Zmiany w ustawie o OZE enigmatyczne
Przewiń do artykułu
Menu

W marcu ministerstwo energii ogłosiło konsultacje społeczne w sprawie Programu Prosument. To  element zapowiadanych zmian w ustawie o OZE. Niestety, na razie resort nie zdradza szczegółów.

 

– Nie potrafię teraz przekazać na ten temat żadnych nowych informacji – poinformował nas Mariusz Kozłowski, naczelnik wydziału prasowego ME. Informacje podane przez zespół prasowy ministerstwa na razie są bardzo szczątkowe. Wiemy, że resort planuje nowelizację ustawy o OZE. Uregulowane zostaną w nim przede wszystkim kwestie związane z przesunięciem wejścia w życie rozdziału 4 ustawy, co ma nastąpić 1 lipca 2016 r.

 

Regulacja obejmie m. in. zagadnienia związane z wprowadzeniem wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacjach.

 

 

Wyraźnie rozgraniczona zostanie tu działalność prosumentów skierowana głównie na własne potrzeby oraz działalność gospodarcza nastawiona na dostarczanie energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej.

 

W pierwszym przypadku pojawią się mechanizmy umożliwiające osobom fizycznym częściową rekompensatę poniesionych nakładów inwestycyjnych na instalację OZE. Ostateczny kształt tego instrumentu jest jeszcze w trakcie analiz, jednak nie będzie się on opierał na wpływach pieniężnych w zamian za dostarczoną energię.

 

Dla niepowiązanych przedsiębiorców, eksploatujących indywidualne małe i mikroinstalacje, rozważane jest natomiast dopuszczenie, wzorowanych na rozwiązaniach zagranicznych, mechanizmów FIT (feed-in-tariff). Umożliwiałyby one rozliczenia po zryczałtowanej cenie, bez konieczności prowadzenia gry rynkowej. W tym przypadku cena powyżej średniej ceny rynkowej ma jednak charakter pomocy publicznej. Dlatego tak zapewniona dopłata będzie musiała zostać ograniczona do poziomu, w którym danego typu instalacja OZE przekroczy próg, po którym jej praca będzie komercyjna, a więc bez dopłat. W rozliczeniach uwzględniane byłyby też ewentualne dotacje inwestycyjne wykorzystane wcześniej dla danej instalacji.

 

Ponadto ministerstwo energii prowadzi prace związane z oceną skutków dotychczasowych regulacji i wprowadzenia mechanizmów, które pozwolą uniknąć upadłości obecnie funkcjonującym biogazowniom rolniczym i zapewnią im możliwość dalszego rozwoju.

 

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, mechanizmy wsparcia dla nowych instalacji zostaną skierowane głównie do podmiotów, które będą instalować OZE o największym wkładzie w rozwój polskiej gospodarki, rozumiany jako miejsca pracy i wytworzona wartość dodana.

 

Według danych GUS, zużyta energia wytwarzana w OZE w Polsce przewyższa planowane wielkości wskaźników na drodze dojścia do zadeklarowanego poziomu 15 proc. w 2020 roku.

 

Prowadzone w resorcie prace legislacyjne mają też wprowadzić nową koncepcję odnoszącą się do technologii OZE, która będzie wpływać na promowanie przedsiębiorczego i społecznego podejścia w grupach ludności zamieszkujących tereny wiejskie. Mowa tu o gminnych mikroklastrach energetycznych, które poprzez połączenie działań z kilku obszarów gospodarki mogą zapewniać lokalną samowystarczalność energetyczną.

 

– W ramach wypracowywanych rozwiązań planowane jest również wprowadzenie uproszczeń procedur sprawozdawczych dla małych wytwórców wszędzie tam, gdzie dzięki postępowi techniki możliwe jest wykorzystanie zdalnie odczytywanych urządzeń. Stąd też nowelizacja ustawy o OZE będzie zsynchronizowana czasowo z projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej czyli tzw. ustawą licznikową – informuje Mariusz Kozłowski.

Oprac.: (ska)

 

Źródło tekstu: mg.gov.pl

 

PLANERGIA ULOTKA-02

 
Planergia poleca:
Autor artykułu:
planergia

Czym się zajmujemy? Łączymy z energią... Odnawialne źródła energii, energooszczędne budownictwo, termomodernizacja i skuteczna walka z niską emisją - u nas znajdziesz wszystko, co potrzbne aby sprawnie, bezpiecznie i efektywnie przeprowadzić i sfinansować swoją inwestycję. Planergia Informacje, Technologie i Finanse są dla Ciebie!

info@planergia.pl