Nowe warunki finansowania zadań z zakresu ochrony atmosfery
Przewiń do artykułu
Menu

Na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pojawił się komunikat, który potwierdza przyjęcie nowych rozwiązań dotyczących wyliczania wysokości i struktury dofinansowania dla zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony atmosfery.


Wnioski z zakresu ochrony powietrza złożone od 1 lipca bieżącego roku w ramach trwającego, ciągłego naboru będą oceniane pod kątem nowych zasad wyliczania. Analogicznie Fundusz podejdzie do oceniania wniosków złożonych w ramach trzeciego naboru do Programu „KAWKA”, który rozpoczął się 17 sierpnia i potrwa do 16 października br.


- Główną przyczyną znacznego zanieczyszczenia powietrza w województwie śląskim jest tzw. niska emisja, w związku z czym aktualnie położono największy nacisk na działania mające na celu ograniczenie tego problemu – powiedział prezes WFOŚiGW w Katowicach Andrzej Pilot.

 

Większa dotacja, mniejsza swoboda

Maksymalny udział dotacji, jaką można uzyskać za ograniczenie emisji z niskich emitorów w ramach zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych w obiektach użyteczności publicznej oraz zadań realizowanych przez pozostałe jednostki w obiektach użyteczności publicznej wpisanych do rejestru zabytków zwiększono z 5 do 15 proc.


Wychodząc naprzeciw potrzebie zapobiegania tworzeniu nowych źródeł niskiej emisji oraz aby ułatwić spełnienie zalecenia wynikającego z zatwierdzonego „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężeń ekspozycji”, Fundusz wprowadza zapisy uniemożliwiające uzyskanie dofinansowania na realizację zadań polegających na odłączeniu się od sieci ciepłowniczej i budowie indywidualnego źródła ciepła.


Obecnie obowiązujące w Wojewódzkim Funduszu regulaminy umożliwiają od 2016 roku uzyskanie dofinansowania na zabudowę kotłów opalanych paliwem stałym, które posiadają system automatycznego załadunku paliwa. Muszą one jednak spełniać wymogi 5 klasy wg. kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012.

 

Więcej na kotły i pompy, mniej na fotowoltaikę

Spełnienie wymogów będzie równoznaczne z koniecznością zastosowania droższych rozwiązań, m.in. wbudowanych do kotłów elektrofiltrów. W związku z tym Fundusz zwiększył wysokość maksymalnych kosztów kwalifikowanych na ten element w ramach programów ograniczenia emisji z 12 do 18 tys. zł.


Zwiększeniu ulega również wysokość maksymalnych kosztów kwalifikowanych - w ramach programów ograniczenia emisji - na zabudowę pomp ciepła z wymiennikiem gruntowym z dotychczasowych 30 do 50 tys. zł.


Zmianie uległa także maksymalna wysokość dotacji na zabudowę biogazowi - została zwiększona z 25 do 30 proc. Z kolei przez spadek cen instalacji fotowoltaicznych oraz przewidywane rozwiązania w zakresie zakupu „zielonej” energii, które mają spowodować zwiększenie ekonomicznej opłacalności takiego rozwiązania, zdecydowano o obniżeniu maksymalnego pułapu dotacji na ten element z 30 do 25 proc. w przypadku zadań realizowanych przez wnioskodawców spoza sektora finansów publicznych.


oprac. DM


Źródło: wfosigw.katowice.pl

 

Banery  finansowanie 120x550-16-15

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 
Planergia poleca:
Autor artykułu:
planergia

Czym się zajmujemy? Łączymy z energią... Odnawialne źródła energii, energooszczędne budownictwo, termomodernizacja i skuteczna walka z niską emisją - u nas znajdziesz wszystko, co potrzbne aby sprawnie, bezpiecznie i efektywnie przeprowadzić i sfinansować swoją inwestycję. Planergia Informacje, Technologie i Finanse są dla Ciebie!

info@planergia.pl