Dotacje dla Ciebie! Dofinansowanie dla branży HoReCa (AKTUALNY, PRZEDŁUŻONY)
Przewiń do artykułu
Menu

Już teraz możesz ubiegać się o dofinansowanie dla branży HORECA w ramach Inwestycji A1.2.1 Krajowego Planu Odbudowy. Jeśli jesteś przedsiębiorcą z sektora MŚP i należysz do branży dotkniętej pandemią COVID-19, ten nabór jest dla Ciebie!

Jeżeli działasz w branży HORECA (hotele, restauracje, catering), masz możliwość pozyskania wysokiego dofinansowania na unowocześnienie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności. Nabór ma na celu niwelowanie negatywnych skutków kryzysu pandemii COVID-19.

6 maja 2024 roku ruszyły nabory w ramach środków z Krajowego Planu Odbudowy, w których będzie można uzyskać dotację nawet w kwocie 540 tys. zł, a maksymalny poziom dofiansowania wyniesie aż 90%.

Uwaga! Termin został wydłużony do 18 czerwca 2024 r. do godziny 16:00.

Środki będą mogły zostać przeznaczone m.in. na inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną, takie jak roboty budowlane (w tym budowa i rozbudowa obiektów), nowe linie produkcyjne, maszyny i urządzenia niezbędne do uruchomienia nowych produktów/usług, inwestycje związane z zieloną transformacją (w szczególności zachęcające do zapobiegania powstawaniu odpadów, poprzez prace projektowe, recykling/ponowne wykorzystanie odpadów), a także wdrażanie rozwiązań z zakresu energii odnawialnej, wykorzystanie technologii cyfrowych, czy podnoszenie kwalifikacji pracowniczych.

5 stycznia 2024 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozstrzygnęła nabór na Operatorów regionalnych w ramach Inwestycji. Wybrani Operatorzy regionalni przeprowadzą nabór, ocenę i udzielą wsparcia w ramach pomocy de minimis. Początkowo Operatorem regionalnym na śląsku miał zostać Fundusz Górnośląski S.A, jednak nie doszło do zawarcia umowy z wnioskodawcą, którego przedsięwzięcie zostało wybrane do objęcie wsparciem. Nowym operatorem została Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej.


Podstawowe informacje dotyczące działania A1.2.1 KPO

  • Źródło finansowania

Krajowy Plan Odbudowy

  • Charakterystyka działania

Unowocześnienie lub zmiana profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach: hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura.

Przeznaczenie:

• inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną, w tym np. roboty budowlane, budowa nowych linii produkcyjnych, zakup maszyn i urządzeń, niezbędnych do wprowadzenia nowych produktów/usług,
• inwestycje związane z zieloną transformacją,
• działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych oraz

• podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym np. szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, lub
• usługi rozwojowe na rzecz wspieranych MŚP, w tym np. opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych.

Przykładowe wydatki możliwe do sfinansowania:
• sprzęt gastronomiczny
• meble kuchenne/ogrodowe
• klimatyzacja/wentylacja
• fotowoltaika/pompy ciepła/magazyny energii
• roboty budowlane (w tym remont obiektu)
• zakup namiotu gastronomicznego
• oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem, automatyzujące pracę kuchni/kelnerów
• szkolenia z zakresu technologii IT, zarządzania informacjami i danymi, zarządzania ryzykiem
• opracowanie procedur technicznych

Uwaga! Nie można sfinansować zakupu nieruchomości

  • Dla kogo?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

  • Ile?

• poziom dofinansowania do 90%
• dotacja od 50 tys. do 540 tys. zł
• maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 600 tys. zł

  • Dodatkowe warunki

Okres realizacji do 12 miesięcy, max. do stycznia 2026

  • Rodzaj dofinansowania

Dotacja w ramach pomocy de minimis (max. 300 tys. euro przez okres 3 lat)

  • Terminy

6.05.2024 r. - 18.06.2024 r.


Zapraszamy do współpracy!

Planergia Sp. z o.o. to zespół doświadczonych konsultantów i analityków posiadających duże doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania ze środków pomocowych UE oraz opracowywaniu dokumentów strategicznych. Podstawowe fakty dotyczące zespołu konsultantów działających obecnie w ramach Planergii przedstawiają się następująco:

  • Ponad 450 projektów dla firm i samorządów w całej Polsce,
  • Wartość zrealizowanych projektów: około 1,5 mld zł,
  • Wartość pozyskanych środków: ponad 500 mln zł.

 
Planergia poleca:
Autor artykułu:
Planergia

Planergia to zespół doświadczonych konsultantów i analityków posiadających duże doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania ze środków pomocowych UE oraz opracowywaniu dokumentów strategicznych. Kilkaset projektów o wartości ponad 1,5 mld zł to nasza wizytówka.

Planergia to także dopracowane eko-kampanie, akcje edukacyjne i informacyjne, które planujemy, organizujemy, realizujemy i skutecznie promujemy.

info@planergia.pl