Prosument – czekać czy już startować?
Przewiń do artykułu
Menu

Być może właśnie zastanawiasz się, czy już decydować się na zakup własnej mikroinstalacji, czy może jeszcze trochę poczekać. Nie wiesz, jak to w końcu będzie z tymi taryfami gwarantowanymi. Masz dylematy.


Spróbujemy pomóc ci lepiej zorientować się w aktualnym stanie polskiej rzeczywistości odnawialnych źródeł energii.


W przypadku osób fizycznych, obecnie funkcjonujący system umożliwia sprzedaż nadwyżek energii wytworzonych w mikroinstalacji po cenie odpowiadającej 80 proc. ceny sprzedaży energii na rynku konkurencyjnym w roku poprzednim (cena podawana przez URE na koniec marca każdego roku).

 

 

W praktyce jest to zupełnie nieopłacalne, gdyż wartość ta dotyczy ceny netto, a więc ceny bez opłat stałych, przesyłowych i VAT-u, co daje około 15 gr/kWh. Tak więc, jeżeli ktoś dysponuje mikroinstalacją, zużywa energię na własne potrzeby, nadwyżkę oddaje do sieci za symboliczną kwotę 15 gr/kWh, zaś zakupu energii z sieci dokonuje po cenie około 65 gr/kWh.

 

Jak jest dzisiaj?

Obecny stan rzeczy jest bardzo niekorzystny dla prosumentów z kilku zasadniczych względów.
Po pierwsze, za to samo działanie, jakim jest produkcja energii, otrzymują oni o 20 proc. mniej niż zakład energetyczny, który produkuje prąd na skalę masową. W uproszczeniu, można by porównać to do sytuacji, gdzie małe sklepiki miałyby ustawowo narzucone warunki o 20 proc. gorsze niż duże sieci handlowe, wyłącznie dlatego, iż są małymi producentami.


Po drugie, dobowy profil produkcji energii w mikroinstalacji nie odpowiada profilowi dziennego zużycia energii, więc konieczne jest jej magazynowanie lub odprowadzenie do sieci.


Jeżeli przyjrzymy się dziennemu profilowi zużycia energii, to widzimy, iż najwięcej energii zużywamy rano oraz wieczorem, natomiast w nocy, kiedy śpimy oraz w ciągu dnia (od 14.00 do 16.30/17.00), kiedy jesteśmy w pracy/szkole, zużycie energii jest niższe.


Jednocześnie, w przypadku paneli fotowoltaicznych, które są najpopularniejszym źródłem energii prosumenckiej, najwięcej energii wytwarzanej jest w godzinach 10.00 – 15.00.


Co więc robi obecnie prosument? Nadwyżkę energii wytworzonej w swojej mikroinstalacji w godzinach, kiedy nie ma go w domu lub zapotrzebowanie jest mniejsze, niż uzysk energii z instalacji, sprzedaje do zakładu energetycznego w cenie około 15 gr. Następnie, wieczorem, kiedy zapotrzebowanie na energię w domu prosumenta rośnie (wszyscy wracają do domu, włączają urządzenia itd.), musi on kupować prąd z sieci po cenie 65 gr.


Po trzecie, za energię z sieci (gdzie paliwem jest głównie węgiel i gaz) płacimy dużo więcej, niż dostajemy za energię ze źródeł odnawialnych, za którą producenci energii otrzymują dodatkowe bonusy w postaci tzw. zielonych certyfikatów, zaś Polska zobligowana jest do podnoszenia udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym bilansie energetycznym.


Na szczęście, Ustawa o OZE wprowadza zapisy zmieniające niekorzystną sytuację. Od wejścia w życie tzw. zapisów prosumenckich, a więc od stycznia 2016, wprowadzone zostaną rozwiązania znacznie korzystniejsze z perspektywy indywidualnego producenta energii, czyli prosumenta.

 

Jak będzie od stycznia 2016?

Dzięki zapisom Ustawy, mikroinstalacje prosumenckie (odpowiednio do 3kW i do 10kW), które zostaną przyłączone do sieci energetycznej po 1 stycznia 2016 roku, będą mogły zostać objęte 15-letnimi taryfami gwarantowanymi, zapewniającymi korzystne (w porównaniu z obecnymi) warunki sprzedaży energii do sieci.


W poniższej tabeli przedstawiamy poziom cen energii z mikroinstalacji gwarantowany przez Ustawa o OZE?

nowatabela140415Źródło www.ieo.pl


Więcej o taryfach gwarantowanych, limitach zawartych w Ustawie oraz tym, czy taryfy gwarantowane dotyczą również istniejących instalacji.

 

Patryk Swoboda

 

Konsultacja merytoryczna Rafał Matlak firma Klimaterm. Wykorzystano materiały Instytut Energetyki Odnawialnej. 

banner-prosumenci

 Teksty oparte są na bieżących zapisach ustawy. Aktualnie prowadzone są prace nad jej aktualizacją, która może znacząco zmienić kształt zapisów dotyczących prosumentów.

 

 
Planergia poleca:
Autor artykułu:
planergia

Czym się zajmujemy? Łączymy z energią... Odnawialne źródła energii, energooszczędne budownictwo, termomodernizacja i skuteczna walka z niską emisją - u nas znajdziesz wszystko, co potrzbne aby sprawnie, bezpiecznie i efektywnie przeprowadzić i sfinansować swoją inwestycję. Planergia Informacje, Technologie i Finanse są dla Ciebie!

info@planergia.pl