Czy system ogrzewania nie truje nas i sąsiadów? O budynku referencyjnym
Przewiń do artykułu
Menu

System ogrzewanie w domu spełnia normy ekologiczne, czy nie? Czy to, co spalamy w piecu i w jakich warunkach to robimy, przyczynia się do niskiej emisji? Jest łatwy sposób, ażeby się dowiedzieć, jakiej klasy jest dom i zainstalowany w nim system ogrzewania. Słów kilka o budynku referencyjnym.

W Instytucie Certyfikacji Emisji Budynków (ICEB) opracowana została metoda, prosta w zastosowaniu, dzięki której można porównać i ocenić istniejące budynki pod względem emisji zanieczyszczeń do powietrza. Służy do tego system klas domów oraz ich oznakowania.


Czym jest budynek referencyjny?

W prezentowanej metodzie kluczowym pojęciem jest tzw. budynek referencyjny? Co to znaczy?

Budynek referencyjny odzwierciedla średnią krajową w zakresie zapotrzebowania na ciepło do centralnego ogrzewania i przygotowania c.w.u. (ciepłej wody użytkowej). Porównanie z takim budynkiem ma na celu także ocenę strat ciepła certyfikowanego budynku, a więc stanu ścian, okien, drzwi, dachu, wentylacji i jakości izolacji rur do transportu ciepłej wody użytkowej.

Upraszczając - jest to typowy polski budynek z kotłownią węglową.

Opracowane zostały dwa rodzaje certyfikatów, zwane PreQurs, które odpowiadają otrzymanym wynikom porównania badanych budynków z budynkiem referencyjnym. Są to:

 • certyfikaty krajowe - porównuje się rozpatrywany budynek z budynkiem referencyjnym wyposażonym w kotłownię węglową, gdyż w Polsce użytkuje się nadal ponad 4,5 mln kotłów węglowych;
 • certyfikaty europejskie - porównuje się rozpatrywany budynek z budynkiem referencyjnym wyposażonym w kotłownię olejową, gdyż praktycznie, poza Polską, w rozwiniętych krajach UE węgiel nie jest już spalany w paleniskach i kotłowniach domowych. Certyfikaty europejskie wydawane są również w Polsce.

Przykładowy budynek oceniany pod względem niskiej emisji w odniesieniu do budynku referencyjnego wyposażonego w kotłownię olejową

 

W przypadku budynków podłączonych do komunalnej sieci ciepłowniczej zostaje on uznany za bezemisyjny i na certyfikacie niskiej emisji otrzymuje najwyższą notę. Ocenie podlega natomiast emisja ogólna budynku wraz z dostawcą ciepła.

Budynki zasilane energią elektryczną na potrzeby kotła elektrycznej lub pompy ciepła oceniane są identycznie. Otrzymany certyfikat uwzględnia wskaźniki emisji zanieczyszczeń emitowanych przy wytwarzaniu energii elektrycznej dostarczanej z krajowej sieci energetycznej.


 

Przeczytaj także: Niska emisja, smog, pył zawieszony - o co w tym chodzi?

 


Wirtualny „klosz” i niska emisja

Dom, który ma być poddany ocenie pod względem emisji zanieczyszczeń do atmosfery, tworzących niską emisję, zostaje nakryty wirtualnym „kloszem”. W ten sposób można określić masę zanieczyszczeń, która zostanie wytworzona w ciągu roku przy produkcji ciepła na potrzeby ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Następnie otrzymany w rocznym bilansie wynik porównywany jest z masą zanieczyszczeń, jaka została wytworzona przez budynek referencyjny, który również jest nakryty wirtualnym „kloszem”. W budynku tym zastosowano system ogrzewania z węglem lub olejem opałowym.

Budynki oceniane pod względem niskiej emisji w odniesieniu do budynku referencyjnego wyposażonego w kotłownię węglową i zasilanym w energię elektryczną z krajowej sieci energetycznej

 

Porównanie budynku ocenianego do budynku referencyjnego pozwala na stwierdzenie (w procentach lub wielokrotności), o ile mniej lub więcej kontrolowany dom wyemitował zanieczyszczeń wpływających na niską emisję, a więc:

 • całkowitą emisję pyłów zawieszonych (TSP);
 • benzo(a)epiren (B(a)P);
 • dwutlenek węgla (CO2) – gaz cieplarniany nieszkodliwy dla człowieka, ale mający wpływ na groźne zmiany klimatu.

Wirtualny „klosz” i ogólna emisja

Przy użyciu opisanej metody wirtualnego „klosza” nad budynkiem ocenianym, poprzez porównania go do budynku referencyjnego, można zbadać także ogólną masę zanieczyszczeń wytwarzanych przez dom poddawany certyfikacji. W jaki sposób to się robi?

