O ochronie powietrza podczas konferencji GZM w Zabrzu
Przewiń do artykułu
Menu

Z inicjatywy Górnośląskiego Związku Metropolitalnego w czwartek (8.10.2015) odbyła się VII konferencja od miasta do metropolii poświęcona zagadnieniu ochrony powietrza oraz niskiej emisji.


Uroczyste otwarcie stało się udziałem Małgorzaty Mańki-Szulik, Prezydent Miasta Zabrze i Prezes Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. Zebrani w zabrzańskim Teatrze Nowym przedstawiciele ministerstw, władz samorządowych, oświaty nauki i związanego z regionem biznesu dokonywali prezentacji dotychczasowych postępów z zakresu poprawy jakości śląskiego powietrza wypracowanych na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, przy okazji dzieląc się z zebranymi swoimi doświadczeniami i wnioskami.


O konieczności zadbania o środowisko jako o wspólne dobro mówili ks. dr Arkadiusz Wuwer i abp Witold Skworc. Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Andrzej Pilot podkreślał znaczenie poprzedzającego konferencję kluczowego wydarzenia w kontekście tematyki, jakim było podpisanie porozumienia pomiędzy Zarządem Województwa a WFOŚiGW w Katowicach. Umożliwia ono finansowanie działań nieobjętych wsparciem ze środków europejskich. Milowym krokiem w stronę lepszego jakościowo życia na Śląsku jest też podpisanie przez Prezydenta RP tzw. „ustawy antysmogowej”.


- To dobry czas na mówienie o problemie jakości powietrza w naszym regionie i wskazywanie konkretnych rozwiązań – mówił Andrzej Pilot.


Program przewidywał dwie sesje, które przedzielały dyskusje panelowe. Ich uczestnikami byli reprezentanci władz samorządowych, biznesu i nauki. Nie po raz pierwszy okazało się, że mamy szerokie pole możliwości, ale wciąż borykamy się z deficytem czasu i ograniczonością środków, przede wszystkim finansowych.


Sesja otwierająca miała charakter stricte edukacyjny, czego najlepszym wyrazem jest sam jej temat: „Dlaczego warto dbać o powietrze?”. Na kolejnej uczestnicy zastanawiali się „Co możemy zrobić na rzecz ochrony powietrza?”. Wykorzystanie odpadów komunalnych do pozyskiwania energii w ramach kogeneracji, monitoring procesu dotowania kotłów, większy nacisk na edukację z zakresu eksploatacji instalacji grzewczych czy zwiększenie kompatybilności programów regionalnych z krajowymi to tylko niektóre propozycje, które padły ze sceny.

 

DSC01101233

 

DSC123331140

 

DSC123331140

 

DSC01123125


fot. Planergia


DM

 

Banery  finansowanie 120x550-16-15

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 
Planergia poleca:
Autor artykułu:
Planergia

Planergia to zespół doświadczonych konsultantów i analityków posiadających duże doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania ze środków pomocowych UE oraz opracowywaniu dokumentów strategicznych. Kilkaset projektów o wartości ponad 1,5 mld zł to nasza wizytówka.

Planergia to także dopracowane eko-kampanie, akcje edukacyjne i informacyjne, które planujemy, organizujemy, realizujemy i skutecznie promujemy.

info@planergia.pl