Łączenie ogniw PV i busbary
Przewiń do artykułu
Menu

Moc pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest bardzo mała i wynosi mniej więcej 1,5-2,6W dla ogniwa o wymiarach 12,5x12,5cm. W panelach pojedyncze ogniwa są więc ze sobą łączone w sposób szeregowy, równoległy lub szeregowo-równoległy. Jaka jest różnica pomiędzy poszczególnymi rozwiązaniami?

Łączenie szeregowe

Przy połączeniu szeregowym przednia elektroda pierwszego ogniwa jest połączona z tylną elektrodą ogniwa następnego. Napięcia w takim połączeniu poszczególnych ogniw sumują się.

Rys. Połączenie szeregowe ogniw i charakterystyka I-V.


Łączenie równoległe

Powstaje wskutek łączenia przedniej elektrody ogniwa poprzedniego z przednią elektrodą ogniwa następnego. Prądy połączonych w ten sposób ogniw są sumowane.

Rys. Połączenie równoległe trzech ogniw.


Łączenie szeregowo-równoległe

Polega na równoczesnym łączeniu ogniw szeregowo i równolegle. Przy takim połączeniu sumują się zarówno napięcia, jak i natężenia prądów. Napięcie sumuje się w zależności od ilości modułów w łańcuchu jednego szeregu, natomiast natężenia prądów sumuję się w zależności do ilości połączonych równolegle łańcuchów. Charakterystyka I-V takiego połączenia pokazana jest na rys. poniżej.

Rys. Połączenie szeregowo-równoległe modułów PV.

 

Opisane powyżej zasady łączenia pojedynczych modułów dotyczą też łączenia ze sobą całych paneli PV.


Busbary

Typowe ogniwa krzemowe, szczególnie starszej generacji posiadają elektrody przednie wykonane w postaci cienkich ścieżek poziomych (fingers) zbierających ładunki z całej płytki i przekazujących je dalej ścieżkom pionowym połączeniowym (tzw. busbar). Ilość ścieżek pionowych i poziomych wpływa na dwa parametry pracy ogniwa:

- tzw. współczynnik wypełnienia FF (o którym szerzej przeczytać możecie TUTAJ)
- rezystancję szeregową Rs

W praktyce na rezystancję ogniwa wpływa długość drogi, jaką musi pokonać ładunek elektryczny w płytce.

 

Artykuł jest kontynuacją poradnika "Mikroinstalacje fotowoltaiczne - podstawowe informacje dla inwestorów". Link do artykułu wprowadzającego można znaleźć TUTAJ.

 

 

Źródło:

  • Mikroinstalacje fotowoltaczne - podstawowe informacje dla inwestorów. Materiał opracowany w ramach projektu "Nie truj sąsiada. Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograniczenia niskiej emisji", realizowanego na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.
  • http://www.instsani.pl/513/parametry-pracy-paneli-pv

Grafika główna:

 
Planergia poleca:
Autor artykułu:
planergia

Czym się zajmujemy? Łączymy z energią... Odnawialne źródła energii, energooszczędne budownictwo, termomodernizacja i skuteczna walka z niską emisją - u nas znajdziesz wszystko, co potrzbne aby sprawnie, bezpiecznie i efektywnie przeprowadzić i sfinansować swoją inwestycję. Planergia Informacje, Technologie i Finanse są dla Ciebie!

info@planergia.pl