Przegląd dofinansowań: RPO WSL, WFOŚiGW i Platformy Startowe
Przewiń do artykułu
Menu

W tym tygodniu przyglądamy się kolejnym naborom prowadzonym w ramach RPO WSL. Rusza też nabór wniosków do zapowiadanych przez katowicki WFOŚiGW programów.

 

Opisujemy także wart szczególnego zainteresowania program - zwłaszcza ze strony młodych, przedsiębiorczych osób - realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości o nazwie "Platformy startowe".

 

Poniżej przedstawiamy informacje o:

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego:

- Poddziałanie 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych

- URBAN INNOVATIVE ACTION

 

2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

- Lista zadań zakwalifikowanych do dofinansowania na rok 2017

- Program priorytetowy "SYSTEM"

 

3. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

- Działanie 1.1 POPW „Platformy startowe”

 

Zbyt zawiłe? Pomożemy!

Planergia Sp. z o. o. to zespół doświadczonych ekspertów, którzy z łatwością wyjdą naprzeciw indywidualnym oczekiwaniom klientów wobec potrzeby pozyskania zewnętrznych środków finansowych, szczególnie dofinansowań unijnych.

 

planergia-logo-z-napisem-300x133


Planergia Sp. z o. o.
ul. Ligocka 103 bud. 6, 40-568 Katowice
tel.: 32 727 51 91, kom.: 732 888 349, 531 446 916
e-mail: biuro@planergia.pl
Jesteśmy do Państwa dyspozycji!

 

Pod adresem www.dotacje.planergia.pl znajduje się formularz, który przyspieszy proces kontaktu z naszym konsultantem.

 

1/ RPO WSL

5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych

Z uwagi na konieczność przyspieszenia wdrażania Programu i osiągnięcia założonych w procesie programowania wskaźników rzeczowych i finansowych, nastąpiła konieczność przyspieszenia uruchomienia naboru dla poddziałania 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych.

 

Pierwotnie zaplanowany na lipiec 2016 r. nabór zostanie ogłoszony w marcu 2016 r., a jego faktyczne uruchomienie nastąpi w kwietniu 2016 r. Czas trwania przedmiotowego naboru będzie wynosił 1 miesiąc.

 

URBAN INNOVATIVE ACTION – NABÓR

15 grudnia 2015 r. Dyrekcja Generalna Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej, uruchomiła pierwsze zaproszenie do składania wniosków w ramach inicjatywy wspólnotowej Urban Innovative Actions (UIA) wspierającej innowacyjne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Inicjatywa jest nowym instrumentem KE (zgodnie z artykułem 8 rozporządzenia ws. EFRR) stworzonym w celu zapewnienia wsparcia i możliwości przetestowania innowacyjnych rozwiązań i nowego podejścia do wyzwań stojących przed władzami miejskimi w całej Europie.

 

Z budżetu EFRR na realizację inicjatywy w okresie 2015-2020 przeznaczonych zostało 372 mln EUR. Projekty wybierane będą w drodze zaproszenia do składania wniosków. Każdy projekt może otrzymać współfinansowanie z EFRR w wysokości do 5 mln euro. Maksymalna stopa współfinansowania wynosi 80 proc., wdrożenie projektu musi nastąpić w okresie nie dłuższym niż 3 lata.

 

Trwający, pierwszy nabór, którego budżet wynosi 80 mln EUR, koncentruje się na czterech obszarach tematycznych powiązanych z agendą miejską UE, tj:

1.    Ubóstwo miejskie (z naciskiem na ubogie dzielnice miast)

2.    Integracja imigrantów oraz uchodźców

3.    Transformacja energetyki

4.     Praca i umiejętności w gospodarce lokalnej

 

Termin składania wniosków upływa 31 marca 2016 r. Więcej informacji na: uia-initiative.eu

 

2/ WFOŚiGW w Katowicach

Lista zadań zakwalifikowanych do dofinansowania na 2017 rok

WFOŚiGW w Katowicach przystępuje do prac nad tworzeniem listy zadań zakwalifikowanych do dofinansowania na 2017 rok planowanych do realizacji przez państwowe jednostki budżetowe. Jednostki te są finansowane poprzez rezerwę celową budżetu państwa.

 

Termin składania wniosków upływa 15 marca 2016 roku.

 

Zarząd WFOŚiGW w Katowicach prosi kierowników państwowych jednostek budżetowych o jak najszybsze składanie wniosków, co umożliwi ich wcześniejsze rozpatrzenie.

 

Program priorytetowy „SYSTEM”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego województwa śląskiego.

 

Beneficjentami środków mogą być wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego podejmujące realizację przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest, które:

a) przeprowadziły inwentaryzację wyrobów zawierających azbest;

b) posiadają aktualny program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, a przedsięwzięcie jest z nim zgodne.

 

Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane i rozpatrywane w trybie ciągłym, przy czym przyznanie dofinansowania będzie zależne od posiadanych przez Fundusz środków przeznaczonych na realizację Programu.

 

Termin składania wniosków: do 31.05.2016 r. 

 

Warunki finansowania w 2016 roku będą korzystniejsze niż w latach ubiegłych, ponieważ WFOŚiGW w Katowicach przeznaczy na realizację zadań pomoc w formie dotacji 40 proc. i pożyczki 60 proc. (100 proc. kosztów kwalifikowanych zadania).

 

Program będzie przede wszystkim adresowany do beneficjentów z obszarów mniej zurbanizowanych oraz obszarów wiejskich. Będą nimi: jednostki samorządu terytorialnego i ich związki lub podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego a ostatecznym odbiorcą pomocy będą osoby fizyczne.

 

3/ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Działanie 1.1 POPW „Platformy startowe”

„Platformy startowe dla nowych pomysłów" to kompleksowy program wspierania startupów, realizowany w ramach programu Polska Wschodnia 2014-2020 (działanie 1.1 POPW). Pomoże on młodym ludziom (do 35. r.ż.) przekształcić pomysł w innowacyjny biznes.

 

Instytucją wdrażającą jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Według stanu z 10 marca 2016 roku, do udziału w projekcie zgłosiło się już 190 Start-upów. Nie powinno to dziwić jeśli weźmie się pod uwagę maksymalną kwotę dotacji, wynoszącą 800 tys. zł. Obecnie trwa wart 20 mln EUR pilotaż.

 

Po jego zakończeniu planowane jest zwiększenie budżetu do 180 mln EUR. Osoby zgłaszające się do programu mogą ponadto liczyć na bezpłatną opiekę ekspercką i doradztwo.

 

Zgłoszenia przyjmowane są w sposób ciągły. Dokonuje się go poprzez formularz aplikacyjny dostępny pod tym adresem.

 

Dodatkowe informacje tradycyjnie u ekspertów Planergii oraz na stronie WWW programu: platformystartowe.gov.pl.

Planergia.pl

 

PLANERGIA ULOTKA-02

 
Planergia poleca:
Autor artykułu:
planergia

Czym się zajmujemy? Łączymy z energią... Odnawialne źródła energii, energooszczędne budownictwo, termomodernizacja i skuteczna walka z niską emisją - u nas znajdziesz wszystko, co potrzbne aby sprawnie, bezpiecznie i efektywnie przeprowadzić i sfinansować swoją inwestycję. Planergia Informacje, Technologie i Finanse są dla Ciebie!

info@planergia.pl