Komisja Europejska przedstawia stan realizacji celu OZE
Przewiń do artykułu
Menu

Komisja Europejska opublikowała raport, w którym podsumowano stan realizacji poszczególnych, krajowych celów OZE na rok 2020 w państwach Unii Europejskiej.


W komunikacie na ten temat KE zaznacza, że w przypadku Polski realizacja celu jest niepewna mimo, że według danych Eurostatu, udział OZE w polskim miksie energetycznym jest wyższy niż zakłada to ścieżka dojścia do celu na 2020 r.

 

Zgodnie ze strategią Unii Europejskiej na 2020 r., poszczególne kraje UE-28 mają osiągnąć swoje, krajowe cele w zakresie udziału OZE w ich miksach energetycznych tak, aby osiągnąć średni cel dla całej Wspólnoty na poziomie 20 proc. W przypadku Polski jej cel wyznaczono na 15 proc.

 

W najnowszym raporcie na temat stanu realizacji krajowych celów OZE Komisja Europejska wskazuje, że zagrożone jest osiągnięcie wymaganego udziału zielonej energii w przypadku miksów energetycznych Francji, Luksemburga, Malty, Holandii, Wielkiej Brytanii, a także w mniejszym stopniu Belgii i Hiszpanii.


KE dodaje, że niepewna jest także realizacja celu OZE dla Węgier i Polski, co ma zależeć m.in. od wielkości ogólnego zapotrzebowania na energię, w oparciu o które jest liczony procentowy udział OZE.

 

Z kolei liderami w rozwoju OZE są Austria, Szwecja, Dania i Łotwa, które już przekroczyły swój cel w zakresie produkcji energii odnawialnej na rok 2020 i w przypadku których już w 2013 roku udział OZE w miksie energetycznym wyniósł odpowiednio 32,6 proc., 52,1 proc., 27,2 proc. i 37,1 proc.

 

Komisja Europejska ocenia, że udział OZE w miksie energetycznym Polski miał wynieść w 2012 roku 10,9 proc., a w roku 2013 - 11,3 proc. W 2013 r. udział energii odnawialnej w ogólnym miksie energetycznym całej Unii Europejskiej wyniósł 15 proc., a w roku 2014 wzrósł do 15,3 proc.

 

W ubiegłym roku udział OZE w zużyciu energii elektrycznej w UE miał wynieść – według Komisji Europejskiej – 26 proc., w przypadku ciepłownictwa miało to być 17 proc., a w przypadku sektora transportu – 6 proc.


– Raport pokazuje, że Europa to dobre miejsce dla energetyki odnawialnej i że energetyka odnawialna jest dobra dla Europy. Mamy 3 razy więcej energii odnawialnej per capita niż w pozostałych regionach na świecie. Mamy ponad 1 mln osób pracujących w sektorze OZE , który jest warty ponad 130 mld euro, a eksport w tym sektorze wynosi 35 mld euro rocznie – komentuje Miguel Arias Cañete, unijny komisarz ds. klimatu i energii.

 

KE wskazuje też, że około 40 proc. produkowanych na świecie elektrowni wiatrowych powstaje w Unii Europejskiej, a taki sam udział UE ma w globalnej liczbie patentów związanych z OZE. Bruksela informuje ponadto, że europejskie firmy z branży OZE zarobiły w ubiegłym roku około 130 mld euro, a produkcja energii z OZE pozwala zredukować coroczny import energii do UE wart 30 mld euro.

 

Udział OZE w miksach energetycznych państw UE-28 wraz z unijnymi zobowiązaniami w tym zakresie (źródło: Eurostat):


 

Opublikowany dzisiaj raport Komisji Europejskiej nt. realizacji celów OZE jest dostępny pod tym linkiem


DM


Źródło: gramwzielone.pl

 
Planergia poleca:
Autor artykułu:
planergia

Czym się zajmujemy? Łączymy z energią... Odnawialne źródła energii, energooszczędne budownictwo, termomodernizacja i skuteczna walka z niską emisją - u nas znajdziesz wszystko, co potrzbne aby sprawnie, bezpiecznie i efektywnie przeprowadzić i sfinansować swoją inwestycję. Planergia Informacje, Technologie i Finanse są dla Ciebie!

info@planergia.pl