Nie wyrzucaj elektrośmieci do śmieci
Przewiń do artykułu
Menu

Części z komputera, stare telefony, smartfony, radia, telewizory, wszelkiego rodzaju żarówki i kable. To elektrośmieci, których nie wolno wyrzucać do zwykłych kontenerów. O tym mówi prawo.


Pojęcie elektrośmieci jest bardzo szerokie i obejmuje wiele klas produktów - nie tylko te wymienione wyżej, ale również sprzęt medyczny, automaty do wydawania napojów itp.  Kwestie elektrośmieci  reguluje w Polsce  „Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” z lipca 2005 roku, zgodna z legislacją unijną.


W ustawie odpady elektryczne i elektroniczne sklasyfikowano w dziesięciu grupach. Warto zapoznać się z tą klasyfikacją, aby wiedzieć, którego sprzętu nie należy wyrzucać do zwykłych pojemników:
·    Wielkogabarytowe i małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
·    Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny
·    Sprzęt audiowizualny
·    Sprzęt oświetleniowy
·    Narzędzia elektryczne i elektroniczne
·    Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy
·    Przyrządy medyczne
·    Przyrządy (czujniki) do nadzoru i kontroli
·    Automaty do wydawania napojów, żywności, banknotów

 

 

 

Wprowadzenie tych przepisów, a przede wszystkich stosowanie się do nich, ma ogromne znaczenia dla środowiska naturalnego, zatem także dla naszego zdrowia.


Ze źle utylizowanych odpadów  elektrycznych i elektronicznych do gleby mogą przedostawać się niebezpieczne substancje. Są to przede wszystkim związki rtęci, bromu, kadmu, PCB, R-12 (freon), azbest.


Rtęć zawarta jest w świetlówkach, może powodować zaburzenia mowy, wzroku, koordynacji. Brom stosowany w komputerach, powoduje zaburzenia układu neurologicznego i rozrodczego. Zawarty w bateriach kadm uszkadza nerki, kości, zaburza funkcje rozrodcze, powoduje nowotwory i nadciśnienie. 


Związki PCB i R-12 są stosowane w urządzeniach chłodniczych. Freon osłabia warstwę ozonową, szkodząc ludziom pośrednio. Natomiast PBC powoduje zaburzenia neurologiczne, rozwojowe, działania wątroby, osłabia odporność. Azbest, cały czas używany w urządzeniach elektronicznych do izolacji, powoduje pylicę azbestową i nowotwory.


Wyrzucanie elektrośmieci w przeznaczonych do tego celu miejscach jest ważne z dwóch powodów. Po pierwsze pozwala poddawać je utylizacji, w wyniku czego nie zanieczyszczają środowiska, a po drugie – umożliwia odzyskiwanie cennych surowców wtórnych.

 

Co można odzyskać z odpadów elektrycznych i elektronicznych?

 

Co więc zrobić, gdy chcemy pozbyć się z domu sprzęt należący do kategorii elektrośmieci?


Mamy prawo bezpłatnie oddać je w dowolnej ilości w specjalnym punkcie zbiórki. Adresy tych punktow można znaleźć na stronach internetowych: www.elektroeko.pl i www.elektrosmieci.pl oraz pod bezpłatnym numerem telefonu 0 800 080 000.


Każdy ma również prawo oddać stary sprzęt w sklepie, jeśli kupuje w nim nowe urządzenie. Obowiązuje zasada „jeden do jeden”, czyli za jedną kupioną rzecz można oddać jedną starą tego samego rodzaju. Sklep lub hurtownia ma obowiązek przyjąć stary sprzęt bez względu na jego markę.

 

Kampania informacyjna dotycząca elektrośmieci

 

Warto pamiętać, iż pozbywanie się elektrośmieci niezgodnie z przepisami może mieć dotkliwe finansowe konsekwencje. Grozi za to grzywna w wysokości od 500 do 5.000 zł.


Więcej na www.ekspertbudowlany.pl


Lucjan Drzewiecki

 
Planergia poleca:
Autor artykułu:
planergia

Czym się zajmujemy? Łączymy z energią... Odnawialne źródła energii, energooszczędne budownictwo, termomodernizacja i skuteczna walka z niską emisją - u nas znajdziesz wszystko, co potrzbne aby sprawnie, bezpiecznie i efektywnie przeprowadzić i sfinansować swoją inwestycję. Planergia Informacje, Technologie i Finanse są dla Ciebie!

info@planergia.pl