Wsparcie finansowe inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową.
Przewiń do artykułu
Menu

Działanie 2.1 – Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw w ramach II Osi priorytetowej PO Inteligentny Rozwój: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”.

 

Już 1 września 2015 r. rusza nabór wniosków  o dofinansowanie w konkursie w ramach Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”.  Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są  zarówno mikro, małe i średnie, jak i duże przedsiębiorstwa planujące  stworzenie lub rozwinięcie centrów badawczo-rozwojowych.

 

W ramach najbliższego naboru  na dofinansowane projektów przeznaczono pulę środków w wysokości  460 000 000 PLN,  w tym:

1) dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim – 44 749 197,00 PLN;

2) dla projektów zlokalizowanych na terenie pozostałych województw – 415 250 803,00 PLN.

 

Minimalna wartość projektu : 2 000 000,00 PLN kosztów kwalifikowanych, określonych szczegółowo w § 5 i 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej na inwestycje typu centra badawczo-rozwojowe przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz.787).

Maksymalna wartość projektu: 50 000 000, 00 EUR

UWAGA! Wsparciem nie zostaną objęte duże projekty.

 

Nabór wniosków w ramach konkursu  potrwa  od 1 września do 30 października 2015r.

 

W ramach projektu będzie można sfinansować m.in. nabycie nieruchomości niezbędnej do realizacji projektu, nabycie robót i materiałów budowlanych, zakup wartości niematerialnych i prawnych, koszty wiedzy technicznej i doradztwa. Warunkiem jest powiązanie przedmiotu projektu  z jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS).

 

W przypadku pomocy regionalnej, pomocy na prace rozwojowe i pomocy ‘de minimis’   poziom dofinansowania przedstawia się następująco:

  • pomoc regionalna 10 % - 70 %,
  • pomoc na prace rozwojowe 25 % - 45 %,
  • pomoc ‘de minimis’ 25 % -45 % (uzyskana pomoc de minimis w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200.000 euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze drogowego transportu towarów - 100.000 euro).

 

tabela 200815

 

 


 


Wejdź po więcej na DOTACJE.PLANERGIA.PL

 

 Aby zostać beneficjentem opisywanego działania, polecamy skontaktowanie się z naszym działem dotacyjnym – dane podajemy poniżej. Przypominamy zarazem, że powyższe propozycje nie wyczerpują całego katalogu możliwości działu finansowego Planergii. Składa się na niego w chwili obecnej aż 56 potencjalnych źródeł finansowania.

 


We wstępnym doborze odpowiedniego rozwiązania pomoże Państwu regularnie aktualizowana wyszukiwarka, którą można znaleźć tutaj.


Zachęcamy jednocześnie do skontaktowania się z naszym zespołem doświadczonych doradców, którzy przygotują dla Państwa kompleksową ofertę, dokonując uprzednio szczegółowej analizy Państwa potrzeb, aby dobrać najlepsze rozwiązanie. Można tego dokonać poprzez przystępny formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej dotacje.planergia.pl lub wybierając jedną z alternatywnych dróg:

 

Dane kontaktowe:
planergia-logo-z-napisem-300x133
Planergia Sp. z o. o.
ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice
tel.: 32 727 51 91, kom.: 531 446 916
e-mail: finanse@planergia.pl
Jesteśmy do Państwa dyspozycji!

Baner finanse 1

 
Planergia poleca:
Autor artykułu:
planergia

Czym się zajmujemy? Łączymy z energią... Odnawialne źródła energii, energooszczędne budownictwo, termomodernizacja i skuteczna walka z niską emisją - u nas znajdziesz wszystko, co potrzbne aby sprawnie, bezpiecznie i efektywnie przeprowadzić i sfinansować swoją inwestycję. Planergia Informacje, Technologie i Finanse są dla Ciebie!

info@planergia.pl