Pozyskaj finansowanie w ramach działania 4.3 RPO WSL
Przewiń do artykułu
Menu

Do 31 marca 2016 roku potrwa nabór do działania 4.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 - Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej.


Dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektów przeznaczone zostanie niemal 260 500 000 złotych!


Co równie ważne – w bieżącej edycji 4.3 RPO WSL maksymalny poziom dofinansowania to aż 85 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu!

W ramach konkursu przewiduje się realizację następujących typów projektu:
1. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej,
2. Likwidacja „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródełciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła w budynkach użyteczności publicznej,
3. Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach użyteczności publicznej.
Przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej. Definicja wynika z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawiewarunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1422).


 
Budynek MOSiR-u w Sanoku. Najlepszy dowód na to, że OZE i infrastruktura publiczna mogą stanowić zgrany duet; fot. Sanok.pl


Zgodnie z regulaminem konkursu, o dofinansowanie mogą się ubiegać następujące typy podmiotów:
1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu
terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności
leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną;
5. Szkoły wyższe;
6. Organizacje pozarządowe;
7. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
8. Towarzystwa budownictwa społecznego.
Termin składania wniosków upływa 31 marca br.

 

Dlaczego jest to tak istotne?

Fundusze unijne w ramach perspektywy budżetowej 2014-2020 to środki, które pozwolą wygenerować trwały impuls rozwojowy dla Państwa miasta i całego regionu na kolejne lata. Znaczna część tych funduszy zostanie przeznaczona na poprawę efektywności energetycznej budynków oraz rozwiązania z zakresu odnawialnych źródeł energii.


Ważne jednak, aby środki te były efektywnie wydatkowane, w odróżnieniu od innych krajów, gdzie – zgodnie z raportem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego – okresy zwrotu z inwestycji wyniosły od 28 lat (Czechy), przez 72 lata (Litwa), aż po 288 (!) lat we Włoszech. W Polsce, średni okres zwrotu z inwestycji wg raportu NIK z maja 2015 wyniósł 65 lat, co jest wynikiem zdecydowanie niesatysfakcjonującym i wymaga poprawy.


Należy mieć nadzieję, iż środki w ramach działania 4.3 zostaną wykorzystane w sposób efektywny, gwarantujący uzyskanie korzystnego stosunku pomiędzy jakością wdrażanych rozwiązań technologicznych oraz ich kosztem. Jeśli chcesz mieć pewność, że Państwa projekt spełnia wymogi – skontaktuj się z naszymi doradcami!


Szczegółowe informacje, regulamin oraz wzory wniosków znajdują się na stronie internetowej rpo.slaskie.pl

 

Zbyt skomplikowane? Pomożemy!

Jednocześnie przypominamy, że Planergia Sp. z o. o. to zespół doświadczonych ekspertów, którzy z łatwością wyjdą naprzeciw indywidualnym oczekiwaniom klientów wobec potrzeby pozyskania zewnętrznych środków finansowych, w tym szczególnie dofinansowań unijnych.Planergia Sp. z o. o.
ul. Ligocka 103 bud. 6, 40-568 Katowice
tel.: 32 727 51 91, kom.: 732 888 349, 531 446 916
e-mail: biuro@planergia.pl
Jesteśmy do Państwa dyspozycji!


Pod adresem www.dotacje.planergia.pl znajduje się formularz kontaktowy, który przyspieszy proces kontaktu z naszym konsultantem.

 
Planergia poleca:
Autor artykułu:
planergia

Czym się zajmujemy? Łączymy z energią... Odnawialne źródła energii, energooszczędne budownictwo, termomodernizacja i skuteczna walka z niską emisją - u nas znajdziesz wszystko, co potrzbne aby sprawnie, bezpiecznie i efektywnie przeprowadzić i sfinansować swoją inwestycję. Planergia Informacje, Technologie i Finanse są dla Ciebie!

info@planergia.pl