Menu
 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiedział wprowadzenie zmian w zasadach programu Prosument, którego priorytetowym celem jest ograniczenie lub uniknięcie CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł. Program Prosument jest realizowany przez Narod…

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiedział wprowadzenie zmian w zasadach programu Prosument, którego priorytetowym celem jest ograniczenie lub uniknięcie CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł. Program Prosument jest realizowany przez Narod…

 

Choć koncepcja Smart City,pozostając w zgodzie z intuicyjnym tłumaczeniem pojęcia,łączy się z inteligentnym, opierającym się przede wszystkim o interaktywność miastem, to w Polsce utarło się przekonanie, że smart city to odpowiednik OZE-city. Gospodarka energetyczna, której fundamentem są od…

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił specjalny Program Dofinansowania Przedsiębiorstw, adresowany do wszystkich płatników składek, odprowadzających składki na ubezpieczenie wypadkowe, zwłaszcza  w  sektorze MŚP.  Uczestnicy programu  będą mogli otrzymać bezzwrotne wsparcie f…

 

Program Prosument, mimo wielkiego zainteresowania nim ze strony inwestorów indywidualnych, nie przez wszystkich ekspertów jest oceniany jednoznacznie pozytywnie. O co więc chodzi? Zdaniem Bogdana Szymańskiego, autora bloga www.solaris18.blogspot.com , program Prosument raczej nie odegra ist…

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach za pośrednictwem swojej strony internetowej ogłosił nabór wniosków do III edycji Programu „KAWKA”. Nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Programu Priorytetowego Poprawa Jakości Powietrza Część 2) KAWKA – Likwi…

 

Poddziałanie: 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP" w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I"   Bony na innowacje dla MŚP to poddziałanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, dedykowane mikro-,  …

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Prosument dla samorządów, dofinansuje przedsięwzięcia w kwocie 50 mln złotych. Nabór wniosków rusza w najbliższy poniedziałek. NFOŚiGW za pośrednictwem swojej strony internetowej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie…

 

Od dzisiaj (27.07.2015) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozpoczyna nabór wniosków do programu KAWKA. Nabór jest adresowany do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Potrwa do 20 stycznia przyszłego roku. Pula środków to 120,28 mln z…

 

NFOŚiGW rozpoczyna nabór wniosków do konkursu na bezzwrotne dotacje na wymianę źródeł ciepła dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Do podziału jest ponad 42 mln zł. Celem programu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii p…

 

Zaledwie w połowie czerwca BOŚ Bank wstrzymał przyjmowanie wniosków do programu Prosument, realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Był to efekt planowanych przez Radę Nadzorczą Funduszu zmian w programie. Od dzisiaj bank znów będzie przyjmował wnioski o pożyczki…

 

Kilka dni temu odbyła się konferencja prasowa, podczas której przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiedzieli, że więcej samorządów i spółek komunalnych będzie mogło skorzystać z priorytetowych programów. Małgorzata Skucha - prezes funduszu, ogłosiła …

 

Obniżenie wymogu dotyczącego liczby mieszkańców miast oraz zawężenie możliwych działań inwestycyjnych – to główne zmiany w programie Kawka, które zatwierdziła Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do wykorzystania pozostało blisko 120 mln zł.   NFO…

 

Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zatwierdziła zmiany w programie priorytetowym Prosument.  W trzecim kwartale planowane jest ogłoszenie naboru we wszystkich trzech ścieżkach programu – taką informację przekazał za pośrednictwem swojej strony internetowe…

 

BOŚ Bank zawiesił przyjmowanie nowych wniosków dofinansowanie zakupu i montażu mikroinstalacji OZE w programie Prosument. Powodem są planowane zmiany w regulaminie programu, które chce wprowadzić Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).   NFOŚiGW, który planu…

 

Odnawialne źródła energii cieszą się w świecie coraz większą popularnością. Jednym z kluczowych wyzwań dla dalszego rozwoju technologii OZE jest zagadnienie magazynowania energii pochodzącej z tych źródeł. Oprócz systemów magazynowania energii elektrycznej, rozwijają się technologie  zw…

 

NFOŚiGW chce w tym roku uruchomić program termomodernizacyjny, skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych - poinformowała PAP, cutując prezes Funduszu Małgorzatę Skuchę. Wstępnie proponowany budżet programu może wynieść ok. 300 mln zł. Podobna kwota dotyczy programu wsparcia budowy domó…

 

NFOŚiGW chce w tym roku uruchomić program termomodernizacyjny, skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych - poinformowała PAP, cutując prezes Funduszu Małgorzatę Skuchę. Wstępnie proponowany budżet programu może wynieść ok. 300 mln zł. Podobna kwota dotyczy programu wsparcia budowy domó…

 

Całkiem niedawno informowaliśmy o możliwym zwiększeniu liczby banków, które będą rozdysponowywały środki w ramach programu Prosument, realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szerzej o sprawie można przeczytać w tym artykule . Dziś tę wiadomość potwierdzi…

 

Z programu Kawka, stawiającego za cel poprawę jakości powietrza, ze szczególnym zwróceniem uwagi na sieci ciepłownicze, będą mogły skorzystać miasta liczące co najmniej 5 tys. mieszkańców. Do tej pory dolna granica wynosiła 10 tys. Do wykorzystania pozostaje 120 mln złotych. Jak podała PAP, …

 

W kwietniu ruszył nabór wniosków do programu „Prosument”. Czy warto zostać prosumentem? Które technologie OZE będą odpowiednie dla Twojego domu? Jak obliczyć koszty instalacji? Gdzie znaleźć sprawdzonych wykonawców? Jak sfinansować całą inwestycję? Skąd wziąć odpowiedzi na tak wiele pytań, szczegól…

 

Dobra wiadomość dla gmin zainteresowanych mikroinstalacjami OZE - właśnie ruszyły nabory wniosków o dotacje finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Miejskich na lata 2007-2013.   Realizacja przedsięwzięcia stała się możliwa dzięki oszczędnościom uzyskanym w unijnym programie PROW, któ…

 

Możliwe jest przeprowadzenie nowego naboru banków, które będą współuczestniczyły w realizowaniu programu Prosument – dowiedziała się Rzeczpospolita.   Zgodnie z dalszą częścią informacji przekazanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nabór miałby się odbyć…