Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej po 31 marca 2022
Przewiń do artykułu
Menu

31 marca 2022 to kluczowa data dla branży fotowoltaicznej i osób, które planują uruchomienie własnej mikroinstalacji. Każdy, kto zgłosi instalację przed wskazaną datą, przez kolejne 15 lat będzie mógł korzystać z bilansowania energii pobranej i oddanej do sieci w ramach systemu opustów. Osoby, których instalacje zostaną wpięte do systemu elektroenergetycznego po od 1 kwietnia 2022, będą się już rozliczały w ramach tzw. net-billingu, a więc nowego i niestety mniej opłacalnego systemu.

O zasadach rozliczenia energii wtworzonej przez instalację podłączoną do sieci od 1 kwietnia pisaliśmy tutaj. Tym razem przyjrzymy się, jak zmienią się zasady dotyczące zwiększenia mocy istniejących instalacji po dacie 31 marca 2022. Czy ich właściciele dalej będą mogli korzystać z systemu opustów, czy też wejdą w net-billing?


Rozbudowa instalacji a net-billing

Z informacji przekazanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska portalowi Wysokie Napięcie wynika, że obecni prosumenci „mają zagwarantowane prawa nabyte i będą mogli korzystać z systemu opustów przez 15 lat od chwili wytworzenia w instalacji PV i wprowadzenia do sieci elektroenergetycznej pierwszej kWh”.

Należy przy tym zwrócić uwagę, że nie jest konieczna zmiana umowy zawartej z dostawcą energii, jeśli rozbudowa instalacji nie wiąże się ze zmianą mocy przyłączeniowej. Przy zwiększeniu mocy przyłączeniowej są zawierane aneksy do umów. Nie zmienia to jednak faktu, iż obecni prosumenci rozbudowujący istniejące już instalacje zachowają prawo do rozliczania całości energii na podstawie systemu opustów, a więc na zasadach tzw. net-meteringu.


O tym trzeba pamiętać

Na wytwórcy energii elektrycznej ciąży jednak obowiązek zgłoszenia rozbudowy instalacji fotowoltaicznej do operatora sieci, zgodnie z zapisami Ustawy o OZE.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 pkt 2 Ustawy o odnawialnych źródłach energii, wytwórca (prosument), którego mikroinstalacja jest podłączona do sieci operatora sieci dystrybucyjnej, ma obowiązek poinformować go o zmianie mocy zainstalowanej mikroinstalacji w terminie 14 dni od dnia dokonanej zmiany. Niedopełnienie tego obowiązku wiąże się z karą w wysokości 1.000 zł (art. 168 pkt 23 w zw. z art. 170 ust. 7 pkt 2 ustawy).

 

Grafika

 

 
Planergia poleca:
Autor artykułu:
Planergia

Planergia to zespół doświadczonych konsultantów i analityków posiadających duże doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania ze środków pomocowych UE oraz opracowywaniu dokumentów strategicznych. Kilkaset projektów o wartości ponad 1,5 mld zł to nasza wizytówka.

Planergia to także dopracowane eko-kampanie, akcje edukacyjne i informacyjne, które planujemy, organizujemy, realizujemy i skutecznie promujemy.

info@planergia.pl