W grudniu ruszy nabór do poddziałania 3.2.2 Kredyt technologiczny
Przewiń do artykułu
Menu

W grudniu ruszy nabór do poddziałania 3.2.2. „Kredyt na innowacje technologiczne” POIR. To instrument wsparcia finansowego mający na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.


Wsparcie kierowane będzie na projekty dotyczące wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R (badawczo-rozwojowych) przedsiębiorców lub projekty dotyczące wdrożenia wyników prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu.


Mogą one mieć postać prawa własności przemysłowej, wyników prac rozwojowych lub wyników badań przemysłowych, bądź też nieopatentowanej wiedzy technicznej, które umożliwiają wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów, procesów lub usług. Wsparciem objęte będą wydatki (m.in. środki trwałe) niezbędne do wdrożenia danej technologii.

 

Na co?
W ramach poddziałania 3.2.2 katalog kosztów kwalifikowalnych obejmuje m.in.:
•    zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej;
•    zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli
•    nabycie lub wytworzenie środków trwałych;
•    zakup wartości niematerialnych i prawnych (licencje, know-how, patenty, wyniki prac badawczych, oprogramowanie).
O pozostałe wydatki, które mogą być objęte wsparciem oraz szczegóły dotyczące poddziałania pytaj naszego doradcę formularz kontaktowy.


Uwaga! Kredyt technologiczny nie może być udzielany na zakup środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej.

 

Ile?
Nie ustala się minimalnej wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. Natomiast maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 50 mln euro.


Maksymalna wartość dofinansowania (premii technologicznej) została ustalona na poziomie 6 mln zł.


Wsparciem dla przedsiębiorcy jest premia technologiczna stanowiąca spłatę części kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej.


Nabór wniosków przewiduje się od 7 grudnia 2015 r. do 20 stycznia 2016 r.
Więcej o programie na www.funduszeeuropejskie.org.pl.

 

Zbyt skomplikowane? – Pomożemy!
Jednocześnie przypominamy, że Planergia Sp. z o. o. ma w swoich szeregach doświadczonych ekspertów, którzy z łatwością wyjdą naprzeciw indywidualnym oczekiwaniom klientów wobec potrzeby pozyskania zewnętrznych środków finansowych, w tym szczególnie dofinansowań unijnych.
Dane kontaktowe znajdziecie Państwo pod adresem www.dotacje.planergia.pl. U dołu podanej strony znajduje się formularz kontaktowy, który przyspieszy kontakt z naszym konsultantem.


Baner finanse 1

 
Planergia poleca:
Autor artykułu:
planergia

Czym się zajmujemy? Łączymy z energią... Odnawialne źródła energii, energooszczędne budownictwo, termomodernizacja i skuteczna walka z niską emisją - u nas znajdziesz wszystko, co potrzbne aby sprawnie, bezpiecznie i efektywnie przeprowadzić i sfinansować swoją inwestycję. Planergia Informacje, Technologie i Finanse są dla Ciebie!

info@planergia.pl