Dotacje dla Ciebie! Wsparcie działalności rzemieślniczej i produkcyjnej (PLANOWANY)
Przewiń do artykułu
Menu

W ramach działania poświęconego MŚP na rzecz transformacji pojawił się nowy typ projektu – wsparcie rozwoju działalności rzemieślniczej. Program zapewni kompleksowe wsparcie konkurencyjności firm poprzez modernizację parku maszynowego oraz unowocześnienie produkcji i usług.

Poznaliśmy nowy typ projektu w ramach działania 10.03 Wsparcie MŚP na rzecz transformacji. Czwarty typ wsparcia będzie skierowany dla mikro i małych przedsiębiorstw, na rozwój i utrzymanie działalności rzemieślniczej przedsiębiorstw (w tym działalności produkcyjnej). O wsparcie mogą się ubiegać wyłącznie przedsiębiorstwa ujęte w CEIDG, w tym wspólnicy spółek.

Projekty muszą przyczyniać się do transformacji województwa śląskiego i utrzymania istniejących miejsc pracy, mogą przyczyniać się do tworzenia nowych miejsc pracy.

Dofinansowanie można otrzymać na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w ramach prowadzonej działalności produkcyjnej lub usługowej przedsiębiorstwa, w celu modernizacji parku maszynowego i unowocześnienia sposobu świadczenia usług lub produkcji towarów.


W ramach działania wspierane mogą być:

  • inwestycje produkcyjne, logistyczne przyczyniające się do zmiany profilu działalności i/lub wprowadzenia nowych/ulepszonych neutralnych dla klimatu produktów, usług, procesów, zdobycia nowych rynków,
  • stworzenia nowych miejsc pracy lub utrzymania już istniejących w przedsiębiorstwach,
  • inwestycje przyczyniające się do zmniejszenia zużycia surowców w procesach produkcyjnych,
  • wdrożenie czystych technologii redukujących masę odpadów lub zapobiegających ich powstawaniu,
  • zwiększenie reużycia produktów, recyklingu materiałów i efektywnego gospodarowania zasobami,
  • ograniczające zużycie energii w procesach produkcyjnych.

Dopuszcza się wspieranie rozwoju kompetencji osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach.


Ile możesz otrzymać?

Maksymalny poziom dofinansowania: 85%
Minimalna wartość dofinansowania: 50 000,00 PLN
Maksymalna wartość dofinansowania: 400 000,00 PLN


Zapraszamy do współpracy!

Planergia Sp. z o.o. to zespół doświadczonych konsultantów i analityków posiadających duże doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania ze środków pomocowych UE oraz opracowywaniu dokumentów strategicznych. Podstawowe fakty dotyczące zespołu konsultantów działających obecnie w ramach Planergii przedstawiają się następująco:

  • Ponad 450 projektów dla firm i samorządów w całej Polsce,
  • Wartość zrealizowanych projektów: około 1,5 mld zł,
  • Wartość pozyskanych środków: ponad 500 mln zł.

 
Planergia poleca:
Autor artykułu:
Planergia

Planergia to zespół doświadczonych konsultantów i analityków posiadających duże doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania ze środków pomocowych UE oraz opracowywaniu dokumentów strategicznych. Kilkaset projektów o wartości ponad 1,5 mld zł to nasza wizytówka.

Planergia to także dopracowane eko-kampanie, akcje edukacyjne i informacyjne, które planujemy, organizujemy, realizujemy i skutecznie promujemy.

info@planergia.pl