Metoda oceny budynku pod względem ogólnej emisji polega na tym, że kontrolowany budynek, wraz ze źródłem energii elektrycznej lub elektrycznej i ciepła, przykrywa się umownym „kloszem” i wyznacza łączną masę zanieczyszczeń, jaka zostanie wytworzona w ciągu roku na potrzeby ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Otrzymane dane porównywane są do budynku referencyjnego, wyposażonego w kotłownię węglową lub olejową, łącznie z ilością zanieczyszczeń wytworzonych w krajowym systemie energetycznym przy produkcji energii elektrycznej niezbędnej do pracy kotłowni oraz pomp obiegowych.

Budynki oceniane pod względem ogólnej emisji w odniesieniu do budynku referencyjnego wyposażonego w kotłownię węglową i zasilanego w energię elektryczną z krajowej sieci energetycznej

 

I podobnie, jak przy badaniu wpływu domu na niską emisję, tak w wynikach dotyczących ogólnej masy zanieczyszczeń podawane są określone składniki, a wśród nich:

 • całkowita emisja pyłu zawieszonego (TSP);
 • benzo(a)epiren (B(a)P);
 • dwutlenek węgla (CO2);
 • dwutlenek siarki (SO2);
 • tlenek azotu (NO);
 • tlenek węgla (CO).

Dokumentami potwierdzającymi jakość budynków są certyfikaty PreQurs.


O czym informują certyfikaty PreQurs?

Certyfikat niskiej emisji poświadcza klasę budynku w zakresie od H do A+++. Na tej podstawie przyznawany jest znak budynku informujący o tym, jaki jest jego wpływ na ludzi i środowisko w obszarze niskiej emisji szczególnie szkodliwych substancji do powietrza.

Certyfikat ogólnej emisji również poświadcza klasę budynku w zakresie od H do A+++. Na tej podstawie można ocenić ogólny wpływ budynku na środowisko. Z uwagi na bardzo szkodliwy wpływ substancji emitowanych do powietrza, na tych certyfikatach podawane są również znaki budynku zawarte w certyfikatach PreQurs niskiej emisji.

Poniższa tabela prezentuje wyszczególnienie krotności i stopni redukcji, klas znaków niskiej emisji ocenianego budynku oraz nazewnictwa, w porównaniu z budynkiem referencyjnym wyposażonym w kotłownię węglową.

Wyszczególnienie krotności i stopni redukcji oraz klas znaków niskiej emisji ocenianego budynku i nazewnictwa w porównaniu z budynkiem referencyjnym wyposażonym w kotłownię węglową

 

Tu natomiast widzicie tabelę opisującą krotności i stopnie redukcji, klasy znaków niskiej emisji ocenianego budynku oraz nazewnictwo, w porównaniu z budynkiem referencyjnym wyposażonym w kotłownię olejową.

Wyszczególnienie krotności i stopni redukcji oraz klas znaków niskiej emisji ocenianego budynku i nazewnictwa w porównaniu z budynkiem referencyjnym wyposażonym w kotłownię olejową


Po co w ogóle te certyfikaty?

Po to, żeby użytkownik nie dał sobie wciskać kitu, a tym samym rozważnie wybierał system ogrzewania dla swojego domu, albo modernizował go w kierunki zmniejszenia jego szkodliwej emisyjności.

Dla przykładu, w Polsce stosowane jest paliwo określane jako ekogroszek. Jest to tylko granulat węglowy nieróżniący się składem chemicznym od węgla kamiennego. Przedrostek “eko” ma wyłącznie podłoże handlowe i marketingowe. Niestety, większość jego użytkowników nazwę tę kojarzy z produktami ekologicznymi.

Ponadto certyfikaty:

 • informują o wpływie budynku na środowisko i najbliższe otoczenie (samych jego mieszkańców, sąsiadów, lokalną społeczność);
 • pozwalają łatwo porównać budynki pod względem emisji substancji szkodliwych do powietrza;
 • umożliwiają jasną i prostą ocenę wpływu na jakość powietrza urządzeń grzewczych w fazie wyboru systemu ogrzewania budynku;
 • klasa emisji, wynikająca z certyfikatu, określa jakość budynku, a zatem wpływa na wartość całej nieruchomości.

Ewa Grochowska

Źródło:

 • Adolf Mirowski - Ocena budynków i sposobów ich ogrzewania ze względu na emisję zanieczyszczeń do powietrza. Certyfikaty PreQurs i oznakowanie NO SMOG - Praktyczny poradnik dla każdego. Instytut Certyfikacji Emisji Budynków. Kraków 2017

Grafika:

 
Planergia poleca:
Autor artykułu:
Planergia

Planergia to zespół doświadczonych konsultantów i analityków posiadających duże doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania ze środków pomocowych UE oraz opracowywaniu dokumentów strategicznych. Kilkaset projektów o wartości ponad 1,5 mld zł to nasza wizytówka.

Planergia to także dopracowane eko-kampanie, akcje edukacyjne i informacyjne, które planujemy, organizujemy, realizujemy i skutecznie promujemy.

info@planergia.pl