Polacy chcą być prosumentami
Przewiń do artykułu
Menu

Opublikowane przez RWE Polska studium: „Scenariusze rozwoju technologii na polskim rynku energii do 2050 roku” wskazuje energetykę prosumencką jako jeden z najbardziej perspektywicznych sektorów polskiej energetyki.


Według raportu, w 2050 r.

 

 

prosumenci mogą odpowiadać za produkcję nawet 25 TWh energii elektrycznej, czyli blisko połowy energii elektrycznej wyprodukowanej przez źródła rozproszone. Fotowoltaika zaś to technologia, która ma największe szanse rozwoju w sektorze mikroinstalacji.


Na zlecenie RWE Polska zrealizowane zostało badanie opinii publicznej na temat postrzegania energii elektrycznej wśród Polaków. Jego wyniki pozwoliły stworzyć profil potencjalnego polskiego inwestora w panele fotowoltaiczne.

 

Kim jest polski prosument?

Co piąty badany (21 proc.) przyznał, że byłby skłonny zainwestować w panele fotowoltaiczne o wartości ok. 10 000 zł zwłaszcza, gdyby inwestycja zwróciła się w ciągu 5 lat.  Podobnie 21 proc. badanych było przeciwnych zainwestowaniu w takie urządzenie.


Co ciekawe, połowa respondentów wskazała, że nie są zainteresowani taką inwestycją uzasadniając, iż podyktowane jest to brakiem możliwości zainstalowania paneli lub wpływu na tego typu decyzję Pozostałe 8 proc. badanych nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie.


46 proc. zainteresowanych inwestycją w panele fotowoltaiczne deklaruje zarobki miedzy 2501 a 4000 zł netto w gospodarstwie domowym. Kolejne 21 proc. potencjalnych prosumentów zarabia od 1501  do 2500 zł netto w przeliczeniu na dochód rodziny.


Najbardziej skłonne do zakupu paneli PV byłyby osoby poniżej 29 roku życia (23 proc.). Mniejsze zainteresowanie taką inwestycją cechuje osoby w przedziale wiekowym 30-39 lat (21 proc.) oraz przekraczające 60 lat (21 proc.). Pozostali potencjalni inwestorzy w panele PV należą do grupy wiekowej 40-49 lat (18 proc.) oraz 50-59 lat (17 proc.).


Co ciekawe, 81 proc. potencjalnych inwestorów w panele fotowoltaiczne  wyraża skłonność do inwestycji w drodze leasingu, gdyby kosztowało to około 1000 zł rocznie i pozwalało zaoszczędzić ponad 1000 zł na rachunku za energię elektryczną w skali roku.

 

 

Mieszka na wsi, chce oszczędzać

Inwestycja w panele PV mogłaby być rozważana głównie przez osoby zamieszkujące na obszarach wiejskich (51 proc.), w miejscowościach do 20 000 mieszkańców (15 proc.) oraz w miastach powyżej 200 000 mieszkańców (15 proc.).


Pozostałe 32 proc. respondentów skłonnych do inwestycji w panele fotowoltaiczne zamieszkuje miejscowości o poziomie zaludnienia do 50 000 mieszkańców (8 proc.) oraz do 200 000 mieszkańców (12 proc.).


59 proc. badanych, wyrażających zainteresowanie zakupem paneli fotowoltaicznych, mieszka w domu jednorodzinnym, bliźniaku lub w zabudowie szeregowej. Pozostałe 41 proc. mieszka w budynku wielorodzinnym lub bloku.


Poproszeni o wskazanie dwóch najważniejszych czynników przemawiających za nabyciem paneli fotowoltaicznych, respondenci na pierwszym miejscu stawiali możliwość obniżenia rachunków za energię elektryczną. Wskazało na nią 57 proc. badanych. Na drugim miejscu badani umieścili niezależność od firm produkujących energię (15 proc.).

 

 czytaj więcej: 

Jak może być z zieloną energią w Polsce?

Mamy ustawę o OZE!

Prosumentów coraz więcej


Z kolei, na trzeciej pozycji znalazła chęć czynnego udziału w ochronie środowiska, na którą wskazało 13 proc. osób objętych badaniem. Ten czynnik częściej wybierała grupa osób o dochodach powyżej 4000 zł netto w gospodarstwie domowym.


Na kolejnym miejscu uplasował się wynikający z posiadania panelu wyższy status społeczny (5 proc.). 1 proc. badanych wskazał inny czynnik, a pozostali nie byli w stanie tego uczynić.


Badanie omnibusowe zostało zrealizowane na terenie całej Polski przez TNS Polska w 2014 r., na reprezentatywnej próbie 1000 Polaków powyżej 15 roku życia. Terminy „potencjalny prosument” oraz „potencjalny inwestor w panele fotowoltaiczne” odnoszą się do respondentów, którzy na pytanie „Czy w ramach domowych inwestycji, kupiłby Pan/i panel fotowoltaiczny, pozwalający na pozyskiwanie energii z promieniowana słonecznego wart ok 10 000 PLN?”, odpowiedzieli twierdząco.


Monika Olizarowska


Źródło: www.rwe.pl

 

 

 

 
Planergia poleca:
Autor artykułu:
planergia

Czym się zajmujemy? Łączymy z energią... Odnawialne źródła energii, energooszczędne budownictwo, termomodernizacja i skuteczna walka z niską emisją - u nas znajdziesz wszystko, co potrzbne aby sprawnie, bezpiecznie i efektywnie przeprowadzić i sfinansować swoją inwestycję. Planergia Informacje, Technologie i Finanse są dla Ciebie!

info@planergia.pl