Polska na drodze do osiągnięcia 12 GW mocy z fotowoltaiki do końca 2022 roku
Przewiń do artykułu
Menu

Energia słoneczna, główny motor rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce, jest na dobrej drodze by do 2025 roku osiągnąć 20 GW mocy z fotowoltaiki. Zmiany regulacyjne i rosnące ceny energii elektrycznej doprowadziły do spektakularnego sukcesu krajowej branży fotowoltaicznej.

Według raportu opublikowanego przez Instytut Energii Odnawialnej (IEO), w maju 2022 roku Polska osiągnęła 10 GW mocy z fotowoltaiki, a już na koniec tego roku moc wszystkich zainstalowanych źródeł energii fotowoltaicznej może wynieść nawet 12 GW. Zgodnie z przewidywaniami, w 2025 roku osiągniemy 20 GW, a do roku 2030 skumulowana moc zainstalowana będzie wynosić aż 28,5 GW.


Skąd ten wynik?

W wyniku zmian regulacyjnych i rosnących cen energii elektrycznej rok 2021 zakończył się niesamowitym sukcesem branży fotowoltaicznej. Zainstalowana moc z fotowoltaiki na koniec 2021 roku wyniosła 7,6 GW, przy czym w ciągu roku przybyło ponad 3,7 GW. Podobnie jak w latach ubiegłych, znaczący wkład we wzrost znaczenia fotowoltaiki w polskim miksie energetycznym mieli prosumenci indywidualni, którzy stanowili prawie 80% udziału w rynku. Wymierne efekty przyniósł też system aukcyjny – pierwszy gigawat mocy w farmach fotowoltaicznych oddaje już energię do sieci.

Na koniec 2021 roku moc instalacji fotowoltaicznych w Europie wyniosła 158 GW, co oznacza wzrost o 21.4 GW. Obecnie Polska zajmuje drugie miejsce (za Niemcami) pod względem przyrostu mocy zainstalowanej PV w Unii Europejskiej.


Wnioski z raportu

Autorzy jubileuszowej edycji raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2022” nazwali ostatnie 10 lat rozwoju branży „złotą dekadą polskiej fotowoltaiki”. Autorzy raportu przewidują, że krajowy rynek fotowoltaiczny utrzyma swój wzrost w nadchodzących latach dzięki dynamicznemu rozwojowi farm fotowoltaicznych.

W odpowiedzi na raport, Minister Ireneusz Zyska, Pełnomocnik Rządu ds. OZE stwierdził, że głównym motorem rozwoju OZE w Polsce jest energia słoneczna, a także odniósł się do polityki rządu, która ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i zrównoważonych dostaw energii do odbiorców.

Zaznaczył również, że dalsza współpraca administracji rządowej z interesariuszami branżowymi jest konieczna, aby Polska mogła kontynuować transformację energetyczną opartą na nowoczesnych technologiach zeroemisyjnych. W tym celu krajowa umowa sektorowa, ratyfikowana w grudniu, ma na celu stworzenie przemysłowego łańcucha wartości przemysłu PV, ze szczególnym naciskiem na maksymalizację wkładu Polski.

Raport odnosi się również do bieżących wyzwań związanych z niewystarczającymi inwestycjami w sieci energetyczne, rosnącymi cenami surowców do produkci modułów fotowoltaicznych, w tym aluminium i krzemu, oraz zakłóceniami w łańcuchu dostaw, które utrudniły dostępność modułów i falowników.

W raporcie zauważono też, że po raz pierwszy ceny instalacji wzrastają z roku na rok, średnio o ok. 5%. Jest to trend ogólnoświatowy, ale rynek polski od światowego odróżnia to, że w Polsce nie wzrosły ceny energii kontraktowanej w projektach aukcyjnych.

W komentarzu wyników analizy Grzegorz Wiśniewski, prezes IEO, zauważył, że zaistniała w roku 2021 sytuacja jest zwieńczeniem wielu lat pracy całej branży, a w szczególności boomu fotowoltaicznego obserwowanego w ciągu ostatnich czterech lat, kiedy fotowoltaika stała się hitem inwestycyjnym i wehikułem gospodarczym na skalę europejską. Pod względem przyrostu nowych mocy PV w 2018 roku, Polska w UE-27 była na ósmym miejscu, w 2019 – na piątym, w 2020 – na czwartym, a w 2021 – na drugim, z imponującym rocznym przyrostem mocy wynoszącym 3,7 GW. W maju bieżącego roku łączna moc zainstalowana w fotowoltaice w Polsce przekroczyła 10 GW, dzięki czemu osiągnęliśmy siódme miejsce w Europie. Aktualna prognoza mocy PV do 2030 roku to 28,5 GW, co powinno pozwolić Polsce na utrzymanie się w europejskiej czołówce przynajmniej do 2025 roku.

Dodał jednak, że dalsze sukcesy zależeć będą od skuteczności usuwania ograniczeń infrastrukturalnych i lokalizacyjnych oraz zwiększenia oporności na zakłócenia łańcuchów dostaw przez krajowe inwestycje w przemysł produkcji urządzeń i innowacje technologiczne.


Zapraszamy do odwiedzenia naszej aplikacji - interaktywnego poradnika, z którego dowiesz się więcej nie tylko o fotowoltaice, ale też o pompach ciepła, czyli świetnie współgrającym z instalacją PV urządzeniu OZE. W aplikacji zawarliśmy przydatne informacje skierowane do inwestorów, w tym między innymi:

  • Wszystko o fotowoltaice oraz o pompach ciepła,
  • Rodzaje paneli fotowoltaicznych,
  • Jak działa inwerter i inne urządzenia,
  • Ile to wszystko kosztuje