Czym jest współczynnik wypełnienia?
Przewiń do artykułu
Menu

Z ang. Fill Factor. Jego wartość określa stosunek mocy maksymalnej ogniwa rzeczywistego do mocy maksymalnej ogniwa idealnego z danymi podanymi przez producenta. Inaczej mówiąc, pokazuje on, w jakim stopniu charakterystyka prądowo-napięciowa ogniwa PV jest zbliżona do idealnej, czyli do pola prostokąta. Dla wyznaczenia współczynnika wypełnienia (FF), kluczowe jest wyznaczenie punktu mocy maksymalnej.

Parametr ten obliczany i wyrażany jest w procentach jako stosunek pola powierzchni prostokąta o bokach Im (wartość natężenia prądu) i Vm (wartość napięcia prądu) do pola prostokąta o bokach Isc (prąd zwarciowy – wartość natężenia prądu w ogniwie fotowoltaicznym, w chwili maksymalnego obciążenia) i Voc (napięcie obwodu otwartego/napięcie jałowe).

 

 

Współczynnik wypełnienia określany jest też jako stosunek mocy rzeczywistej generowanej przez moduł do mocy pozornej (hipotetycznej) obliczonej na podstawie maksymalnych charakterystyk prądu i napięcia. W praktyce parametr ten jest często wykorzystywany do porównania rynkowego jakości ogniw. Moduły najwyższej klasy charakteryzują się wskaźnikiem FF większym niż 0,75. Urządzenia średniej klasy osiągają wartoś 0,7-0,72, natomiast moduły jakościowo najgorsze charakteryzują się wspólczynnikiem wypełnienia na poziomie 0,6-0,7.1

 

Rys. Graficzna ilustracja określania współczynnika wypełnienia.

 

Artykuł jest kontynuacją poradnika "Mikroinstalacje fotowoltaiczne - podstawowe informacje dla inwestorów". Link do artykułu wprowadzającego można znaleźć TUTAJ.

 

 

Źródło:

  • Mikroinstalacje fotowoltaczne - podstawowe informacje dla inwestorów. Materiał opracowany w ramach projektu "Nie truj sąsiada. Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograniczenia niskiej emisji", realizowanego na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Grafika główna:

 
Planergia poleca:
Autor artykułu:
Planergia

Planergia to zespół doświadczonych konsultantów i analityków posiadających duże doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania ze środków pomocowych UE oraz opracowywaniu dokumentów strategicznych. Kilkaset projektów o wartości ponad 1,5 mld zł to nasza wizytówka.

Planergia to także dopracowane eko-kampanie, akcje edukacyjne i informacyjne, które planujemy, organizujemy, realizujemy i skutecznie promujemy.

info@planergia.pl