Europejskie szkolenia EUCERT z akredytacją UDT
Przewiń do artykułu
Menu

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) jest krajowym koordynatorem Europejskiego Systemu Szkoleń i Certyfikacji Instalatorów Pomp Ciepła EUCERT.

 

Szkolenia prowadzone są w Polsce od ubiegłego roku i od początku cieszą się wśród instalatorów pomp ciepła dużą popularnością. System ten jest rekomendowany przez Polską Organizację Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC), Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SPIUG) oraz Polskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła (PSPC). Już od października br. uczestnictwo w tych szkoleniach będzie umożliwiało przystąpienie  zarówno do egzaminu EUCERT,  jak też do egzaminu UDT.


System EUCERT wprowadza jednolity w całej Europie poziom szkoleń instalatorów pomp ciepła. Szkolenia zakończone są egzaminem, którego pozytywny wynik decyduje o przyznaniu instalatorowi certyfikatu EUCERT i wpisaniu go do europejskiej bazy certyfikowanych instalatorów pomp ciepła. PORT PC jest jedyną instytucją w Polsce, która może certyfikować instalatorów w tym standardzie. Szkolenia EUCERT prowadzone są w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum w Katowicach, który z dniem 30 września 2015 r. dołączył do grona akredytowanych w UDT organizatorów szkoleń w zakresie dotyczącym instalowania pomp ciepła. Tym samym ukończenie szkolenia EUCERT upoważnia do przystąpienia do egzaminu w UDT.


Ze względu na wysoki poziom szkoleń program dedykowany jest do czynnych zawodowo instalatorów pomp ciepła (od kandydatów wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu instalowania pomp ciepła). Certyfikat EUCERT jest poświadczeniem wiedzy oraz wysokiej jakości usług świadczonych przez instalatora pomp ciepła. W związku z akredytacją ośrodka szkoleniowego Euro-Centrum zakres tematyczny szkoleń EUCERT został dodatkowo uzupełniony o informacje wymagane przez Urząd Dozoru Technicznego. Szkolenie (zarówno zagadnienia teoretyczne jak i zajęcia praktyczne) rozplanowane jest na 40 godzin i  odbywa się przez 5 dni w dwóch blokach (2 dni + 3 dni).

 

PORT PC Jakosc


Kompleksowe podejście PORT PC do kwestii jakości instalacji z pompami ciepła


Szkolenia prowadzone są przez ekspertów PORT PC i są jednym z trzech elementów kompleksowego podejścia Organizacji do kwestii jakości instalacji z pompami ciepła oraz ich wykonywania. Oprócz certyfikacji instalatorów pomp ciepła w standardzie EUCERT, PORT PC ustanowiła również komisję ds. znaku jakości, która jest odpowiedzialna za certyfikację pomp ciepła znakiem EHPA-Q w naszym kraju. Prowadzona przez Organizację polityka jakości obejmuje również publikowanie branżowych Wytycznych Projektowania Wykonania i Odbioru Instalacji z Pompami Ciepła.  


Szczegóły dotyczące zakresu programowego szkoleń EUCERT, kosztów i prowadzonego naboru dostępne są na stronie internetowej Organizacji www.portpc.pl w zakładce Polityka Jakości.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Program szkoleniowy dla instalatorów pomp ciepła EUCERT jest wynikiem projektu EU-Cert.HP, zakończonego w 2006. W ramach projektu opracowany został wspólny ramowy program szkolenia i systemu certyfikacji instalatorów pomp ciepła w całej Europie. Program ten jest realizowany i koordynowany przez Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła (EHPA). Wymagania w ramach EUCERT są w 100% zgodne z założeniami certyfikacji instalatorów przewidzianej w załączniku IV dyrektywy w sprawie OZE (2009/28/WE).

 
Planergia poleca:
Autor artykułu:
Planergia

Planergia to zespół doświadczonych konsultantów i analityków posiadających duże doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania ze środków pomocowych UE oraz opracowywaniu dokumentów strategicznych. Kilkaset projektów o wartości ponad 1,5 mld zł to nasza wizytówka.

Planergia to także dopracowane eko-kampanie, akcje edukacyjne i informacyjne, które planujemy, organizujemy, realizujemy i skutecznie promujemy.

info@planergia.pl