NFOŚiGW przeznaczy 700 mln zł na geotermię
Przewiń do artykułu
Menu

Podczas zorganizowanego na początku czerwca seminarium, przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazali, że przygotowywane są dwa nowe programy priorytetowe nakierowane na wsparcie geotermii. Ich łączny budżet wyniesie 700 mln zł.

 

Wybór czasu oraz miejsca ogłoszenia informacji z pewnością nie był przypadkowy, gdyż wspomniane seminarium pod hasłem „Zasoby i możliwości techniczne dla  rozwoju i wdrożeń technologii geotermalnych i geotermicznych w Polsce” dotyczyło właśnie tej gałęzi sektora energetyki odnawialnej.

 

Jak wyczytamy na oficjalnej internetowej witrynie Funduszu, „wsparcie rozwoju geotermii zaowocuje zwiększeniem ilości i kompletności baz danych (dotychczas nie ma takich danych dla Sudetów), wzrostem liczby instalacji, a w dalszych latach redukcją kosztów przedsięwzięć”.

 

NFOŚiGW przygotowuje dwa programy priorytetowe, które będą wspierać finansowo prace rozpoznawcze i wdrożenia w obszarze geotermii.

 

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie dofinansowywał przedsięwzięcia dla rozpoznania możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych tj. wód termalnych oraz energii cieplnej suchych skał – ujawniła podczas swojej prezentacji na seminarium Beata Kuś, kierownik Wydziału Górnictwa i Geologii w Departamencie Ochrony Ziemi w NFOŚiGW.

 

- Alokacja programu wynosi 200 mln zł, beneficjentami mogą być podmioty uprawnione do realizacji przedsięwzięć z zakresu rozpoznawania możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych zgodnie z zapisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Formą finansowania będzie dotacja – dla samorządów w wysokości 100 proc. kosztów kwalifikowanych, dla innych beneficjentów do 50 – 70 proc. kosztów kwalifikowanych w zależności od wielkości przedsiębiorstwa składającego wniosek. Nabór wniosków będzie realizowany w sposób ciągły – dodała kierownik WGiG.

 

O sprawie mówiła też Agnieszka Karwat, p.o. Kierownika Zespołu ds. OZE w Departamencie Energii i Innowacji w NFOŚiGW:

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie dofinansowywał przedsięwzięcia budowy nowych lub rozbudowy istniejących ciepłowni/elektrociepłowni geotermalnych, modernizacji lub rozbudowy źródeł energii o ciepłownię/elektrociepłownię geotermalną oraz wykonanie lub rekonstrukcja otworu, z zastrzeżeniem, że nie kwalifikuje się on do  wykonania otworu badawczego. Alokacja programu wynosi 500 mln zł (zwrotne środki finansowania), beneficjentami  mogą być przedsiębiorcy. Formą finansowania będzie pożyczka, bez możliwości umorzenia (do 75 proc. kosztów kwalifikowanych) lub inwestycja kapitałowa NFOŚiGW (do 15 lat, do 49 proc. udziałów, do 85 proc. kosztów kwalifikowanych. Nabór wniosków będzie realizowany w sposób ciągły.

 

Istnieją także możliwości uzyskania dofinansowania projektów geotermalnych w ramach obowiązującego do 2020 roku Programu LIFE. Odpowiednie wnioski należy składać w odpowiedniej komórce Komisji Europejskiej.

 

oprac. DM

 

źródło: nfosigw.gov.pl

 

PLANERGIA ULOTKA-02

 
Planergia poleca:
Autor artykułu:
planergia

Czym się zajmujemy? Łączymy z energią... Odnawialne źródła energii, energooszczędne budownictwo, termomodernizacja i skuteczna walka z niską emisją - u nas znajdziesz wszystko, co potrzbne aby sprawnie, bezpiecznie i efektywnie przeprowadzić i sfinansować swoją inwestycję. Planergia Informacje, Technologie i Finanse są dla Ciebie!

info@planergia.pl