Gdzie rewitalizujemy miasto?
Przewiń do artykułu
Menu

W oparciu o dane statystyczne oraz dzięki informacjom pozyskanym w procesie ankietyzacji sporządzona została diagnoza obecnego stanu na terenie miasta, a także – na jej podstawie – w granicach miasta wytyczony został tzw. obszar wsparcia.

 

Obszar wsparcia lub inaczej obszar rewitalizowany to teren, gdzie następuje koncentracja różnego rodzaju negatywnych, niepożądanych zjawisk. Analizowane zjawiska dotyczyły zarówno procesów społecznych (np. bezrobocie, poziom bezpieczeństwa czy ubóstwo), jak również sfery przestrzennej (degradacja przestrzeni miejskiej) oraz gospodarczej (niski poziom aktywności gospodarczej na danym terenie). Ważnym ograniczeniem wynikającym z wytycznych krajowych jest fakt, iż obszar rewitalizacji nie może przekraczać 20% powierzchni gminy oraz dotyczyć więcej niż 30% mieszkańców gminy.

 

Obszar rewitalizacji na terenie Jastrzębia-Zdroju obejmuje swoim zasięgiem:
•    Os. 1000-lecia Szeroka
•    Os. Zofiówka
•    Os. Przyjaźń
•    Os. Jastrzębie Górne i Dolne
•    Os. Gwarków
•    Os. Zdrój
Łącznie: 30% mieszkańców oraz 15,1% powierzchni miasta.
 

JZ061015

Obszar wsparcia na terenie miasta – opracowanie własne.

 

Do uwzględnienia w Lokalnym Programie Rewitalizacji nadają się WYŁĄCZNIE projekty zlokalizowane w obrębie wytyczonego obszaru wsparcia.

 

Jak zgłosić swój pomysł na projekt przeczytasz tutaj: Zgłoś projekt.

 
Planergia poleca:
Autor artykułu:
planergia

Czym się zajmujemy? Łączymy z energią... Odnawialne źródła energii, energooszczędne budownictwo, termomodernizacja i skuteczna walka z niską emisją - u nas znajdziesz wszystko, co potrzbne aby sprawnie, bezpiecznie i efektywnie przeprowadzić i sfinansować swoją inwestycję. Planergia Informacje, Technologie i Finanse są dla Ciebie!

info@planergia.pl