NFOŚiGW potwierdza - kolejne zmiany w programie Prosument
Przewiń do artykułu
Menu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiedział wprowadzenie zmian w zasadach programu Prosument, którego priorytetowym celem jest ograniczenie lub uniknięcie CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł.


Program Prosument jest realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) od ubiegłego roku. Na początku dofinansowanie było dostępne za pośrednictwem biorących udział w programie wojewódzkich funduszy ochrony środowiska (WFOŚiGW) oraz gmin. W kwietniu br. wnioski zaczął zbierać pierwszy – i jak na razie jedyny – bank w programie Prosument, czyli BOŚ Bank.

 

Większe wsparcie, więcej potencjalnych beneficjentów

Do tej pory – zgodnie z wcześniejszymi zasadami programu Prosument – warunkiem otrzymania dotacji w przypadku inwestycji objętych programem Prosument było przyłączenie mikroinstalacji OZE do sieci operatora energetycznego potwierdzone zawartą umową dystrybucji. Ponieważ procedura uzyskania przyłączenia niejednokrotnie przeciągała się, co wydłużało okres oczekiwania na otrzymanie dofinansowania, NFOŚiGW zdecydował się na przyspieszenie tego procesu.
Zgodnie z nowymi zasadami programu Prosument, które obowiązują od 26 sierpnia, obecnie możliwość otrzymania dotacji pojawi się już po przedstawieniu promesy zawarcia umowy na przyłączenie z zakładem energetycznym. Chodzi o dokument „potwierdzający możliwość zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wydanego przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej”. Dzięki wcześniejszemu potwierdzeniu efektu rzeczowego dofinansowanie będzie można wypłacić szybciej.


Ta zmiana dotyczy nie tylko wniosków, które są składane po zaktualizowaniu programu Prosument, ale także wniosków, które zostały złożone wcześniej i są obecnie rozliczane.  Taka możliwość dotyczy również wniosków złożonych dotychczas w BOŚ Banku.

 

Rybki albo akwarium

Wcześniejsze zmiany, które wprowadzono w programie Prosument i które weszły w życie z początkiem sierpnia, wyłączają możliwość jednoczesnego skorzystania z dofinansowania w ramach Prosumenta oraz korzystania z taryf gwarantowanych, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Osoby, które otrzymały dotację z Prosumenta, zostaną objęte po 31 grudnia br. systemem tzw. bilansowania energii sprzedanej do sieci z energią kupioną od operatora (tzw. net-metering).

 

baner-prosumentKolejne zmiany w Prosumencie obowiązujące od miesiąca dotyczą zniesienia obowiązku łączenia instalacji do produkcji ciepła z instalacjami wytwórczymi energii elektrycznej, przedłużenia okresu obowiązywania dotacji w wysokości 20 proc. dla źródeł ciepła i 40 proc. dla źródeł energii elektrycznej do końca 2016 r., obniżenia maksymalnego jednostkowego kosztu kwalifikowanego dla kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych, zmian i doprecyzowania niektórych wymagań technicznych, czy zapowiedzi wprowadzenia po 31 grudnia br. obowiązku posiadania przez instalatorów certyfikatów UDT.


O spodziewanym wejściu w życie powyższych zmian w programie Prosument oraz innych priorytetowych programach NFOŚiGW informowaliśmy na naszym portalu z początkiem lipca. Cały artykuł można znaleźć TUTAJ.


Rzecznik BOŚ Banku Piotr Lemberg przekazał redakcji gramwzielone.pl, że w związku z tymi zmianami instytucja, która jak na razie jest jedynym bankiem biorącym udział w programie, wstrzymała z początkiem sierpnia br. przyjmowanie nowych wniosków, aby dostosować swoje procedury do nowych zasad Prosumenta.


BOŚ zawiesił przyjmowanie wniosków kredytowych do czasu dostosowania procedur do nowego Prosumenta, fot. fotowoltaikainfo.pl


Na razie nie wiadomo, kiedy nabór wniosków w BOŚ Banku zostanie wznowiony, jednak bank cały czas rozpatruje wnioski przyjęte dotychczas na „starych” zasadach.


Dla tych wniosków zastosowanie będzie miała jednak omówiona wyżej zasada uruchomienia kredytu i dotacji po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego możliwość zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wydanego przez zakład energetyczny.

 

Prosument także dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

Obowiązujące od 26 sierpnia br. zmiany w regulaminie programu Prosument dotyczą także umożliwienia dostępu do programu dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych realizujących przedsięwzięcia w budynkach niezależnie od jego charakteru (jednorodzinny, wielorodzinny), rozszerzenia pojęcia dysponowania nieruchomością o spółdzielcze własnościowe prawo do domu jednorodzinnego, ujednolicenia definicji budynku mieszkalnego, a także dostosowania definicji  biogazu określonej w programie do definicji zawartej w ustawie OZE. Ta zmiana oznacza brak ograniczania tylko do biogazu pozyskiwanego w procesie fermentacji metanowej.


Rzeczniczka NFOŚiGW Magdalena Skłodowska zapewnia, że Fundusz pracuje nad kolejnymi, korzystnymi dla beneficjentów zmianami, które usprawnią realizację programu.


Dofinansowanie inwestycji w programie Prosument obejmuje zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej lub ciepła, dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku.


Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego. Budżet programu na lata 2014-2022 wynosi 800 mln zł. Umowy pożyczek wraz z dotacją można zawierać do 2020 roku.


oprac. DM


Źródło: gramwzielone.pl 

 
Planergia poleca:
Autor artykułu:
planergia

Czym się zajmujemy? Łączymy z energią... Odnawialne źródła energii, energooszczędne budownictwo, termomodernizacja i skuteczna walka z niską emisją - u nas znajdziesz wszystko, co potrzbne aby sprawnie, bezpiecznie i efektywnie przeprowadzić i sfinansować swoją inwestycję. Planergia Informacje, Technologie i Finanse są dla Ciebie!

info@planergia.pl