5 tys. dofinansowania do fotowoltaiki. Rusza program „Mój prąd”, czyli rządowa recepta na podwyżki cen energii - AKTUALIZACJA
Przewiń do artykułu
Menu

Ogłoszony pod koniec lipca nowy, rządowy program „Mój prąd” został już okrzyknięty mianem „5000+ dla fotowoltaiki”. Założenia są proste – 200 tys. gospodarstw domowych ma otrzymać do 5 tys. zł dofinansowania do montażu instalacji fotowoltaicznych. Podstawowa zasada - kto pierwszy, ten lepszy.

Aktualizacja - rusza kolejny nabór wniosków w programie

Ruszył drugi nabór wniosków w ramach rządowego programu „Mój Prąd”. Dzięki kolejnym 600 mln zł dotacji na przydomowe instalacje fotowoltaiczne (PV) wygenerowana zostanie moc 700 MW. Nowością w programie jest strona mojprad.gov.pl, na której można sprawdzić status złożonego wniosku.

Drugi nabór wniosków o dofinansowanie osobom fizycznym mikroinstalacji fotowoltaicznych potrwa do 18 grudnia 2020 r. Zasady programu nie zmieniają się. Można starać się o dotacje w wysokości nawet 50 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie, czyli zakup i montaż PV od 2 do 10 kW. Dofinansowanie można łączyć z ulgą termomodernizacyjną, o ile koszty przedstawione do rozliczenia zostały pomniejszone o otrzymaną dotację.

W ostatnich dniach uruchomiona została także dedykowana strona internetowa mojprad.gov.pl., na której znaleźć można między innymi przejrzysty instruktaż składania wniosków czy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania. Dzięki wyszukiwarce wniosków, beneficjenci programu mogą także w tym miejscu sprawdzić status złożonego przez siebie wniosku.

Źródło:


Aktualizacja - złożenie wniosku możliwe również przez internet

Od poniedziałku, 21 października, wnioski o dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych w programie "Mój Prąd" można składać również przez internet. Aby złożyć wniosek online, potrzebny jest jedynie profil zaufany lub e-dowód. Niezmiennie, do wniosku należy dołączyć także elektroniczne wersje niezbędnych dokumentów, takich jak np. kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej, dowód zapłaty faktury czy zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika. Formularz i instrukcja krok po kroku dostępne są na stronach resortu cyfryzacji pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-moj-prad

Do tej pory w ramach programu złożono już 3 610 wniosków, z czego 3 399 zatwierdzonych zostało pozytywnie, a dotacje na dzień publikacji wypłacono 2 744 beneficjentom. To prawie 13,5 miliona złotych, które trafiły już w ręce Polaków i ponad 15 tysięcy kW uzyskanej zielonej energii. Pozostała kwota budżetu przeznaczona do alokacji to wciąż ponad 986,5 miliona złotych.

Przypominamy, że termin pierwszego naboru wyznaczony został na okres od 30.08.2019 r. do 20.12.2019 r. (lub do wyczerpania alokacji środków). Kolejny nabór zgodnie z zapowiedziami ruszy od początku 2020 roku.

Informacji o programie "Mój Prąd" udzielają Doradcy Energetyczni Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” - https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/

Kontakt z NFOŚiGW: 22 45 95 990 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00)

Źródło:


Aktualizacja - ruszył nabór wniosków

Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym, począwszy od 30 sierpnia do 20 grudnia br. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację programu.

Szczegółowych informacji o nowym programie „Mój Prąd” udzielają doradcy z Wydziału Projektu Doradztwa Energetycznego NFOŚiGW (doradztwo-energetyczne.gov.pl/, e-mail: mojprad@nfosigw.gov.pl).

Wszelkie dokumenty związane z programem, w tym również wzór wniosku o dofinansowanie, znaleźć można na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod adresem: http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/

Źródło:


 

Głównym celem nowego programu będzie zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych, co ma być receptą na spodziewane podwyżki cen energii elektrycznej. Ponadto program ma pomóc Polsce wywiązać się ze zobowiązań klimatycznych, jakie nakłada na nas prawo Unii Europejskiej.

Budżet przewidziany na realizację programu wyniesie 1 mld złotych.


Dla kogo dofinansowanie?

Na wsparcie w formie bezzwrotnej dotacji mogą liczyć osoby fizyczne, które zdecydują się na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej od 2kW do 10kW.

Dopłaty będą przyznawane na inwestycje w panele słoneczne, które zostaną opłacone (liczyć będzie się data potwierdzenia opłacenia, np. przelewu) po 23 lipca, czyli dniu ogłoszenia programu. Na wsparcie nie mogą liczyć natomiast osoby, które mają już instalacje PV, za którą zapłaciły przed 23 lipca. Rozpoczęta inwestycja nie może zostać również zakończona (przyłączenie instalacji przez dystrybutora energii) przed oficjalnym ogłoszeniem naboru w ramach programu.

Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu (np. programy grantowe), nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu „Mój Prąd”.

Jak wynika z zapowiedzi Ministerstwa Środowiska, najprawdopodobniej jednak dotację z programu będzie można łączyć z ulgą termomodernizacyjną, w ramach której można obecnie odpisywać od podatku dochodowego instalacje fotowoltaiczne o wartości do 53 tys. zł. Mniej prawdopodobne jest, że dotację będzie można łączyć z preferencyjną pożyczką udzielaną w ramach programu „Czyste powietrze”.

