Fotowoltaika w Polsce wyraźnie przyspiesza
Przewiń do artykułu
Menu

2017 r. był dla fotowoltaiki w Polsce, w porównaniu do innych rynków OZE, bardzo udany. W instalacjach PV przyrost mocy w ciągu 12 miesięcy był największy spośród pozostałych sektorów odnawialnych źródeł energii. Po raz pierwszy w historii przyrost mocy zainstalowanej w fotowoltaice w ciągu jednego roku stał się wyższy od przyrostu mocy w instalacjach wykorzystujących energię wiatru.

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV w ostatnim czasie przedstawiło raport pt. „Polski rynek fotowoltaiczny w liczbach”. Prezentujemy jego najciekawsze wnioski.

W 2017 r. do sieci zostało przyłączonych ponad 12.800 nowych mikroinstalacji fotowoltaicznych, najwięcej w województwach wschodnich i południowych. Łącznie zatem w polskim systemie elektroenergetycznym pracuje już 27.750 systemów PV i od kilku lat jest to trend wyraźnie wzrostowy.

W ciągu 4 ostatnich lat ilość instalacji zwiększyła się 700 razy! (w 2013 r. - 40 pracujących systemów). Przyjmując, że w Polsce jest około 5 mln zamieszkałych budynków jednorodzinnych, mikrosystem PV znajduje się na co 180 z nich.

 

Jaka jest moc mikroinstalacji?

Na koniec 2017 r. zainstalowana moc systemów paneli fotowoltaicznych wzrosła o 83,3 MW, osiągając skumulowaną wartość 176 MW. Wzrost na poziomie 83,3 MW w ciągu jednego roku to historyczny rekord, jeśli chodzi o ten rodzaj źródła zielonej energii. Dla porównania – w 2015 r. przyłączono około 22 MW.

Te działające w Polsce mikroinstalacje mogą wygenerować moc na poziomie ponad 164,8 GWh. W stosunku do 2016 r. to dwukrotny wzrost.

Jeśli teraz ktoś się zachwyci i powie, że z produkcją energii słonecznej u Kowalskiego jest już dobrze, to szklanka wody dla ochłody – wszystkie systemy PV w Polsce produkują energię na poziomie zaledwie 1/170 energii wytwarzanej przez największą (pod względem zainstalowanej mocy) elektrownię Bełchatów i 1/50 energii z elektrowni w Połańcu – trzeciej co do wielkości w kraju.

Nie trzeba pewnie dodawać, że wytwórcami energii z paneli fotowoltaicznych w mikroinstalacjach są, w przygniatającej większości, osoby fizyczne.

Przyjmując, że średniej wielkości gospodarstwo domowe potrzebuje rocznie 3.500 kWh energii, to pracujące w Polsce mikroinstalacje fotowoltaiczne mogą zaspokoić zapotrzebowanie na energię dla 47.085 domów jednorodzinnych.


 

Przeczytaj także: Czy fotowoltaika się opłaca?

 


W 2017 r. średni koszt budowy 1 kWp mikroinstalacji PV wynosił 4.810 zł netto, czyli o około 515 zł netto/kWp mniej niż w 2016 r. Warto w tym miejscu dodać, iż ceny paneli i oprzyrządowania do budowy systemu fotowoltaicznego systematycznie z roku na rok spadają i to również jest stała tendencja.

 

Fotowoltaika w polskim systemie elektroenergetycznym

Krajowe zużycie energii elektrycznej rośnie. Podczas, gdy w 2010 r. potrzebowaliśmy 156 TWh, to w 2017 r. było to już 168,7 TWh. Łatwo obliczyć, że pracujące w Polsce systemy PV w zeszłym roku pokrywały zapotrzebowanie na energię na poziomie 0,1 proc. w skali kraju.

Udział mikroinstalacji w mocy zainstalowanej w polskim systemie był zauważalny dopiero na koniec 2014 r., a więc zaledwie kilka lat wstecz. Pod koniec zeszłego roku kształtował się on na poziomie 0,4 proc.

 

Wszystkie systemy PV – wnioski generalne

Łączna moc małych i dużych instalacji fotowoltaicznych (np. na obiektach przemysłowych) - o mocy ponad 40 kW - które przyłączono do sieci w 2017 r.,wynosiła 8,65 MW i była o 20 MW i mniejsza, niż w roku poprzednim.

Zauważono też, że moc przyłączona do sieci dużych i małych systemach fotowoltaicznych była około 10 razy mniejsza, niż moc zainstalowana w tym samym czasie w mikroinstalacjach, czyli w praktyce na dachach domów jednorodzinnych.

Podsumowując, łączna moc wszystkich systemów PV, pracujących w polskim systemie elektroenergetycznym, na koniec 2017 r. wynosiła 282,2 MW. 107,75 MW pochodziło z instalacji małych i dużych, zaś 174,5 MW – z mikroinstalacji. 62 proc. mocy przypada więc na systemy mikro, które instalują osoby prywatne, a 38 proc. na systemy małe i duże.


 

Przeczytaj także: Fotowoltaika jest wszędzie

 


Według stanu na 2017 r., moc zainstalowana w polskim systemie elektroenergetycznym wynosiła ponad 43,3 GW, a systemy PV (w tym mikroinstalacje) stanowiły 0,7 proc. mocy zainstalowanej. Na instalacje domowe, najmniejsze przypada 0,4 proc.

Fotowoltaika, wśród wszystkich źródeł OZE w Polsce, odpowiada za 3 proc. mocy zainstalowanej we wszystkich systemach zielonej energii razem wziętych. To wciąż bardzo mało, co jednak nie zmienia faktu, że dla tego źródła OZE 2017 r. był szczególnie udany.

Przyrost mocy w systemach PV był porównywalny do przyrostu w instalacjach wykorzystujących biogaz i biomasę łącznie. Zdecydowanie widać, iż posiadacze domów jednorodzinnych coraz chętniej instalują u siebie fotowoltaikę, a wobec rosnących cen prądu w Polsce można oczekiwać, iż trend ten tylko się nasili.

 

Oprac. Ewa Grochowska

Źródło:

  • Raport „Polski rynek fotowoltaiczny w liczbach. Stan na 31 grudnia 2017 r.”, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV przy współpracy GLOBEnergia; www.polskapv.pl

Grafika główna: https://uvpower.com.au/best-solar-brisbane/attachment/solar-pv-systems-2/

Grafika w tle: www.pixabay.com

 
Planergia poleca:
Autor artykułu:
planergia

Czym się zajmujemy? Łączymy z energią... Odnawialne źródła energii, energooszczędne budownictwo, termomodernizacja i skuteczna walka z niską emisją - u nas znajdziesz wszystko, co potrzbne aby sprawnie, bezpiecznie i efektywnie przeprowadzić i sfinansować swoją inwestycję. Planergia Informacje, Technologie i Finanse są dla Ciebie!

info@planergia.pl