Podkarpackie w czołówce OZE
Przewiń do artykułu
Menu

Polska wykorzystuje tylko 9 proc. energii odnawialnej, a średnia europejska to 12 proc. Podkarpacie jest krajowym liderem zielonej energii. Od roku działa tam klaster OZE.


Unijne dotacje do inwestycji w zieloną energię wzmogły zainteresowanie tym tematem nie tylko wśród gospodarstw domowych, ale także instytucji Podkarpacia. Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie uruchomiła największą w Polsce instalację ogniw fotowoltaicznych, czyli ogromną baterię słoneczną, która zimą dogrzewa budynki, a latem pozwala na ich klimatyzowanie i oświetlanie. Podobne rozwiązania działają w systemie dogrzewania miejskich basenów w Dębicy i Głogowie Małopolskim.

Nie da rady bez współpracy

Firmy działające w sektorze odnawialnych źródeł energii, jak również uczelnie wyższe, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły oraz instytucje otoczenia biznesu postanowiły połączyć swoje siły i utworzyć jedną, zintegrowaną platformę współpracy.

W połowie września 2011 roku wystartował Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej w formule Stowarzyszenia „Podkarpacka Ekoenergetyka”. Członkami klastra są więc producenci energii, dostawcy rozwiązań dla branży energetycznej, a także integratorzy systemów z obszaru energii odnawialnych. W skład tej struktury wchodzi łącznie 57 członków zwyczajnych, 2 uczelnie wyższe, 4 jednostki samorządu terytorialnego, 4 instytucje otoczenia biznesu, 15 firm i 5 szkół. Przedstawicielem instytucji otoczenia biznesu jest Podkarpacka Agencja Energetyczna.

- Nasz klaster, dzięki zaangażowaniu uczelni, chce kształcić specjalistów w obszarze najnowszych technologii oraz wpływać na kierunki prac badawczo-rozwojowych. Już teraz prowadzimy studia podyplomowe „Odnawialne źródła energii”. W przyszłości chcemy kształcić także poprzez organizowanie różnego rodzaju form przekazu informacji promujących i stymulujących wdrażanie innowacyjnych rozwiązań z obszaru OZE - mówi dr Grzegorz Wisz, prezes Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej.

Projekt realizowany jest przez Uniwersytet Rzeszowski (koordynator), Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Siedziba klastra mieści się przy Uniwersyteckim Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Spore oczekiwania

Przeprowadzone przez klaster badania wśród przedsiębiorców działających w branży OZE na Podkarpaciu wykazały, że ich głównymi oczekiwaniami jest poprawa przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi firmami oraz możliwość skorzystania z zaplecza badawczego. Istotne są dla nich także źródła finansowania i potrzeba niezbędnych analiz i badań, w tym badań z obszaru wysokich technologii, które mogłyby pomóc przy realizacji inwestycji.

Jednym z najważniejszych zadań do rozwiązania, które stoi przed Podkarpaciem, jest stworzenie planów zagospodarowania, które uwzględniałyby tereny pod inwestycje z zakresu energetyki wiatrowej. Dla tego typu rozwiązań na tym terenie Polski istnieją znakomite warunki.

Przedsiębiorcy wskazywali także na niejasne procedury i często niekorzystne interpretacje przepisów związanych z oddziaływaniem inwestycji na środowisko. Firma, która chce wybudować np. małą elektrownię wiatrową, albo biogazownię, musi się liczyć z formalnościami trwającymi nawet dwa lata. Tymczasem w klastrze jest przedsiębiorca, który buduje elektrownie wiatrowe w okolicach Przemyśla i chce w najbliższych latach zlokalizować tu około 100 takich obiektów.

Inteligentne EkoOsiedle

Obecnie w klastrze trwają prace nad projektem Inteligentnego EkoOsiedla - innowacyjnego modelu budownictwa zapewniającego poprawę jakości życia mieszkańców Podkarpacia i wspierającego zrównoważone przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną.

Idea i wstępne założenia zostały sformułowane w oparciu o doświadczenia zdobyte przez członków klastra w trakcie wizyt w Austrii, Australii, Chinach, Belgii, Włoszech, Holandii i Niemczech.

Pierwszy etap projektu zakłada realizację poszerzonych interdyscyplinarnych analiz dotyczących potrzeb w budownictwie ekoenergetycznym, rozwiązań zapewniających największą efektywność energetyczną i ekonomiczną, z równoległym wdrażaniem i testowaniem własnych rozwiązań pilotażowych na terenie województwa podkarpackiego.

Wyniki pierwszego etapu posłużą do przygotowania zintegrowanego i innowacyjnego projektu Inteligentnego EkoOsiedla, obejmującego budowę infrastruktury technicznej, gospodarczej i społecznej oraz infrastruktury badawczo-wdrożeniowej i promocyjno-edukacyjnej.

Projekt ma rozpocząć proces kształtowania nowych postaw mieszkańców Podkarpacia wobec wykorzystania w sferze społecznej i gospodarczej innowacyjnej technologii oraz racjonalnego zagospodarowania istniejących zasobów, w tym naturalnych.

 

Główne cele planowanego przedsięwzięcia, to między innymi stymulowanie nowoczesnego rozwoju aglomeracji miejskich Podkarpacia, zwiększenie poziomu innowacyjności regionu, w tym w szczególności wsi, zwiększenie stopnia wykorzystania zielonej energii, poprawa efektywności energetycznej, zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych.

Równolegle, w ramach spotkań roboczych Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej oraz Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Energetycznego, planowane jest zwiększenie zasięgu projektu na poziom ponadregionalny i skoordynowanie działań z europejskim projektem „The Future of Rural Energy in Europe"  FREE.

Ewa Grochowska

Więcej o Podkarpackim Klastrze Energii Odnawialnej na www.energia.rzeszow.pl

 
Planergia poleca:
Autor artykułu:
planergia

Czym się zajmujemy? Łączymy z energią... Odnawialne źródła energii, energooszczędne budownictwo, termomodernizacja i skuteczna walka z niską emisją - u nas znajdziesz wszystko, co potrzbne aby sprawnie, bezpiecznie i efektywnie przeprowadzić i sfinansować swoją inwestycję. Planergia Informacje, Technologie i Finanse są dla Ciebie!

info@planergia.pl