Nowelizacja ustawy o OZE przyjęta przez Sejm. Co wprowadza?
Przewiń do artykułu
Menu

W piątek 10 czerwca Sejm przyjął poselski projekt nowelizacji ustawy o OZE. Wprowadzone zostaną tym samym nowe zasady wsparcia dla prosumentów, oparte na zasadzie tzw. opustów. Zmianie ulegnie także system aukcyjny, którego beneficjentem staną się producenci energii z biomasy i współspalania. Nie oznacza to jednak, że saga dobiegła końca.

 

Sejm podczas piątkowego posiedzenia przegłosował przyjęcie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii przewagą 67 głosów. Zanim poselski projekt trafił pod głosowanie, Sejmowa Komisja ds. Energii i Skarbu Państwa odpowiedzialna za jego procedowanie czterokrotnie spotykała się, aby w tym czasie przyjąć kilkadziesiąt poprawek. Mimo nacisków ze strony opozycji i branży OZE, nie zdecydowano się na wysłuchanie publiczne czy powołanie podkomisji, aby doprecyzować zapisy zawarte w nowelizacji.

 

Poniżej w skrócie przybliżamy, co w praktyce oznacza wejście w życie znowelizowanej wersji ustawy o OZE.

 

1) Zmiana zasad systemu aukcyjnego.

Nowy system ma promować – jak argumentują przedstawiciele Ministerstwa Energii (ME) – produkcję energii odnawialnej za pomocą stabilnej generacji. Zyskać ma technologia współspalania biomasy z węglem, energetyka wiatrowa ma za to sporo stracić.

Wprowadzone zostały kontrowersyjne zapisy dotyczące tzw. drewna energetycznego oraz nieprecyzyjne regulacje odnośnie biomasy zanieczyszczonej. Rozwiązania nie doczekał się problem powstały na rynku zielonych certyfikatów.

Do ustawy wpisano również definicję klastrów i spółdzielni energetycznych, jednak samo ME przyznaje, że przyjęte rozwiązanie jest raczej tymczasowe i będzie wymagało zmian w kolejnych nowelizacjach.

 

2) Nowy system rozliczeń prosumentów.

Do historii przechodzi system taryf gwarantowanych – wsparcia, z którego mieli korzystać właściciele mikroinstalacji o mocy do 10 kW włącznie. Nowelizacja wprowadza nową definicję prosumenta, poszerzającego jego zakres m.in. o instytucje sektora publicznego. Od teraz osoba wyrażająca chęć stania się prosumentem będzie musiała wykazać się posiadaniem umowy kompleksowej z lokalnym dystrybutorem energii. Prosumentem nie mogą stać się przedsiębiorcy, co ME tłumaczy problemami w sferze podatkowej, jednocześnie obiecując, że nad kwestią pochyli się w najbliższych miesiącach, a zmiany pojawią się w kolejnych nowelizacjach.

Prosumenci zamiast taryf gwarantowanych mają korzystać z tzw. opustów. Zgodnie z zasadą, za każdą oddaną do sieci jednostkę nieskonsumowanej przez producenta energii przysługiwać mu będzie możliwość odebrania określonej części wkładu. Opust ma być liczony od części zmiennych na rachunku (energia i dystrybucja), bez uwzględnienia opłat stałych (opłata przejściowa i opłata za OZE). Rozliczanie z zakładem energetycznym będzie się odbywać w 12-miesięcznych okresach.

Opust wyniesie 1:0,8 dla instalacji o mocy do 10kW (za każdą oddaną 1kWh energii będzie można odebrać 0,8 kWh z sieci) oraz 1:0,7 dla pozostałych. Okres tego rodzaju wsparcia został wydłużony z 10 do 15 lat. Najkorzystniejszym ekonomicznie rozwiązaniem pozostanie jak największa autokonsumpcja wyprodukowanej energii.

 

3) Wprowadzenie opłaty przejściowej.

Mimo, że nowelizacja znosi taryfy gwarantowane, a co za tym idzie oddala stosowany przez rząd „straszak” w postaci dopłat do rachunków przez odbiorców energii niebędących prosumentami, do ustawy o OZE wpisany został system finansowania energetyki konwencjonalnej pod postacią tzw. opłaty przejściowej. Ma ona wynieść 8 zł i zostanie automatycznie doliczona do każdej comiesięcznej faktury wystawianej przez zakład energetyczny.

Jej wprowadzenie tłumaczono „kosztami likwidacji kontraktów długoterminowych elektrowni”. Ma więc za zadanie odciążyć finansowo koncerny energetyczne, przenosząc część odpowiedzialności na obywateli. ME tłumaczy wysokość opłaty ogromnym zadłużeniem odpowiadającej za jej egzekucję państwowej spółki – tzw. Zarządcy Rozliczeń. Kwota do zamortyzowania sięga ponoć miliarda złotych.

 

Nowelizacja po przyjęciu przez Sejm trafi do Senatu, gdzie mogą zostać przyjęte kolejne poprawki. Jeśli tak by się stało, ustawa z senatorskimi poprawkami trafi pod ponowne głosowanie Sejmu. Jeśli nie, akt będzie mógł zostać od razu podpisany przez Prezydenta.

 

Termin wejścia w życie ustawy o OZE to 1 lipca br. Jeśli do tego czasu Sejm i Senat nie zakończą odpowiednich czynności, obowiązywać będzie dotychczasowa wersja ustawy z taryfami gwarantowanymi i systemem aukcyjnym w pierwotnej formie.

oprac. DM

 

Źródło: gramwzielone.pl

 

PLANERGIA ULOTKA-02

 
Planergia poleca:
Autor artykułu:
planergia

Czym się zajmujemy? Łączymy z energią... Odnawialne źródła energii, energooszczędne budownictwo, termomodernizacja i skuteczna walka z niską emisją - u nas znajdziesz wszystko, co potrzbne aby sprawnie, bezpiecznie i efektywnie przeprowadzić i sfinansować swoją inwestycję. Planergia Informacje, Technologie i Finanse są dla Ciebie!

info@planergia.pl