą emitować zanieczyszczeń do atmosfery. To nie załatwi problemu smogu, ale przyczyni się do tego, że wszyscy będziemy oddychać trochę czystszym powietrzem – zapewnia Cezary Przybylski, marszałek Województwa Dolnośląskiego.

 

Dystrybucją pieniędzy zajmie się Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca (DIP). Dofinansowanie uzyskać mogą projekty z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. Żeby zyskać szansę na wsparcie, należy przygotować wniosek do jednego z konkursów.

 

Jednym z nich jest konkurs w ramach działania 3.1, w którym dotacje mogą uzyskać projekty nastawione na produkcję energii ze słońca, wiatru, biomasy, biogazu oraz energii geotermalnej. Czasu na aplikację pozostało jednak niewiele - do 15 kwietnia. Wnioski mogą składać samorządy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, uczelnie oraz przedsiębiorcy. Pula zabezpieczona na dotacje to 90 mln zł.

 

Prawie 43 miliony złotych zarząd województwa wyda na włączenie producentów zielonej energii do krajowego systemu energetycznego. Na wsparcie w wysokości ponad 17 milionów złotych mogą liczyć mikrowytwórcy budujący lub przebudowujący jednostki wytwarzania energii elektrycznej i ciepła o całkowitej nominalnej mocy do 1 MW.

 

Przedsiębiorcy i jednostki samorządowe zwiększające efektywność energetyczną będą mogły występować o pomoc z osobnej puli. Potencjalnymi beneficjentami w jej ramach mogą zostać mikro-, mali oraz średni przedsiębiorcy, grupy producentów rolnych oraz przedsiębiorstwa z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

 

Szczegółowe informacje o ww. dotacjach dostępne są na stronie internetowej DIP.

 

 


W celu uzyskania wsparcia w pozyskaniu zewnętrznych środków finansowych zapraszamy do kontaktu z konsultantami Planergii.


 

DM

 

Źródło: gazetawroclawska.pl

 

PLANERGIA ULOTKA-02

 
Planergia poleca:
Autor artykułu:
planergia

Czym się zajmujemy? Łączymy z energią... Odnawialne źródła energii, energooszczędne budownictwo, termomodernizacja i skuteczna walka z niską emisją - u nas znajdziesz wszystko, co potrzbne aby sprawnie, bezpiecznie i efektywnie przeprowadzić i sfinansować swoją inwestycję. Planergia Informacje, Technologie i Finanse są dla Ciebie!

info@planergia.pl