Nadal brak informacji ws. programu NFOŚiGW "Prosument"
Przewiń do artykułu
Menu

Oczekiwania, że w tym miesiącu otrzymamy konkretną informację na temat przyszłości sztandarowego programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Prosument” zostaną prawdopodobnie zawiedzione. Kilka miesięcy po powołaniu nowego zarządu i zawieszeniu popularnej linii dofinansowującej zakup i montaż instalacji prosumenckich wciąż nie wiadomo co dalej.

 

Po kilku miesiącach dalej nie wiemy, czy program Prosument będzie kontynuowany, a tym bardziej na jakich warunkach. Głosy zniecierpliwienia płynące z rynku firm sprzedających mikroinstalacje OZE (odnawialnych źródeł energii – red.) nabierają na sile i nic dziwnego, bo brak programu oznacza dla nich straty. Mniejsze wpływy do kas przedsiębiorców przyniosły konsekwencje w postaci zmniejszenia etatów.

 

Jeszcze w 2014 r. NFOŚiGW zabezpieczył 800 mln zł z przeznaczeniem na „Prosumenta”, w tym 280 mln zł na wypłaty w formie dotacji i 520 mln zł na wypłaty pożyczek dla umów zawieranych w latach 2014-2020. Skutek? Na rynku instalacji OZE rozpoczął się okres prosperity. Przypomnijmy, że w procesie dofinansowania pośredniczyły wojewódzkie fundusze i gminy, a od kwietnia zeszłego roku także Bank Ochrony Środowiska (BOŚ). Dziś, po kilku miesiącach od ostatniej informacji ws. programu, odnotowywany jest regres.

 

Pod koniec 2015 roku nad programem Prosument pojawiły się ciemne chmury. To wtedy zaczął być realizowany jedynie ścieżką samorządową i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, w ramach zagwarantowanych wcześniej budżetów. Ścieżka bankowa, przesądzająca o powszechnym, ogólnopolskim zasięgu tego programu, została zablokowana po tym, jak BOŚ zaczął zwlekać z uruchomieniem kolejnego naboru.

 

Spekulacje wokół programu Prosument oraz dwóch innych kluczowych dla samorządów programów realizowanych przez NFOŚiGW – Kawka i Ryś – zostały spotęgowane po opublikowaniu informacji podanej na początku marca przez Gazetę Wyborczą o zwolnieniu 20 pracowników Funduszu odpowiadających za obsługę programów związanych z zanieczyszczeniem powietrza. Do stonowania niepokojów na pewno nie przyczyniła się decyzja o likwidacji departamentów Ochrony Klimatu oraz Gospodarki Niskoemisyjnej, które koordynowały te programy i przekazaniu ich zadań jednemu podmiotowi - nowoutworzonemu Departamentowi Energii i Innowacji.

 

Sławomir Kmiecik z biura prasowego NFOŚiGW w wypowiedzi dla portalu Gramwzielone.pl z początku marca stwierdzał, że trwa weryfikacja wszystkich programów priorytetowych Funduszu, której celem jest „uspójnienie oferty finansowej i dostosowania jej do aktualnych potrzeb rynku”. Zapewniał zarazem, że NFOŚ zmierza do jej zakończenia z końcem marca br.

 

Ponad miesiąc po tym terminie weryfikacja wciąż nie dobiegła końca, a biuro prasowe nie podaje już choćby przybliżonego terminu zakończenia prac.

 

– Trwają analizy, których wyniki mogą pozwolić na dobranie najbardziej efektywnego i spójnego systemu finansowania. Celem generalnym jest zapewnienie, aby oferta NFOŚiGW była kompletna, elastyczna, umożliwiała różne kierunki działania w zależności od zidentyfikowanych priorytetów, przy równoczesnej spójności i kompatybilności z innymi dostępnymi źródłami finansowania, np. funduszami UE. Wszelkie ewentualne zmiany w ofercie będą poddawane publicznym i resortowym konsultacjom. Celem tego wewnętrznego audytu jest uspójnienie oferty finansowej i dostosowanie jej do aktualnych potrzeb rynku. Nie chodzi zatem tylko o ocenę programów nastawionych na ochronę powietrza – Prosument, Ryś i Kawka – co sugerują niektóre media – czytamy w komentarzu biura prasowego NFOŚiGW.

 

NFOŚiGW podkreśla, że do tej pory w ramach programu Prosument zawarto umowy dofinansowania na łączną kwotę prawie 290 mln zł. Wypłacono natomiast ponad 48 mln zł.

oprac. DM

 

Źródło: gramwzielone.pl

 

PLANERGIA ULOTKA-01

 
Planergia poleca:
Autor artykułu:
planergia

Czym się zajmujemy? Łączymy z energią... Odnawialne źródła energii, energooszczędne budownictwo, termomodernizacja i skuteczna walka z niską emisją - u nas znajdziesz wszystko, co potrzbne aby sprawnie, bezpiecznie i efektywnie przeprowadzić i sfinansować swoją inwestycję. Planergia Informacje, Technologie i Finanse są dla Ciebie!

info@planergia.pl