Procedury administracyjne w procesie inwestycyjnym małoskalowych instalacji OZE
Przewiń do artykułu
Menu

Dla wszystkich technologii należących do kategorii mikroinstalacji OZE tj. urządzeń o mocy znamionowej do 40 kW, zostały uproszczone procedury administracyjne, aby ułatwić wytwarzanie energii na własne potrzeby i na sprzedaż nadwyżek do sieci.

 

W stosunku do przepisów obowiązujących dla dużych instalacji, za sprawą nowelizacji Prawa Energetycznego z 26 lipca 2013 roku, wprowadzono uproszczenia m.in. w zakresie konieczności zakładania działalności gospodarczej oraz przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

 

Działalność gospodarcza

Wytwarzanie energii elektrycznej z mikroinstalacji, a także sprzedaż tej energii może być realizowane przez osobę fizyczną, niebędącą przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (zwolnienie z obowiązku prowadzenia zarejestrowanej działalności gospodarczej).

 

Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej

Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej mikroinstalacji wytwarzającej energię elektryczną, której właściciel jest przyłączony do sieci jako odbiorca końcowy, i której moc zainstalowana nie jest większa niż określona w wydanych warunkach przyłączenia, odbywa się na podstawie zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji, złożonego w przedsiębiorstwie energetycznym, po uprzednim zainstalowaniu odpowiednich układów zabezpieczających i układu pomiarowo-rozliczeniowego. W innym przypadku przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej odbywa się na podstawie umowy o przyłączenie do sieci. Koszt montażu układu zabezpieczającego i układu pomiaroworozliczeniowego ponosi operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, a za przyłączenie mikroinstalacji do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej nie jest pobierana opłata. Do wniosku o określenie warunków przyłączenia mikroinstalacji nie jest wymagane dołączenie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości, na której jest planowana inwestycja. Zgłoszenie mikroinstalacji musi zawierać oznaczenie podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej, określenie rodzaju i mocy mikroinstalacji, a także informacje niezbędne do zapewnienia spełnienia przez mikroinstalację wymagań technicznych i eksploatacyjnych.

 

 więcej na: www.gospodarzzenergia.pl

 
Planergia poleca:
Autor artykułu:
planergia

Czym się zajmujemy? Łączymy z energią... Odnawialne źródła energii, energooszczędne budownictwo, termomodernizacja i skuteczna walka z niską emisją - u nas znajdziesz wszystko, co potrzbne aby sprawnie, bezpiecznie i efektywnie przeprowadzić i sfinansować swoją inwestycję. Planergia Informacje, Technologie i Finanse są dla Ciebie!

info@planergia.pl