Dwa programowania z NFOŚiGW dla MŚP
Przewiń do artykułu
Menu

Po przyjrzeniu się źródłom finansowym uruchamianych przez RPO WSl czy PARP tym razem pod lupę bierzemy programowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Podobnie jak we wcześniejszych przeglądach, pod uwagę bierzemy te działania, które są dedykowane przedsiębiorcom.

 

 


Dla przypomnienia, działania w ramach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przybliżamy w TYM ARTYKULE. Programowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego opisujemy TUTAJ.


 

 

 

Poniżej przedstawiamy informacje o:

 

1. BOCIAN – Rozproszone, odnawialne źródła energii

 

2.Poprawa efektywności energetycznej – inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

 

Zbyt zawiłe? Pomożemy!

Planergia Sp. z o. o. to zespół doświadczonych ekspertów, którzy z łatwością wyjdą naprzeciw indywidualnym oczekiwaniom klientów wobec potrzeby pozyskania zewnętrznych środków finansowych, w tym szczególnie dofinansowań unijnych.

 

planergia-logo-z-napisem-300x133

Planergia Sp. z o.o.

ul. Ligocka 103 bud. 6, 40-568 Katowice

tel.: 32 727 51 91, kom.: 732 888 349, 531 446 916

e-mail: biuro@planergia.pl

Jesteśmy do Państwa dyspozycji!

 

Pod adresem www.dotacje.planergia.pl znajduje się formularz kontaktowy, który przyspieszy proces kontaktu z naszym konsultantem.

 

1/ BOCIAN – Rozproszone, odnawialne źródła energii

Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

 

Rodzaje przedsięwzięć:

 

1. Budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji odnawialnych źródeł energii o mocach mieszczących się w określonych przedziałach. Szczegółowe informacje w regulaminie programu zamieszczonym na stronie www.nfosigw.gov.pl oraz u naszych konsultantów. 

 

2. W ramach programu mogą być realizowane instalacje hybrydowe, przy czym moc każdego rodzaju przedsięwzięcia musi spełnić warunki określone w pkt. 1. W ramach programu mogą być dodatkowo wspierane systemy magazynowania energii towarzyszące inwestycjom OZE o mocach nie większych niż 10-krotność mocy zainstalowanej dla każdego ze źródeł OZE, w szczególności magazyny ciepła oraz magazyny energii elektrycznej.

 

Dofinansowanie w formie pożyczki do 85 proc. kosztów kwalifikowanych.

 

Wnioski można składać w dniach od 15 lutego do 20 maja 2016 r.

 

2/ Poprawa efektywności energetycznej – inwestycje energooszczędne w MŚP

Celem programu jest ograniczenie zużycia energii w wyniku realizacji inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i zastosowania odnawialnych źródeł energii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. W rezultacie realizacji programu nastąpi zmniejszenie emisji CO2

 

W ramach programu do dofinansowania kwalifikują się następujące przedsięwzięcia:

 

1. Inwestycje LEME - przedsięwzięcia obejmujące realizację działań inwestycyjnych w zakresie:

a. poprawy efektywności energetycznej i/lub zastosowania odnawialnych źródeł energii,

b. termomodernizacji budynku/ów i/lub zastosowania odnawialnych źródeł energii, realizowane poprzez zakup materiałów/urządzeń/technologii zamieszczonych na Liście LEME

 

[Dotyczy przedsięwzięć, których finansowanie w formie kredytu z dotacją nie przekracza 250 000 euro.]

 

2. Inwestycje Wspomagane - przedsięwzięcia obejmujące realizację działań inwestycyjnych, które nie kwalifikują się jako Inwestycje LEME, w zakresie:

a. poprawy efektywności energetycznej i/lub odnawialnych źródeł energii w wyniku których zostanie osiągnięte min. 20 proc. oszczędności energii,

b. termomodernizacji budynku/ów i/lub odnawialnych źródeł energii w wyniku których zostanie osiągnięte minimum 30 proc. oszczędności energii.

 

[Dotyczy przedsięwzięć, których finansowanie w formie kredytu z dotacją nie przekroczy 1 000 000 euro.]

 

Forma dofinansowania: kredyt z dotacją.

 

Dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych realizowane będą za pośrednictwem banku na podstawie umowy o współpracę zawartej z NFOŚiGW. Wysokość kredytu z dotacją wynosi do 100 proc. kosztów kwalifikowanych Przedsięwzięcia.

 

Intensywność dofinansowania:

 

1. Dotacja w wysokości:

a. 10 proc. kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć obejmujących realizację działań inwestycyjnych w zakresie poprawy efektywności energetycznej,

b. 10 proc. kapitału kredytu bankowego, wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć obejmujących realizację działań inwestycyjnych w zakresie termomodernizacji budynku/ów,

c. 15 proc. kapitału kredytu bankowego, wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć wymienionych w lit. a) lub b), w przypadku, gdy inwestycja została poprzedzona audytem energetycznym. Zakres rzeczowy zrealizowanego przedsięwzięcia musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego,

d. dodatkowo do 15 proc. kapitału kredytu bankowego na pokrycie poniesionych kosztów wdrożenia systemu zarządzania energią (SZE), jednak nie więcej niż 10 000 złotych, jeśli w ramach zrealizowanego przedsięwzięcia beneficjent wdroży SZE według zasad określonych przez NFOŚiGW;

 

2. Przy ustalaniu wysokości dotacji uwzględnia się przepisy dotyczące dopuszczalności pomocy publicznej.

 

Nabór wniosków o dotacje NFOŚiGW  wraz z wnioskami o kredyt prowadzony jest w trybie ciągłym. Wnioski składane są w bankach, które zawarły umowę o współpracy z NFOŚiGW:

 

  • - Bank Ochrony Środowiska S.A.
  • - Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
  • - IDEA Bank S.A.

 

PLANERGIA ULOTKA-02

 
Planergia poleca:
Autor artykułu:
planergia

Czym się zajmujemy? Łączymy z energią... Odnawialne źródła energii, energooszczędne budownictwo, termomodernizacja i skuteczna walka z niską emisją - u nas znajdziesz wszystko, co potrzbne aby sprawnie, bezpiecznie i efektywnie przeprowadzić i sfinansować swoją inwestycję. Planergia Informacje, Technologie i Finanse są dla Ciebie!

info@planergia.pl