Program Agroenergia - ostatni moment na złożenie wniosku!
Przewiń do artykułu
Menu

Dzięki programowi Agroenergia rolnicy indywidualni chcący zainwestować w odnawialne źródła energii mogą starać się o dotację lub pożyczkę z NFOŚiGW m.in. na nowe źródła ciepła i energii elektrycznej. Wnioski można składać jeszcze tylko do 20 grudnia.

"Agroenergia" to priorytetowy program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej skierowany do rolników. Program polega na wsparciu finansowym inwestycji tworzących nowe źródło ciepła i energii elektrycznej (w tym OZE) wraz z magazynami energii, a ponadto przedsięwzięć zakładających zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych oraz mających na celu poprawę efektywności energetycznej.


Cel programu:

Celem programu jest kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonych działalności rolniczych.


 

Przeczytaj także: Ciepło z odnawialnych źródeł energii. NFOŚiGW uruchomił program pilotażowy

 


Dla kogo?

Z programu skorzystać mogą wyłącznie rolnicy indywidualni. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat zamieszkującą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.


Ile?

Całkowity budżet programu wynosi 200 mln złotych, z czego 120 mln zł będą stanowiły zwrotne formy finansowania (niskooprocentowane pożyczki), a 80 mln zł będzie wsparciem bezzwrotnym (dotacje).

Maksymalna wysokość dofinansowania w formie dotacji może pokryć do 40% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 800 tys. zł. W przypadku pożyczki będzie to nawet do 100% kosztów kwalifikowanych, przy czym kwota pożyczki będzie mogła wynieść od 100 tys. zł do 2 mln zł.


Na co?

W ramach programu można realizować trzy rodzaje inwestycji. Przede wszystkim:

 • Nowe źródła ciepła i energii elektrycznej (w tym OZE),
 • Zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych,
 • Przedsięwzięcia mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych.

Nowe źródła energii elektrycznej (w tym OZE) i cieplnej obejmują między innymi:

 • elektrownie wiatrowe do mocy 3 MWe
 • systemy fotowoltaiczne od 50 kWp do 1 MWp
 • małe elektrownie wodne do 5 MWe
 • źródła ciepła opalane biomasą – o mocy nie wyższej niż 20 MWt
 • kolektory słoneczne
 • biogazownie – obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu rolniczego 300 kW – 2 MW wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego
 • pompy ciepła
 • towarzyszące magazyny energii

Dla każdej z instalacji przewidziany jest maksymalny jednostkowy koszt inwestycji brutto.

W przypadku ubiegania się o dofinansowanie realizacji inwestycji z zakresu zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych, czyli technologii służących do wytwarzania paliw alternatywnych i substratów do ich produkcji, warunkiem jest wykorzystanie min. 80% powstałych paliw/substratów we własnym źródle.


 

Przeczytaj także: 5 tys. dofinansowania do fotowoltaiki. Rusza program „Mój prąd”, czyli rządowa recepta na podwyżki cen energii

 


Kiedy?

Program realizowany będzie w latach 2019-2025, przy czym:

zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do roku 2023,
środki wydatkowane będą do roku 2025.

Uwaga! W ramach obecnego naboru wnioski można składać jeszcze tylko do 20 grudnia!

Kolejny nabór planowany jest na przyszły rok. Złożone do tej pory wnioski wykorzystują jedynie kilka procent zaplanowanego budżetu.


Gdzie złożyć wniosek?

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie ("GWD"), a w przypadku braku możliwości zastosowania podpisu elektrycznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

 • wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
 • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,


Wniski należy składać bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW, przesłać drogą pocztową lub kurierem.

Szczegółowe zasady programu oraz przydatne dokumenty znaleźć można na stronach Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod adresem: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/agroenergia

Informacji o programie udzielają doradcy energetyczni Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” (https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/)

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu również z nami. Nasi eksperci pomogą rozwiać wątpliwości oraz odpowiedzą na szczegółowe pytania dotyczące programu. Wiadomości prosimy przesyłać na adres biuro@planergia.pl. Zachęcamy również do kontaktu poprzez nasz facebookowy fanpage, do którego odnośnik zamieszczamy TUTAJ.

 

Źródło:

Grafika:

 
Planergia poleca:
Autor artykułu:
Planergia

Planergia to zespół doświadczonych konsultantów i analityków posiadających duże doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania ze środków pomocowych UE oraz opracowywaniu dokumentów strategicznych. Kilkaset projektów o wartości ponad 1,5 mld zł to nasza wizytówka.

Planergia to także dopracowane eko-kampanie, akcje edukacyjne i informacyjne, które planujemy, organizujemy, realizujemy i skutecznie promujemy.

info@planergia.pl