Większa ulga termomodernizacyjna dla OZE z podpisem prezydenta!
Przewiń do artykułu
Menu

Inwestorzy, którzy zdecydują się na montaż mikroinstalacji OZE do produkcji energii elektrycznej, będą mogli ubiegać się o podwyższoną premię termomodernizacyjną. Zamiast 16% będzie to 21% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. 4 marca 2020 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

4 marca 2020 roku Prezydent RP podpisał ustawę, dzięki której inwestorzy będą mogli ubiegać się o podwyższoną premię termomodernizacyjną, premie remontowe dla gmin oraz dodatkowe wsparcie dla budynków z wielkiej płyty. Ustawa wejdzie w życie po 30 dniach od dnia ogłoszenia.

Potrzeba zmian
 
Jak można przeczytać w informacji w sprawie ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, potrzeba dokonania nowelizacji ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. wynika z oceny skutków funkcjonowania zasad udzielania wsparcia na termomodernizację i remonty oraz ich wpływu na poprawę stanu technicznego budynków – w okresie ostatnich 10 lat.

Zmiany:
 
 • Budynki wielorodzinne

Premiowane będą inwestycje, które prowadzą do gruntownej poprawy charakterystyki energetycznej budynków.


 • Premia remontowa dla gmin

W ustawie przewidziano premie remontowe dla gmin, w wysokości 50% wartości realizowanych przedsięwzięć remontowych w budynkach, w których znajdują się lokale komunalne. W przypadku, gdy budynki komunalne wpisane są do rejestru zabytków lub znajdują się na terenie wpisanym do tego rejestru, premia będzie wynosić 60% kosztów przedsięwzięcia.

Sejm nie przyjął proponowanej przez Senat poprawki o dołączeniu do listy lokali należących do towarzystw budownictwa społecznego oraz lokali pozostających w posiadaniu samoistnym tych podmiotów.
 • Wsparcie dla właścicieli budynków z wielkiej płyty

Premie obejmą też bloki z wielkiej płyty. Trafią one na wzmocnienie połączeń między warstwą fakturową a warstwą konstrukcyjną w płytach wielowarstwowych, za pomocą metalowych kotew. Premie będą przyznawane w przypadku prowadzenia przez inwestora prac termomodernizacyjnych. Wartość premii wyniesie 50% kosztów zakupu i montażu kotew. Przeprowadzenie takich robót zwiększa bezpieczeństwo użytkowania budynków z wielkiej płyty. Zwłaszcza w sytuacji, gdy montowane są nowe warstwy ocieplenia, które są dodatkowym obciążeniem dla łączników elementów płyty wielowarstwowej. Zgodnie z szacunkami, do 2029 r. wzmocnionych zostanie ok. 2 tys. bloków z wielkiej płyty.
 • Większa premia termomodernizacyjna przy montażu mikroinstalacji OZE
   
Gdy inwestor, który realizuje termomodernizację, zdecyduje się na montaż mikroinstalacji OZE do produkcji energii elektrycznej (np. paneli fotowoltaicznych), może ubiegać się o podwyższoną premię termomodernizacyjną. W takich przypadkach premia zostanie zwiększona z 16% do 21% kosztów przedsięwzięcia. Dzięki temu zapisowi, ma zostać osiągnięty cel polegający na wsparciu tych inwestorów, którzy faktycznie będą pokrywać przynajmniej część zapotrzebowania na energię elektryczną ze źródeł odnawialnych i tym samym zmniejszą zapotrzebowanie na energię pierwotną ze źródeł nieodnawialnych.
 • Uproszczenia w naliczaniu premii termomodernizacyjnej
   
Premia wyniesie 16% kosztów inwestycji (obecnie jest to przeciętnie ok. 12,5%). Sposób obliczania premii termomodernizacyjnej zostanie uproszczony. Nie będzie – dotychczas obowiązującego – warunku, który ogranicza wysokość premii do 2-krotności rocznych oszczędności. Ma to zachęcić beneficjentów do realizacji kompleksowych przedsięwzięć termomodernizacyjnych, nawet jeżeli w takim przypadku okres zwrotu z inwestycji będzie dłuższy.
 • Poprawa dostępności premii kompensacyjnej – możliwość wypłaty w ratach
   
Obecnie premie kompensacyjne przyznaje BGK jeden raz. Zgodnie z ustawą, premia będzie ozeprzyznawana wraz z postępami przedsięwzięcia remontowego. Wypłata w ratach – maksymalnie czterech – poprawi płynność finansową odbiorcy wsparcia.

Kiedy ustawa wejdzie w życie?
 
Na końcu drogi legislacyjnej ustawy, jest wpisanie jej do Dziennika Ustaw. Od daty ogłoszenia wejdzie ona w życie po 30 dniach.
 
 
Źródło:
Grafika:
 
Planergia poleca:
Autor artykułu:
GLOBEnergia

redakcja@globenergia.pl