Pompy ciepła głównym źródłem ciepła w irlandzkich nowych budynkach
Przewiń do artykułu
Menu

Analiza przeprowadzona przez Passive House Plus (jeden z najbardziej prestiżowych, anglojęzycznych magazynów poświęconych budownictwu energooszczędnemu) oszacowała, że w 2017 r. pompy ciepła były głównym źródłem ciepła wykorzystywanym w nowych irlandzkich domach.

Analiza przeprowadzona przez Passive House Plus na danych z 2017 i 2018 roku na podstawie bazy danych BER (jest to system oceny stosowany do pomiaru efektywności energetycznej irlandzkich budynków) wykazała, że z ponad 5 080 domów wybudowanych w 2017 roku:

  • 36,6% budynków posiada pompę ciepła jako źródło ciepła,
  • 52,6% to budynki z kotłami gazowymi,
  • 4,1% to domy z kotłami olejowymi,
  • 5,8% budynków bazuje na kogeneracji,
  • a LPG (gaz płynny) jest na poziomie 0,8%

 

Jednak dane zmieniają się znacząco, jeśli policzymy również około 3000 domów jednorodzinnych, które nie spełniły wymogu uzyskania certyfikatu BER. W analizie przyjęto założenie, że domy te zostały zbudowane wraz z zainstalowanymi pompami ciepła pełniącymi taka samą funkcję jak inne domy jednorodzinne uwzględnione w statystyce BER (które wykorzystują pompę ciepła w 70%). Dzięki temu nowemu modelowi pompy ciepła staną się najczęstszym systemem grzewczym w nowych irlandzkich domach, osiągając 44,7% udziału w rynku, kotły gazowe będą działać na poziomie 42,8%, kotły olejowe na poziomie 7,8%, a kogeneracja będzie wynosić 4,4%.

W tym samym badaniu przeprowadzonym przez Passive House Plus podkreślono, że energia słoneczna obniża swój udział w rynku jako źródło ogrzewania zarówno w nowych budynkach wielorodzinnych, jak i w nowych domach jednorodzinnych. Moduły fotowoltaiczne PV, na ogół w połączeniu z kotłami gazowymi, nieznacznie zwiększyły swój udział na rynku. Systemy fotowoltaiczne zostały zainstalowane w 9,9% nowych domów jednorodzinnych do 22 listopada 2018 r., co stanowi spadek z 10,8% w 2017 r., utrzymując ich malejący udział na rynku w ostatnich latach. Tymczasem udział w rynku modułów fotowoltaicznych – zwykle w połączeniu z kotłami gazowymi – wzrósł nieznacznie z 51,3% w 2017 roku do 51,8% w 2018.


Czym jest Ocena Energii Budowlanej (BER- Building Energy Rating)?

Ocena energetyczna budynku BER to ocena całkowitej efektywności energetycznej budynku (mieszkalnego lub komercyjnego) obowiązująca na terenie Irlandii. Ocena jest podobna do etykiety energetycznej znajdującej się na przykład na lodówce i jest oznaczana w skali od A do G, przy czym A1 jest najbardziej energooszczędną, a G jest najmniej energooszczędną.

Przyznany certyfikat BER jest ważny przez okres do 10 lat, pod warunkiem niewprowadzenia żadnych zmian w budynku, które negatywnie wpłyną na jego charakterystykę energetyczną.

Ocena BER dla domu jest obliczana za pomocą oprogramowania do oceny energii w warunkach mieszkaniowych (DEAP) opublikowanego przez Sustainable Energy Ireland (SEI). Oprogramowanie DEAP oblicza również emisję dwutlenku węgla związaną z domem. Obliczenia BER obejmują zużycie energii dotyczące izolacji budynków, ogrzewania pomieszczeń, ogrzewania wody, wentylacji i oświetlenia.

Źródło:

  • EHPA, Passive House Plus, PORT PC

Grafika główna:


Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC

Polska Organizacja Rozwoju Pomp Ciepła (PORT PC) jest stowarzyszeniem branżowym, którego celem jest wzmocnienie wizerunku technologii pomp ciepła poprzez stworzenie systemu zarządzania jakością, opracowanie i wdrożenie standardów technicznych oraz certyfikowanie i przeprowadzanie profesjonalnych porad technicznych na europejskim rynku. poziom uznany w skali europejskiej. PORTPC od 2012 roku jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA) z siedzibą w Brukseli. Ponadto współpracuje z europejskimi organizacjami branżowymi, w tym z niemieckim BWP i niemieckim stowarzyszeniem inżynierów VDI.

Więcej informacji na stronie: www.portpc.pl

 
Planergia poleca:
Autor artykułu:
PORT PC

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) to platforma współpracy dla wszystkich zainteresowanych tematyką pomp ciepła. W głównych zadaniach koncentruje się na innowacyjności, badaniach, pracach rozwojowych oraz działaniach szkoleniowych. Ważnym zadaniem jest również tworzenie systemu zarządzania jakością, opracowywanie i wdrażanie standardów technicznych oraz certyfikacja i prowadzenie fachowego doradztwa technicznego na uznanym w skali europejskiej poziomie.

marta.burchat@portpc.pl