Gdzie rewitalizujemy miasto?
Przewiń do artykułu
Menu

W oparciu o dane statystyczne oraz dzięki informacjom pozyskanym w procesie ankietyzacji sporządzona została diagnoza obecnego stanu na terenie miasta, a także – na jej podstawie – w granicach miasta wytyczony został tzw. obszar wsparcia. Obszar wsparcia lub inaczej obszar rewitalizowany to teren, gdzie następuje koncentracja różnego rodzaju negatywnych, niepożądanych zjawisk. Analizowane zjawiska dotyczyły zarówno procesów społecznych (np. bezrobocie, poziom bezpieczeństwa czy ubóstwo), jak również sfery przestrzennej (degradacja przestrzeni miejskiej) oraz gospodarczej (niski poziom aktywności gospodarczej na danym terenie). Ważnym ograniczeniem wynikającym z wytycznych krajowych jest fakt, iż obszar rewitalizacji nie może przekraczać 20% powierzchni gminy oraz dotyczyć więcej niż 30% mieszkańców gminy.

 

Obszar rewitalizacji na terenie Wodzisławia Śląskiego obejmuje swoim zasięgiem:
·    Osiedle Jedłownik (całość)
·    Nowe Miasto (część)
·    Stare Miasto (część)
·    Wilchwy (część)


Szczegółowy wykaz ulic wyznaczających obszar rewitalizacji obejmuje:

tabela 101115

mapa101115

 

Do uwzględnienia w Lokalnym Programie Rewitalizacji nadają się WYŁĄCZNIE projekty zlokalizowane w obrębie wytyczonego obszaru wsparcia.

 

Jak zgłosić swój pomysł na projekt przeczytasz tutaj: Chcesz aby mieszkało się lepiej? Zgłoś swój pomysł!

 
Planergia poleca:
Autor artykułu:
planergia

Czym się zajmujemy? Łączymy z energią... Odnawialne źródła energii, energooszczędne budownictwo, termomodernizacja i skuteczna walka z niską emisją - u nas znajdziesz wszystko, co potrzbne aby sprawnie, bezpiecznie i efektywnie przeprowadzić i sfinansować swoją inwestycję. Planergia Informacje, Technologie i Finanse są dla Ciebie!

info@planergia.pl