Prosumenckie studia z własną monografią
Przewiń do artykułu
Menu

W piątek 4 marca na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej kadra zarządzająca studiami podyplomowymi Społeczeństwo Prosumenckie - Prosumencka Energetyka prezentowała monografię napisaną wspólnie przez wykładowców zaangażowanych w projekt.


Konferencja miała miejsce w sali Rady Wydziału Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Gości, wśród których znalazła się kadra dydaktyczna oraz słuchacze kierunku oraz reprezentanci mediów i instytucji naukowych, przywitał kierownik studiów – Adam Bartoszek.

 


Mowa otwierająca skupiała się wokół genezy powstania innowacyjnego kierunku oraz podkreślenia zasług osób, które doprowadziły w tym celu do zjednoczenia sił dwóch katowickich uczelni – Uniwersytetu Śląskiego oraz Politechniki Śląskiej.

 


Następnie głos oddano słuchaczom. W swoich wypowiedziach zgodnie podkreślali interdyscyplinarność kierunku, dzięki której studenci związani zawodowo z wydawać by się mogło odległymi dziedzinami życia znaleźli wspólny mianownik. - Wypracowaliśmy perspektywy, które się uzupełniają i wzajemnie wzmacniają – podkreślał Adam Bartoszek.

 


Po wprowadzeniu uwagę zebranych skupiono na samej monografii. Publikacja nosi tytuł „Prosumenckie Społeczeństwo a Energetyka Prosumencka: Problemy wdrażania innowacyjnych ścieżek rozwoju OZE”. Jest wspólnym dziełem wykładowców kierunku: dr hab. Adama Bartoszka, dr Marcina Fice (koordynator merytoryczny z ramienia Pol. Śl.), dr Ewy Kurowskiej (koordynator wydziałowy WNoZ) oraz dr Edyty Sierki (koordynator merytoryczny projektu).

 


- My, Polacy, jesteśmy przygotowani technicznie, ale nie jesteśmy przygotowani jako społeczeństwo do podjęcia wyzwań związanych z problemami klimatu i efektywności energetycznej – mówiła podczas prezentacji Edyta Sierka. Zdaniem współautorki monografii, tylko edukacja może doprowadzić do zmiany ambiwalentnych postaw. – Najważniejsze, aby dzielić się wiedzą z następnymi, co mamy nadzieję Państwo między innymi dzięki tej książce zrobicie – dodała.

 

 

DSC01235

 

DSC01244

 

DSC01249

 

DSC01261

 

DSC01281

fot. DM / Planergia.pl

 

 

Każda osoba spośród gości mogła otrzymać bezpłatny egzemplarz monografii. Ostatnim punktem konferencji był pokazowy wykład przeprowadzany w takiej samej formie, w jakiej dzieje się to przy okazji realizacji kierunku prosumenckich studiów.

 

Podyplomowe studia Społeczeństwo Prosumenckie – Prosumencka Energetyka to wspólna inicjatywa Uniwersytetu Śląskiego oraz Politechniki Śląskiej. Zajęcia w ramach tego kierunku ruszyły w październiku ubiegłego roku. To jak dotąd jedyne nietechniczne studia na Śląsku poświęcone zagadnieniu odnawialnych źródeł energii i ich społecznego znaczenia. Więcej informacji na: pros.us.edu.pl

 

 

DM


Źródło: własne

 

PLANERGIA ULOTKA-01

 
Planergia poleca:
Autor artykułu:
Planergia

Planergia to zespół doświadczonych konsultantów i analityków posiadających duże doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania ze środków pomocowych UE oraz opracowywaniu dokumentów strategicznych. Kilkaset projektów o wartości ponad 1,5 mld zł to nasza wizytówka.

Planergia to także dopracowane eko-kampanie, akcje edukacyjne i informacyjne, które planujemy, organizujemy, realizujemy i skutecznie promujemy.

info@planergia.pl