Pierwsza edycja Forum Przestrzenie Miejskie za nami
Przewiń do artykułu
Menu

 Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach stała się gospodarzem pierwszej ogólnopolskiej konferencji naukowej „Forum Przestrzenie Miejskie”. Konferencja, która zgromadziła w sumie ponad 300 uczestników, odbyła się 12 czerwca.


Wśród gości i prelegentów znaleźli się wybitni eksperci, urbaniści, architekci, prezydenci polskich miast, przedstawiciele urzędów marszałkowskich, administracji lokalnej i biznesu.

 

Podzielone na cztery części wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Ministerstwa Środowiska oraz 20 Prezydentów Miast z całej Polski.


– Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Uczestnikom Forum udało się zbudować platformę wymiany myśli i doświadczeń wszystkich odpowiedzialnych za jakość życia w przestrzeniach miejskich m.in. władz samorządowych, architektów, projektantów, socjologów oraz przedsiębiorców i producentów. Forum było próbą oceny rozwiązań przestrzeni miejskiej i wielu jej funkcji w aspekcie sukcesów i porażek, ale również nowych wyzwań – komentuje dyrektor projektu „Forum Przestrzenie Miejskie” Pani Agnieszka Nowak. Jak przyznaje, celem organizatorów było sprowokowanie uczestników do energicznej dyskusji po każdym z bloków tematycznych i cel ten został zrealizowany.

 

Zagadnienia, z którymi próbowano się zmierzyć podczas Forum, dotyczyły: budowy przestrzeni publicznych w dobie kryzysu sfery publicznej, dokumentu Krajowej Polityki Miejskiej, której celem jest wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do kreowania zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy oraz poprawa jakości życia mieszkańców, i w końcu odpływu mieszkańców ze strefy miejskiej czyli tzw. dezurbanizacji.


Pod lupę wzięto też kwestie programów finansowych Unii Europejskiej w kontekście wypozycjonowania Polski jako kulturalnego regionu Europy. W sposób szczególny odwoływano się do Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, który ma te zadanie ułatwić.


Ponadto rozważano ekologiczne aspekty kształtowania przestrzeni miejskich. Przedstawiciele miast omówili projekty realizowane w tym zakresie w latach 2007-2013, a także podzielili się informacjami na temat projektów tworzonych z myślą o latach 2014-2020. Wykazywano korzyści z nich płynące, które docelowo mają poprawić społeczną jakość życia w miastach.


Omówione zostały możliwości  inicjowania  i  realizacji  działań  programowych oraz przestrzennych  na  rzecz  ekologii  miasta.  Wśród nich wyróżniano przede wszystkim rozwiązania urbanistyczno-architektoniczne, owocujące w racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych, co ma bezpośredni wpływ na wzrost komfortu życia mieszkańców.


Do tablicy przywołano także zagadnienia kreowania architektury zieleni, ścieżek rowerowych  oraz oświetlenia stosowanego w infrastrukturze miejskiej


M5A4991-1600x1067

fot. Forum Przestrzenie Miejskie


Spośród 28 prezentacji, szczególną uwagę zwróciły wystąpienie Zastępcy dyrektora Departamentu Zrównoważonego Rozwoju w Ministerstwie Środowiska Pana Szymona Tumielewicza oraz Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej Pana Zbigniewa Podrazy. Obaj Panowie na konferencji prasowej zamykającej wydarzenie złożyli podpisy pod porozumieniem ws. przyłączenia Dąbrowy Górniczej do ministerialnego projektu poprawy klimatu.


Tematyka przewijająca się przez cztery panele dyskusyjne została skoncentrowana wokół pojęć miasta i przestrzeni, jakości życia, potrzeb seniorów, zjawiska depopulacji, funduszów unijnych na lata 2014-2020, środowiska, zrównoważonego rozwoju, ekologii oraz małej architektury miejskiej. Uczestnicy zwracali także uwagę na projekt Krajowej Polityki Miejskiej.

 

Forum miało stać się spotkaniem „ponad podziałami” i być bodźcem do wymiany poglądów pomiędzy gronami eksperckimi, biznesowymi i politycznymi w nieformalnej atmosferze, a dotyczyć przede wszystkim zagospodarowania przestrzennego miast. Kolejna edycja została zaplanowana na 16 września br.. Tym razem odbędzie się w Warszawie podczas Warsaw Build.


oprac. Dawid Marklowski

 

Banery  finansowanie 120x550-16-15

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 
Planergia poleca:
Autor artykułu:
planergia

Czym się zajmujemy? Łączymy z energią... Odnawialne źródła energii, energooszczędne budownictwo, termomodernizacja i skuteczna walka z niską emisją - u nas znajdziesz wszystko, co potrzbne aby sprawnie, bezpiecznie i efektywnie przeprowadzić i sfinansować swoją inwestycję. Planergia Informacje, Technologie i Finanse są dla Ciebie!

info@planergia.pl