Ustawa o OZE zmusza instalatorów do uzyskania certyfikatu
Przewiń do artykułu
Menu

W ostatnim czasie wiele mówi się o ustawie o OZE. Wzmożona dyskusja koncentruje się na kwestii stawek gwarantowanych i programu Prosument, a ostatnio nowelizacji przedstawionej przez Ministerstwo Gospodarki.


Ustawa o OZE, która weszła w życie 4 maja, wprowadza także szereg uregulowań prawnych, które zmienią sposób funkcjonowania sektora czystej energii.

 

Instalator? Tylko certyfikowany

Zgodnie z Art. 136 ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) z dnia 20 lutego 2015 roku, instalatorom zajmującym się montażem instalacji opartych na OZE narzuca się obowiązek posiadania specjalnego certyfikatu wydawanego przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT).


Lektura kolejnych zapisów ustawy jednoznacznie pokazuje, że aby instalacja mogła zostać uznana za legalnie wykonaną, instalator musi wykazać się udokumentowanymi uprawnieniami.

 

Nie ma uprawnień – nie będzie pieniędzy

Interpretacja przepisu niesie za sobą kolejny skutek.

 

 

Osoby zainteresowane programem Prosument, realizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, chcąc uniknąć problemów przy uzyskaniu dofinansowania lub kredytu preferencyjnego, będą musiały bezwzględnie upewnić się, czy instalator firmy dostarczającej technologię ma prawo do montowania instalacji fotowoltaicznych. Jeśli nie – droga do pozyskania środków zostanie zamknięta.

 

Wysyp szkół

Jak nietrudno się domyślić, wiele ośrodków rozpoczęło nabór na odpowiednie kursy, których etapem końcowym jest przystąpienie do egzaminu państwowego przed UDT. Instalatorzy zainteresowani odbyciem takiego szkolenia powinny zorientować się, czy szkoła oferująca kurs posiada akredytację. Certyfikat wydawany jest na okres 5 lat, z możliwością warunkowego przedłużenia na kolejne lata.


Dawid Marklowski


Źródło: ustawa o OZE

 
Planergia poleca:
Autor artykułu:
planergia

Czym się zajmujemy? Łączymy z energią... Odnawialne źródła energii, energooszczędne budownictwo, termomodernizacja i skuteczna walka z niską emisją - u nas znajdziesz wszystko, co potrzbne aby sprawnie, bezpiecznie i efektywnie przeprowadzić i sfinansować swoją inwestycję. Planergia Informacje, Technologie i Finanse są dla Ciebie!

info@planergia.pl