Na dachu tylko sprawdzone rozwiązania
Przewiń do artykułu
Menu

Każda instalacja odnawialnego źródła energii, realizowana w ramach programu Prosument, musi spełniać określone wymagania techniczne, które podane zostały przez NFOŚiGW.

 

A zatem, jakie warunki muszą spełniać tak same urządzenia do systemów OZE, jak i ich producenci, ażeby sprostać wymogom Prosumenta?

 

Surowe przepisy dla bezpieczeństwa

Dla każdej mikroinstalacji wymagane jest potwierdzenie przez projektanta spełnienia wymagań programu dla każdego zastosowanego rodzaju przedsięwzięcia, zgodnie ze wzorem określonym przez NFOŚiGW, aktualnym na dzień złożenia wniosku – wypełniane przez projektanta instalacji oraz instalatora.


Wymagana jest także gwarancja producentów głównych elementów urządzeń na okres nie krótszy niż 5 lat od daty uruchomienia instalacji.


Wymagania wobec projektanta: projektant musi posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności instalacyjnej.

 

usinstalacjadach

 
Przy wyborze instalatora należy sprawdzić, czy posiada on odpowiednie certyfikaty, który uprawniają do montażu systemu i dają gwarancję poprawności jego wykonania, jak również spełniają wymogi dotyczące BHP, tak w budynku, jak i podczas przyłączania mikroinstalacji do sieci.

 

Tylko sprawdzone urządzenia

Wymagania wobec producentów urządzeń – każdy producent instalacji realizowanej w ramach programu Prosument musi przedstawić gwarancję jakości głównych elementów urządzeń, której treść powinna obejmować w szczególności:
·     informację na temat nazwy i adresu producenta lub jego przedstawiciela w Polsce;
·     oświadczenie dotyczące spełnienia wszystkich wymagań technicznych określonych w programie Prosument;
·     wskazanie czasu trwania gwarancji, który nie może być krótszy niż 5 lat;
·     wskazanie zasięgu terytorialnego ochrony gwarancyjnej, który powinien obejmować obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej;
·     określenie uprawnień przysługujących w przypadku stwierdzenia wady – zobowiązanie do usunięcia wady poprzez bezpłatną naprawę lub wymianę urządzenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia wady przez kupującego;
·     stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

W przypadku, gdy producent przedstawi bankową gwarancję należytego wykonania zobowiązania z tytułu gwarancji jakości, na kwotę 10 proc. wartości urządzeń oferowanych w ramach programu Prosument – minimum 500 tysięcy PLN, bank złagodzi wymagania dotyczące zabezpieczenia kredytu.

 

Publikacja dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, www.wfos.szczecin.pl.


 
Planergia poleca:
Autor artykułu:
planergia

Czym się zajmujemy? Łączymy z energią... Odnawialne źródła energii, energooszczędne budownictwo, termomodernizacja i skuteczna walka z niską emisją - u nas znajdziesz wszystko, co potrzbne aby sprawnie, bezpiecznie i efektywnie przeprowadzić i sfinansować swoją inwestycję. Planergia Informacje, Technologie i Finanse są dla Ciebie!

info@planergia.pl