Uwaga! Wsparcie w ramach programu „Prąd plus” nie będzie przysługiwać osobom, które mają już działający system PV i chcą go rozbudować.


Na jakie wsparcie będą mogli liczyć beneficjenci?

Dotacja z programu „Mój prąd” będzie mogła pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznej, ale nie będzie mogła przekroczyć 5000 zł. W praktyce większość prosumentów otrzyma zatem maksymalne dofinansowanie w wysokości 5 tys. zł, gdyż zazwyczaj inwestorzy decydują się na instalacje fotowoltaiczne o mocy 4-6 kW, których koszt waha się między 20 a 30 tys. zł. Rządowa dopłata z „Mojego prądu” pokryje więc ok. 15-25 proc. wartości inwestycji w panele słoneczne.


 

Przeczytaj także: Rynek mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce w 2018 r.

 


Kiedy program ruszy i ile potrwa?

Według zapowiedzi Ministerstwa Środowiska, termin ogłoszenia naboru i początek przyjmowania wniosków planowany jest na przełom sierpnia i września bieżącego roku.

Program zaplanowany został na lata 2019-2024 lub, co istotne, do wyczerpana budżetu. Najprościej rzecz ujmując, koniec pieniędzy oznacza koniec programu. Jak przewidują eksperci, dostępne środki (1 mld złotych) mogą wyczerpać się nawet w przeciągu roku od uruchomienia procedury naboru wniosków (ocena ekspertów Znshine Solar i Columbus Energy na zlecenie portalu WysokieNapięcie.pl).

W tej sytuacji należy podkreślić, że jedną z ważniejszych informacji na temat programu jest obowiązywanie zasady kto pierwszy, ten lepszy. Osoby zwlekające z decyzją o przeprowadzeniu inwestycji i ubieganiu się o wsparcie będą musiały mieć to na uwadze.

Resort Środowiska nie wyklucza jednak, że w przypadku dużego zainteresowania programem i szybkiego wyczerpania przewidzianych środków, budżet przeznaczony na realizację „Mojego prądu” zostanie zwiększony.


Procedura ubiegania się o dotację

Po uruchomieniu programu wnioski będą przyjmowane w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który będzie odpowiedzialny za realizację programu. Komplet wypełnionych dokumentów będzie trzeba dostarczyć w formie papierowej do siedziby NFOŚiGW w Warszawie. Można będzie to zrobić za pośrednictwem poczty czy kuriera, lub też złożyć dokumenty osobiście w siedzibie Funduszu. Niestety nie będzie możliwości przesłania wniosku i wymaganych dokumentów drogą elektroniczną.

Wniosek o dofinansowanie instalacji, który będzie jednocześnie umową z NFOŚiGW oraz wnioskiem o płatność, będzie prawdopodobnie składany za pośrednictwem formularza, który NFOŚiGW opublikuje przed, lub w chwili uruchomienia programu.

Podstawowymi dokumentami, które trzeba będzie dołączyć do wniosku, będą:

 • faktury za zakup i instalację systemu fotowoltaicznego
 • potwierdzenie opłacenia tych faktur
 • dokument potwierdzający wymianę przez operatora systemu dystrybucyjnego licznika na dwukierunkowy

Jako podsumowanie, poniżej zamieszczamy podstawowe informacje na temat programu, przygotowane przez jego twórców i opublikowane na stronie Ministerstwa Cyfryzacji:

 • Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej od 2kW do 10kW;
 • Wysokość dofinansowania w formie bezzwrotnej do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaiczne (PV), nie więcej niż 5 tys. zł;
 • Koszty kwalifikowane – koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej;
 • Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu „Mój Prąd”;
 • Instalacja PV obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem;
 • Beneficjentem programu jest osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej;
 • Wnioski o dofinansowanie składane będą w formie papierowej. Można je przesłać np. pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w NFOŚiGW;
 • Kwalifikacja kosztów od dnia 23.07.2019 (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury);
 • Projekt nie może zostać zakończony (instalacja przyłączona przez OSD) przed ogłoszeniem naboru, natomiast projekt musi być zakończony na moment składania wniosku o dofinansowanie. To oznacza, że wnioski mogą być składane po zakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji);
 • Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie, który po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność;
 • Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW);
 • Dofinansowanie może być udzielone jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przed instalacją);
 • Projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji PV;
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na ewentualne przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania;
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na przetwarzania i opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość, moc instalacji);
 • Nie przewiduje się stosowania zabezpieczeń udzielonego dofinansowania.

Szczegółowe zasady programu oraz procedura wypłacania dotacji zawarte zostaną w regulaminie programu „Mój prąd”, który jest obecnie opracowywany przez NFOŚiGW i – jak zapewnia rzecznik Ministerstwa Środowiska, nadzorującego NFOŚiGW, zostanie on opublikowany w ciągu najbliższych kilku tygodni.

Źródła:

Grafika główna:

 
Planergia poleca:
Autor artykułu:
Planergia

Planergia to zespół doświadczonych konsultantów i analityków posiadających duże doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania ze środków pomocowych UE oraz opracowywaniu dokumentów strategicznych. Kilkaset projektów o wartości ponad 1,5 mld zł to nasza wizytówka.

Planergia to także dopracowane eko-kampanie, akcje edukacyjne i informacyjne, które planujemy, organizujemy, realizujemy i skutecznie promujemy.

info@planergia.pl