Ruszył program LEMUR
Przewiń do artykułu
Menu

Od 19 października 2015 r. ruszył program LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na II edycję program przeznaczy 262 mln zł w formie pożyczki i 28 mln zł na dotacje.


Wsparciem finansowym (dotacja, pożyczka) objęte są przedsięwzięcia, polegające na projektowaniu i budowie nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.

 

Dotacja udzielana jest na dofinansowanie wykonania i weryfikacji dokumentacji projektowej i wynosi do 20, 40 albo 60 proc. kosztów, w zależności od klasy energooszczędności projektowanego budynku.

 

Dofinansowanie w formie pożyczki przyznawane jest na budowę nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego i wynosi:
·    dla klasy A: do 1200 zł na 1 m2,
·    dla klasy B i C: do 1000 zł na 1 m2 powierzchni użytkowej pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza w budynku;

 

Wypłacona kwota pożyczki podlega umorzeniu odpowiednio w wysokości do 60 proc. dla klasy A, do 40 proc. dla klasy B i do 20 proc. dla klasy C.
Aplikując o dotację i pożyczkę należy złożyć 2 wnioski.
O wsparcie z programu LEMUR mogą starać się podmioty sektora finansów publicznych, z wyłączeniem państwowych jednostek budżetowych, samorządowe osoby prawne i spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100 proc. udziałów lub akcji, organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe oraz kościelne osoby prawne, a także jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe, posiadające osobowość prawną oraz parki narodowe.


Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym i potrwa do 29 grudnia 2016 roku lub do wyczerpania alokacji.


Więcej o programie: www.nfosigw.gov.pl


Baner finanse 1

 
Planergia poleca:
Autor artykułu:
planergia

Czym się zajmujemy? Łączymy z energią... Odnawialne źródła energii, energooszczędne budownictwo, termomodernizacja i skuteczna walka z niską emisją - u nas znajdziesz wszystko, co potrzbne aby sprawnie, bezpiecznie i efektywnie przeprowadzić i sfinansować swoją inwestycję. Planergia Informacje, Technologie i Finanse są dla Ciebie!

info@planergia.pl