Audyt budynku – jak odczytywać certyfikaty?
Przewiń do artykułu
Menu

Każdy budynek można ocenić pod względem emisji zanieczyszczeń do atmosfery – emisja ogólna i niska – mając, jako odniesienie, dom modelowy oraz system certyfikatów, którymi posługuje się audytor. Rzecz w tym, że wiele osób nie potrafi odczytać, co te symbole znaczą. Pomagamy je odszyfrować.

Instytut Certyfikacji Emisji Budynków (ICEB) opracował metodę oceny samych budynków jak i technologii grzewczych w postaci certyfikatów i oznakowania. Jako punkt odniesienia służy tzw. budynek referencyjny (modelowy), czyli taki, który odzwierciedla polską średnią pod względem zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania domu oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.).

O budynku referencyjnym możecie przeczytać w jedym z naszych ostatnich artykułów:

Czy system ogrzewania nie truje nas i sąsiadów? O budynku referencyjnym


O czym informuje certyfikat PreQurs w zakresie niskiej emisji?

W poniższej tabeli prezentujemy przykładowy certyfikat redukcji niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza, zawierający podstawowe informacje o ocenianym budynku.

Co poświadcza ten certyfikat niskiej emisji? Na podstawie wyznaczonych wielokrotności redukcji poszczególnych zanieczyszczeń, certyfikat określa klasę budynku w zakresie od H do A+++.

W ten sposób audytor może umieścić budynek na pewnej skali, w kategoriach od „very hight smog”, poprzez „ plus smog” do „plus eco”, które określają, jaki jest jego wpływ na ludzi i środowisko w zakresie niskiej emisji.


O czym informuje certyfikat PreQurs w zakresie ogólnej emisji?

W zamieszczonej niżej tabeli możecie zobaczyć przykładowy certyfikat redukcji ogólnej emisji zanieczyszczeń do powietrza.

O czym informuje ten certyfikat? Podobnie, jak w przykładzie dotyczącym niskiej emisji, i tutaj audytor określa klasę budynku od H do A+++, oceniając ogólny wpływ budynku na środowisko i ludzi. Z uwagi na bardzo szkodliwy wpływ substancji emitowanych do powietrza, na tych certyfikatach podawane są również znaki budynku zawarte w certyfikatach PreQurs niskiej emisji.


Jaka jest zależność znaku budynku od krotności redukcji zanieczyszczeń?

Cerfyfikaty PreQurs informują o tym, ile razy mniej zanieczyszczeń emituje oceniany budynek, w porównaniu z budynkiem referencyjnym (modelowym) o tej samej powierzchni ogrzewanej, identycznym zużyciu c.w.u., wyposażonym w kotłownię węglową lub olejową.

W poniższej tabeli prezentujemy klasy i znaki przyznawane ocenianym budynkom.

Wyszczególnienie krotności i stopni redukcji oraz klas znaków niskiej emisji ocenianego budynku i nazewnictwa w porównaniu z budynkiem referencyjnym wyposażonym w kotłownię węglową

 

Jakie jest przeznaczenie certyfikatów PreQurs i znaków serii „no smog”?

Certyfikaty emisji zanieczyszczeń tej serii w dowolnym miejscu wewnątrz budynku, natomiast znaki „no smog” widoczne są na elewacjach zewnętrznych. Informują one osoby z najbliższego otoczenia, że oceniony budynek nie zagraża środowisku, a także jest bardzo przyjazny dla jego mieszkańców, sąsiadów i społeczności lokalnej.

Wyszczególnienie krotności i stopni redukcji oraz klas znaków niskiej emisji ocenianego budynku i nazewnictwa w porównaniu z budynkiem referencyjnym wyposażonym w kotłownię olejową


Certyfikaty emisji PreQurs a klasy od A do A+++

Jeśli w ocenianym budynku zainstalowano urządzenia grzewcze i pomocnicze wykorzystujące bezemisyjne odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kolektory słoneczne, fotowoltaika, elektrownie wiatrowe itd.) bądź są one zasilane np. energią elektryczną, w której jej część pochodzi ze źródeł OZE, to takie budynki zasługują na dodatkowe premiowanie, gdyż nie obciążają one środowiska.

Instytucją uprawnioną do certyfikacji budynków jest Instytut Emisji Zanieczyszczeń Budynków „ICEB” w Krakowie. Przyjęta klasyfikacja stopnia redukcji i krotności redukcji zanieczyszczeń do powietrza jest pomysłem autorskim i z tego powodu jest zastrzeżona. Świadectwa sporządzane na podstawie przyjętej klasyfikacji (lub podobnej) mogą być wydawane wyłącznie w porozumieniu z Instytutem Certyfikacji Emisji Budynków(ICEB) w Krakowie.


Oprac. Ewa Grochowska

Źródło:

  • Adolf Mirowski - Ocena budynków i sposobów ich ogrzewania ze względu na emisję zanieczyszczeń do powietrza. Certyfikaty PreQurs i oznakowanie NO SMOG - Praktyczny poradnik dla każdego. Instytut Certyfikacji Emisji Budynków. Kraków 2017

Grafika:

 
Planergia poleca:
Autor artykułu:
Planergia

Planergia to zespół doświadczonych konsultantów i analityków posiadających duże doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania ze środków pomocowych UE oraz opracowywaniu dokumentów strategicznych. Kilkaset projektów o wartości ponad 1,5 mld zł to nasza wizytówka.

Planergia to także dopracowane eko-kampanie, akcje edukacyjne i informacyjne, które planujemy, organizujemy, realizujemy i skutecznie promujemy.

info@planergia.pl