Rewitalizacja bytomskich parków
Przewiń do artykułu
Menu

Dzięki udzielonemu przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dofinansowaniu w formie dotacji Gmina Bytom zostanie wsparta w realizacji 3 działań.


Dwa dotyczą rewitalizacji zabytkowych Parków: Ludowego w dzielnicy Miechowice i Fazaniec w dzielnicy Szombierki. W obu przypadkach dotyczy ono etapu II procesu rewitalizacji. Trzecie działanie dotyczy z kolei przebudowy zieleni w Parku Miejskim im. F. Kachla – etap IV.


Działania, o których mowa przewidują rewitalizację parków ze szczególnym zwróceniem uwagi na występującą w nich zieleń, drzewostan oraz infrastrukturę. Park Ludowy, Park Fazaniec oraz Park im. F. Kachla są wpisane do krajowego rejestru zabytków. Widnieją w nim odpowiednio od 1995, 1987 i 1992 roku.


Największy z objętych wsparciem WFOŚiGW w Katowicach bytomskich parków im. F. Kachla to teren obejmujący powierzchnię 43 ha pomiędzy dzielnicami Centrum oraz Karb. Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu od dwóch lat podejmuje stosowne kroki w celu rewaloryzacji parku. Trwające od 2015 roku prace nad sporządzeniem planu gospodarki drzewostanu dla połowy powierzchni parku (pierwsza połowa została zinwentaryzowana przy okazji prac trwających od końca 2013 roku) wykazały konieczność podjęcia prac pielęgnacyjnych. Te przewidują wycinkę obumarłych drzew, dokonanie niezbędnych cięć sanitarnych i formujących. Wszelkie podrosty zostaną usunięte, a nasadzenia – uzupełnione. Konieczne jest także dokończenie wycinki niepożądanych gatunków - m.in. topoli, a także zapewnienie odpowiedniej prewencji kasztanowcom.

 

{gallery}2050{/gallery}


 fot. Planergia


Prace wykonane w ramach etapów I – III obejmowały wycinkę, pielęgnację oraz sadzenie drzew i krzewów, a także rekultywację istniejących trawników, których ilość finalnie zwiększono. Założono także m.in. ogród różany.


Dzięki podjętym na terenie parku działaniom wzrosną jego walory przyrodnicze oraz krajobrazowe.


oprac. DM


Źródło: wfosigw.katowice.pl

 

Banery  finansowanie 120x550-16-15

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 
Planergia poleca:
Autor artykułu:
planergia

Czym się zajmujemy? Łączymy z energią... Odnawialne źródła energii, energooszczędne budownictwo, termomodernizacja i skuteczna walka z niską emisją - u nas znajdziesz wszystko, co potrzbne aby sprawnie, bezpiecznie i efektywnie przeprowadzić i sfinansować swoją inwestycję. Planergia Informacje, Technologie i Finanse są dla Ciebie!

info@planergia.pl