Uchwała antysmogowa – kluczowe pytania
Przewiń do artykułu
Menu

Uchwała antysmogowa ma być dla Śląska szansą na czystsze powietrze, ograniczenie problemów zdrowotnych i poprawę komfortu życia mieszkańców. Poniżej zestawiamy odpowiedzi na pytania, które mieszkańcy śląskich gmin stawiają najczęściej. Jakie okresy przejściowe dla kotłów, co robić z zakupionym mułem lub jakie mogą być ewentualne kary.

1) Buduję dom – jaki kocioł, jeżeli chcę ogrzewać węglem?
Zarówno w przypadku węgla, jak i kotłów na pellet, konieczny jest montaż kotła klasy 5 (wg normy PN-EN 303-5:2012) lub kotła zgodnego z wymogami ekoprojektu (zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej).


 

Przeczytaj także: Uchwała antysmogowa - jakie urządzenia, jakie paliwa, kiedy?

 2) Muszę wymienić kocioł, co teraz?
Skoro obowiązuje już uchwała antysmogowa, każda wymiana kotła musi obejmować urządzenia klasy 5 (wg normy PN-EN 303-5:2012) lub kotły zgodne z wymogami ekoprojektu (wg rozporządzenia Komisji Europejskiej).


3) Mój kocioł jest w dobrym stanie. Do kiedy mogę go użytkować?
Kocioł niespełniający norm będzie mógł być użytkowany maksymalnie do 2025. Wszystko zależy jednak od wieku kotła – do 2025 można użytkować tylko te, które w momencie wejścia uchwały w życie mają poniżej 5 lat. Kotły najstarsze (powyżej 10 lat) można użytkować tylko do 2021, zaś wszystkie pozostałe urządzenia (5-10 lat) muszą zostać wymienione do końca 2023.


4) Kupiłem muł przed wejściem w życie uchwały antysmogowej – czy mogę nim palić?
Zdecydowanie nie. Od 1 września obowiązuje zakaz spalania takich paliw jak muł węglowy, flotokoncentrat czy węgiel brunatny. Okresy przejściowe dotyczą wyłącznie urządzeń, a nie paliw.

5) Mam kominek – czy mogę go dalej użytkować?
Kominki niezgodne z wymogami ekoprojektu mogą być użytkowane do końca 2022 – potem będą musiały zostać wymienione lub wyposażone w elektrofiltry (urządzenia redukujące emisję
pyłu zgodnie z rozporządzeniem KE dot. ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń). Każdy nowomontowany kominek (czy to w nowym domu, czy też w budynku modernizowanym) będzie już musiał być zgodny z zapisami ekoprojektu.

6) Jakiego drewna i biomasy mogę używać?
Biomasa stała, czyli drewno, pellet, słoma itp. mogą być spalane pod warunkiem wilgotności niższej niż 20%. Drewno o tych parametrach można uzyskać poprzez jego sezonowanie przez okres około pół roku do 2 lat (w warunkach naturalnych) lub suszenie z wykorzystaniem specjalnych urządzeń suszących (proces trwa wtedy kilka lub kilkanaście dni). W kominkach najlepiej spalać twarde gatunki drewna, takie jak dąb, buk, jesion czy grab. Należy unikać drewna drzew iglastych ze względu na dużą zawartość żywicy, co powoduje zanieczyszczenie kominka i przewodu kominowego. Spalanie mokrego drewna i biomasy jest szkodliwe ze względu na dwa podstawowe czynniki:
- wyższą emisję zanieczyszczeń,
- niższa wydajność energetyczna (część energii zostaje zużyta na odparowanie wilgoci).

7) Jakie sankcje grożą za niestosowanie zapisów uchwały?
Sankcje stosowane w przypadku naruszenia postanowień uchwały określone zostały w art. 334 Prawa ochrony środowiska, który stanowi, że „kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny”. Zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń grzywna wynosi od 20 zł do 5000 zł, przy czym w postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy 1000 zł (art. 96 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). Organem uprawnionym do nakładania mandatów na podstawie art. 334 Prawa ochrony środowiska na gruncie aktualnego stanu prawnego jest Policja oraz Inspektor Ochrony Środowiska.

FOTO: krakusy.blogspot.com

Źródło: powietrze.slaskie.pl

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 
Planergia poleca:
Autor artykułu:
Planergia

Planergia to zespół doświadczonych konsultantów i analityków posiadających duże doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania ze środków pomocowych UE oraz opracowywaniu dokumentów strategicznych. Kilkaset projektów o wartości ponad 1,5 mld zł to nasza wizytówka.

Planergia to także dopracowane eko-kampanie, akcje edukacyjne i informacyjne, które planujemy, organizujemy, realizujemy i skutecznie promujemy.

info@planergia.pl