Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju
Przewiń do artykułu
Menu

Zakończono kolejny etap prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Miasta Jastrzębie-Zdrój, którego nadrzędnym celem jest poprawa sytuacji społeczno-gospodarczej na obszarze, gdzie występuje nawarstwienie problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych.

 

Opracowywany LPR jest aktualizacją Programu Rewitalizacji opracowanego i realizowanego w latach 2008-2015. Nowy okres programowania środków Unii Europejskiej oraz zmiana przepisów prawa zobligowały miasta do przygotowania aktualizacji posiadanych dokumentów.
W oparciu o dane statystyczne,  na podstawie przesłanych przez mieszkańców ankiet  oraz konsultacji społecznych, wyznaczono w mieście obszar, który będzie objęty procesem rewitalizacji Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju obszar rewitalizacji nie może przekroczyć  20 % powierzchni gminy oraz dotyczyć więcej niż 30 % jej mieszkańców.


    W części strategicznej dokumentu dokonano charakterystyki sfer:  przestrzennej, społecznej, gospodarczej oraz zaplanowano działania  do realizacji  dla samorządu i innych podmiotów na wytyczonym obszarze tak by były jak najbardziej efektywne.


    Zapraszamy Państwa do  kolejnego etapu prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji – konsultacji społecznych. Ich celem jest zapoznanie Państwa z założeniami w/w dokumentu oraz zebranie ewentualnych uwag i opinii na temat jego zapisów, które będą miały wpływ na ostateczną wersję dokumentu. Uwagi prosimy kierować do 28.01.2016 r. na adres e-mail: unia@um.jastrzebie.pl lub złożyć na  Kancelarię  Urzędu Miasta pok. 020 budynek A.


Wersja elektroniczna dokumentu dostępna jest na stronie  www.jastrzebie.pl oraz www.rewitalizacja.jastrzebie.pl  oraz tutaj. Dokument w wersji papierowej można pobrać  w Wydziale Polityki Gospodarczej  Programowania i Funduszy Pomocowych, pokój  321 budynek A. Zapraszamy również do konsultowania projektu  programu na www.konsultacje.jastrzebie.pl

 
Planergia poleca:
Autor artykułu:
planergia

Czym się zajmujemy? Łączymy z energią... Odnawialne źródła energii, energooszczędne budownictwo, termomodernizacja i skuteczna walka z niską emisją - u nas znajdziesz wszystko, co potrzbne aby sprawnie, bezpiecznie i efektywnie przeprowadzić i sfinansować swoją inwestycję. Planergia Informacje, Technologie i Finanse są dla Ciebie!

info@planergia.pl